Patronat firmy Atlas.

Państwowe Szkoły Budownictwa Zespól Szkół – Warsztaty Szkolne jako nowoczesny ośrodek dostosowuje swoją ofertę do postępu i potrzeb regionalnego rynku pracy, nie zaniedbuje też współpracy z innymi instytucjami zajmującymi się edukacją zawodową . Inicjatywą Warsztatów Szkolnych PSB było podjęcie starań o objęcie patronatem Państwowych Szkół Budownictwa Zespół Szkól przez ATLAS Sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi. Celem opieki naukowo-dydaktycznej nad szkołą są wspólne inicjatywy edukacyjne każdej ze stron, objęte umową o współpracy.

 

ATLAS Sp. z o.o. www.atlas.com.pl to czołowy producent materiałów i chemii budowlanej, w tym również złożonych systemów technologicznych. Oferuje kleje do płytek, fugi, hydroizolacje, posadzki i podkłady podłogowe, grunty, zaprawy murarskie i tynkarskie, gładzie i szpachle gipsowe oraz systemy ociepleń.

Jesteśmy placówką, wybraną z kilkuset szkół w naszym kraju, objętą patronatem tak znaczącej firmy na rynku budowlanym. W ramach patronatu prowadzone będą bezpłatne szkolenia teoretyczno-praktyczne dla uczniów i nauczycieli praktycznej nauki zawodu, umożliwiające zapoznanie się z najnowszymi materiałami i technologiami . Warsztaty Szkolne otrzymają wsparcie w formie nieodpłatnego przekazywania produktów Atlas Sp. z o.o. ,wyposażenia pracowni do praktycznej nauki zawodu oraz dostarczanie materiałów dydaktycznych i edukacyjnych.

Z naszej inicjatywy planowane są również szkolenia dla nauczycieli placówek kształcenia praktycznego i szkół budowlanych z regionu.

Realizacja działań o tak szerokim zakresie to doskonała forma wsparcia Warsztatów Szkolnych Państwowych Szkół Budownictwa w zakresie praktycznej i teoretycznej działalności edukacyjnej.

Warto poświęcić sporo czasu!
jesteśmy wiarygodni - sprawdź certyfikat www.wiarygodna-szkola.pl