Tekst ślubowania nauczycieli PSB z 1947 r.

Tekst ślubowania nauczycieli PSB z 1947r. zaczerpnięty z materiałów archiwum szkolnego.

 

Pomny dobra Rzeczypospolitej Polskiej ślubuję,
że na powierzonym mi stanowisku urzędowym przyczyniać się będę w mym zakresie działania ze wszystkich sił do ugruntowania wolności,
niepodległości i potęgi demokratycznego Państwa Polskiego,
któremu wiernie służyć będę.

Ślubuję stać na straży konstytucji z dnia 17 marca 1921 r. oraz praw stanowionych przez Krajową Radę Narodową jako Naczelną Władzę Ustawodawczą Odrodzonego Państwa Polskiego.
Ślubuję obowiązki urzędu mego spełniać gorliwie i sumiennie,
polecenia mych przełożonych wykonać dokładnie,
tajemnicy urzędowej przestrzegać,
a w postępowaniu swoim kierować się zasadami honoru, uczciwości i równości społecznej.

Warto poświęcić sporo czasu!
jesteśmy wiarygodni - sprawdź certyfikat www.wiarygodna-szkola.pl