Rekrutacja 2022

symbol terminarza

 

Ilość zamieszczanych materiałów w trakcie rekrutacji będzie wzrastała -
- zachęcamy do odwiedzania naszej strony.

Ostatnia aktualizacja 21.03.2022 r. 


 

Uczniu Szkoły Podstawowej komunikaty znajdujące się poniżej dotyczą naboru kandydatów do klas pierwszych na rok szkolny 2022/2023 do następujących szkół: 

 

Technikum nr 2

     w zawodzie Technik budownictwa,

     w zawodzie Technik architektury krajobrazu

 

 

X Liceum Ogólnokształcące

     klasa architektoniczno - projektowa

     klasa mundurowa

 

Szkoła Branżowa I stopnia

     w zawodzie - Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

- Stolarz

  

Rekrutacja dla ucznia Szkoły Branżowej II stopnia została opisana poniżej.

 

Wszystkich formalności musisz dokonać korzystając z -

    slaskie.edu.com.pl/Kandydat - linku do rekrutacji (aktualnie link nie jest jeszcze czynny).

Jeżeli masz wątpliwości zapraszamy do naszej szkoły - pomożemy. 

W przypadku większej liczby chętnych od liczba miejsc w poszczególnych klasach, ilość miejsc ulegnie zwiększeniu.

 

Regulamin rekrutacji uczniów do Państwowych Szkół Budownictwa
oraz X Liceum Ogólnokształcącego w Bytomiu
na rok szkolny 2022/23.

 

JAKBY WYGLĄDAŁ ŚWIAT BEZ NAS ! ... bud.ezawodowcy.pl

 

 

Technik budownictwa


W klasie 4 i 5 specjalizacja:
BUDOWNICTWO ENERGOOSZCZĘDNE

Dlaczego technik budownictwa to właściwy wybór?

To jeden z najbardziej poszukiwanych i atrakcyjnych zawodów na rynku, którego współcześnie celem jest tzw. zrównoważone budownictwo. Wzrost urbanizacji oraz postępująca degradacja środowiska stwarzają potrzebę ciągłego rozwoju branży budowlanej, dlatego oferta edukacyjna naszej szkoły uwzględnia takie specjalizacje, jak:
- nowoczesne technologie i oprogramowania
- energie odnawialne
- inteligentne domy

Czym zajmuje się technik budownictwa?

Kształcenie i praca w tym zawodzie umożliwia nabycie uprawnień budowlanych i wykonawczych do:
- sprawowania nadzoru budowlanego
- prowadzenia dokumentacji budowy
- kierowania robotami budowlanymi

Jakie uzyskasz kwalifikacje?

Zdobycie tytułu technika budownictwa możesz potwierdzić zdając egzaminy państwowe potwierdzające twoje kwalifikacje zawodowe:
Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich.
Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów.

Gdzie znajdziesz pracę?

Budownictwo to jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających się gałęzi gospodarki,
a zapotrzebowanie na specjalistów w tym zawodzie jest duże. Wykwalifikowany technik budownictwa zatrudnienie może znaleźć w przedsiębiorstwach budowlanych, biurach projektowych, organach administracji państwowej oraz laboratoriach. Nabyta wiedza i umiejętności stwarzają perspektywę dalszego rozwoju, otwierając drogę na studia. Wybierając jeden z czołowych kierunków można zostać fachowcem w dziedzinie architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej, drogowej, kolejowej, instalacji sieci oraz urządzeń elektroenergetycznych.

 

 

 

Technik architektury krajobrazu

 

 

Charakterystyka zawodu:

Technik architektury krajobrazu to nowoczesny i wymagający zawód przyszłości, coraz częściej poszukiwany na europejskich rynkach pracy.

Do zadań zawodowych technika architektury krajobrazu należy przygotowanie, urządzanie i pielęgnowanie terenów zielonych np. w ogrodach przydomowych, skwerach itp.

Architekt krajobrazu nadzoruje pielęgnację parków, starodrzewu oraz produkuje rośliny ozdobne i materiał szkółkarski. Prace wykonuje przede wszystkim na wolnym powietrzu, pracuje także w szklarniach oraz w pomieszczeniach biurowych i pracowniach architektonicznych. Jest to zawód dający możliwość samorealizacji oraz dużej satysfakcji z wykonywanej pracy.

Absolwent technikum architektury krajobrazu po ukończeniu szkoły będzie posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu projektowania, wykonawstwa i pielęgnacji zarówno współczesnych jak i historycznych obiektów zielni.

Nauczane przedmioty zawodowe: rośliny ozdobne, ochrona i kształtowanie środowiska, urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni, projektowanie.

Uzyskane kwalifikacje:

W toku nauki uczeń zdaje dwa egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie:
Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu
Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

Możliwość podjęcia pracy zawodowej:

Absolwent szkoły może kontynuować naukę na uczelniach wyższych technicznych, szkołach policealnych lub podjąć pracę w biurach projektowych, pracowniach projektowo architektonicznych, firmach zakładających i pielęgnujących ogrody, studiach florystycznych, ogrodach botanicznych.

Baza dydaktyczna i warunki kształcenia:

Szkoła dysponuje zieloną pracownią do nauczania przedmiotów zawodowych. Jest ona wyposażona w komputery z dostępem do Internetu , programy do projektowania ogrodów, projektor, tablicę multimedialną, mikroskopy do oceny stanu zdrowotnego roślin. Wyposażenie to jest niezbędne, z uwagi na konieczność zapoznawania się z najnowszymi trendami i tradycyjnymi rozwiązaniami w zakresie projektowania ogrodów. Uczniowie mogą również korzystać z oferty zajęć dodatkowych, związanych z poszerzaniem zakresu zagadnień zawodowych, np. kursy florystyczne, wycieczki zawodowe. Zajęcia praktyczne odbywają się na terenie ogrodu przyszkolnego, gdzie młodzież może zdobywać oraz doskonalić swoje umiejętności praktyczne. Praktyka zawodowa odbywa się między innymi w firmach zajmujących się architekturą zieleni.

 

 

klasa architektoniczno - projektowa

 

W klasie architektoniczno-projektowej rzetelnie zrealizujesz program liceum ogólnokształcącego, ale otrzymasz także coś, czego nie zaoferuje Ci żadna szkoła w regionie. Rozbudzimy Twoją wyobraźnię, nauczymy rozwiązywać niestandardowe problemy, ukształtujemy kreatywność. Oprócz przedmiotów ogólnokształcących będziesz się uczył rysunku, historii architektury i sztuki, realizował ćwiczenia projektowe. Dowiesz się na czym polega projektowanie architektoniczne, graficzne, modelowanie i budowa makiet. Będziesz brał udział w zadaniach zespołowych. Zabierzemy Cię na plenery rysunkowe i do pracowni architektonicznych. Patronem klasy architektoniczno-projektowej jest Przemo Łukasik, jeden z najwybitniejszych współczesnych architektów, szef i założyciel pracowni „Medusa Group”. Spotkasz się także z absolwentami klasy, którzy są już dzisiaj architektami i projektantami.  Dzięki realizowanym u nas zajęciom łatwiej dostaniesz się na wydział architektury, lub inne uczelnie projektowe. Czas spędzony w klasie architektonicznej, to nie tylko nauka, to także przygoda. Warto ją przeżyć! Możemy Cię zapewnić, że w klasie architektoniczno-projektowej nigdy nie będziesz się nudził. Jeżeli jesteś zainteresowany, zapraszamy Cię serdecznie do naszej Szkoły, uzyskasz tu szczegółowe informacje. Chętnie odpowiemy na każde pytanie.

zobacz facebooka klasy architektoniczno - projektowej

zobacz witrynę klasy architektoniczno - projektowej

zobacz artykuły na naszej witrynie dodyczące klasy architektoniczno - projektowej

 

 

klasa mundurowa

 

 

Klasa mundurowa jest oddziałem Liceum Ogólnokształcącego. Dodatkowo w całym cyklu nauczania realizowane są dwa przedmioty kierunkowe : Przysposobienie wojskowe oraz Przysposobienie sportowo – obronne.

Nauka w klasie trwa cztery lata i kończy się tradycyjnym egzaminem maturalnym, który stanowi podsumowanie całego cyklu edukacji. Jednocześnie każdy z uczniów przechodzi przeszkolenie w zakresie przysposobienia wojskowego. Polega ono na realizacji zagadnień programowych związanych ze specyfiką pracy w różnych typach służb mundurowych. Naukę przedmiotu prowadzi zawodowy żołnierz.

Celem nauki w tej klasie jest przygotowanie każdego z uczniów do podjęcia pracy w każdym rodzaju służb mundurowych, czy to w Wojsku Polskim, w Policji, w Państwowej Straży Pożarnej lub w każdym innym rodzaju służb mundurowych.

Patronat nad klasą sprawuje jednostka wojskowa sąsiadująca z naszą szkołą czyli 34 Śląski Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej.

Przedmioty kierunkowe to nie wszystko. Proponujemy dla uczniów inne formy ukierunkowanych szkoleń. Do obowiązkowych zajęć dodatkowych należą ćwiczenia w ramach Dnia Taktycznego oraz kilkudniowe szkolenie poligonowe na którym realizowane są m.in. zajęcia z taktyki wojskowej, strzelectwa, pierwszej pomocy przedmedycznej, samoobrony, wspinaczki, topografii oraz elementy survivalu.

Warunkiem przynależności do klasy jest akceptacja stosownego Regulaminu, który zakłada m.in. codzienne noszenie munduru polowego W P, który dla uczniów tych klas staje się ubiorem obowiązującym w całym czteroletnim cyklu edukacyjnym. Ponadto w klasach tych obowiązują szkolne stopnie wojskowe co jest swego rodzaju nobilitacją dla wyróżniających się uczniów, a także ich uznaniem za włożony trud w edukację i związane z tym osiągnięcia dydaktyczne, sportowe, a także szkoleniowe z zakresu obronności. Awanse na szkolne stopnie wojskowe odbywają się dwukrotnie w ciągu roku przy okazji obchodów świąt narodowych takich jak Rocznica Odzyskania Niepodległości oraz Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3-go Maja. Kolejnym atutem przemawiającym za wstąpieniem w szeregi uczniów „mundurówki” jest funkcjonowanie w naszej społeczności Szkolnej Kompanii Reprezentacyjnej. Formacja ta grupuje uczniów szczególnie wyróżniających się w ramach zajęć z musztry indywidualnej jak i grupowej. Uczniowie ci uświetniają swoją obecnością szereg uroczystości mających państwowy czy patriotyczny charakter.

Do klas mundurowych trafiają osoby, które swoją ponadpodstawową edukację chcą realizować w niekonwencjonalny sposób, pełen przygód i ciekawych przeżyć, które jednocześnie stanowią solidne przygotowanie do podjęcia starań o pracę w służbach mundurowych lub pragnących kontynuować naukę na wyższych uczelniach wojskowych, np. Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu, Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie lub Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, bądź w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.

 

 

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Wyjdź naprzeciw oczekiwaniom rynku pracy.

Monter zabudowy i robót wykończeniowych to zawód bardzo wszechstronny, który daje kwalifikacje do wykonywania licznych prac budowlanych - wykończeniowych, np. malarskich, tapeciarskich, tynkarskich, posadzkarskich, glazurniczych.

Będziesz przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 • montowania systemów suchej zabudowy, wykonywanie ścianek działowych, sufitów podwieszanych oraz wykonywanie obudów konstrukcji dachowych, a także montaż okładzin ściennych i płyt podłogowych.
 • wykonywania robót malarskich,
 • wykonywania robót tapeciarskich,
 • wykonywania robót posadzkarskich,
 • wykonywania robót okładzinowych. wykonywanie okładzin ściennych z materiałów drewnianych, ceramicznych, kamiennych oraz z tworzyw sztucznych.

Charakterystyka zawodu:

Absolwenci kierunku są bardzo atrakcyjnymi pracownikami dla pracodawców ze względu na szeroki zakres uprawnień do wykonywania prac budowlanych

Nauczane przedmioty zawodowe:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy.
 • Podstawy budownictwa.
 • Rysunek i dokumentacja techniczna.
 • Technologia systemów suchej zabudowy.
 • Technologia robót malarsko-tapeciarskich.
 • Technologia robót posadzkarsko-okładzinowych.

Uzyskane kwalifikacje:

W toku nauki uczeń zdaje egzamin potwierdzające kwalifikacje w zawodzie:

Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych.

Możliwość podjęcia pracy zawodowej:

Znajdziesz zatrudnienie:

 • w przedsiębiorstwach budowlanych,
 • w ramach własnej działalności gospodarczej
 • w zakładach remontowo-budowlanych

Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

Szkoła dysponuje kilkoma pracowni do nauczania przedmiotów zawodowych. Sale są wyposażona w komputery z dostępem do Internetu, sprzęt i narzędzia budowlane, programy do projektowania, projektory, tablice multimedialne. Wyposażenie to jest niezbędne, z uwagi na konieczność zapoznawania się z najnowszymi trendami i tradycyjnymi rozwiązaniami w zakresie budownictwa. Uczniowie mogą również korzystać z oferty zajęć dodatkowych, związanych z poszerzaniem zakresu zagadnień zawodowych, np. kursach, wycieczki zawodowe. Zajęcia praktyczne odbywają się na terenie warsztatów CKP, gdzie młodzież może zdobywać oraz doskonalić swoje umiejętności praktyczne. Praktyka zawodowa odbywa się między innymi w firmach zajmujących się szeroko pojętym budownictwem 

 

Warto zobaczyć wizytówkę szkoły, stronę klasy architektoniczno-projektowej oraz facebooka tej klasy.

 

 

Szczegółowe terminy rekrutacji:

 

 • 16 maja 2022r. – 20 czerwca 2022r. do godz.15.00 – wprowadzanie wniosku przez Internet oraz składanie dokumentów do wybranych szkół (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna). Składanie przez kandydatów wniosków jedynie w szkole pierwszego wyboru.
 • 24 czerwca –13 lipca 2022r. do godz.15.00 – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły i  zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
 • 20 lipca 2022r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkół .
 • od 21 lipca do 28 lipca 2022r. do godz.15.00 – potwierdzanie woli przyjęcia do wybranej szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły oraz dostarczenie zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu (w przypadku kandydatów do Technikum i Szkoły Branżowej).
 • 29 lipca 2022r. do godz.14.00 - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
 • 12 sierpnia 2022r. - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych w postępowaniu uzupełniającym.
 • 19 sierpnia 2022r. do godz.14.00 - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły w naborze uzupełniającym.

 

 

Załączniki - Link:   Informacje Śląskiego Kuratora Oświaty dotyczące rekrutacji.
T E R M I N Y.

 


 

Drogi Uczniu Szkoły Branżowej !

Rekrutacja do Szkoły Branżowej II stopnia nr 1 z oddziałami specjalnymi w Bytomiu w Państwowych Szkołach Budownictwa trwa.

Dokumenty rekrutacyjne składamy w sekretariacie szkoły (ul. Powstańców Śląskich 10). W sekretariacie szkoły uzyskasz również wszystkie niezbędne informacje - ZAPRASZAMY!

 

Najważniejsze terminy rekrutacji: 

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do branżowej szkoły II stopnia wraz z dokumentami
od 16 maja 2022 r. do 20 czerwca 2022 r. do godz. 15.00

2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie o świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia, zaświadczenie
o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia,

od 24 czerwca 2022 r. do 13 lipca 2022 r. do godz. 15.00

3. Podanie do wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
20 lipca 2022 r.

4. Potwierdzenie przez kandydata, rodzica lub opiekuna prawnego kandydata woli przyjęcia do branżowej szkoły II stopnia w postaci przedłożenia świadectwa
od 21 lipca 2022 r. do 28 lipca 2022 r. do godz. 15.00

5. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
29 lipca 2022 r. do godz.14.00

W załączniku, poniżej, dostępna jest cała treść Postanowienia Śląskiego Kuratora Oświaty z terminami rekrutacji.
Terminy - link.

 

 

Postaw na rozwój – ucz się dalej!

Szkoła Branżowa II Stopnia z oddziałami specjalnymi powstała z myślą o absolwentach Szkół Branżowych I Stopnia i Zasadniczych Szkół Zawodowych (jeśli rozpoczęli kształcenie w tej szkole począwszy od roku szkolnego 2012/2013), którzy pragną kontynuować naukę.
Nauka w szkole trwa dwa lata, podczas których uczniowie zdobywają wiedzę z zakresu kształcenia ogólnego oraz uzupełniają wiedzę i umiejętności zawodowe uczestnicząc w zajęciach z zakresu kształcenia w zawodzie w ramach kursu kwalifikacyjnego. Kształcenie w tej szkole nawiązuje bezpośrednio do kwalifikacji z wcześniej ukończonej w Szkoły Branżowej I Stopnia lub Zasadniczej Szkoły Zawodowej - w BS II stopnia nie można uczyć się w zawodzie, który nie ma kwalifikacji wspólnej z wcześniej ukończona szkołą.

W toku naukę uczniowie Szkoły Branżowej II Stopnia mają możliwość uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w następujących zawodach:
 - technik robót wykończeniowych w budownictwie:
- technik żywienia i usług gastronomicznych;
- technik pojazdów samochodowych;
- technik usług fryzjerskich;


Po ukończeniu Branżowej Szkoły II Stopnia i po zdaniu egzaminu z zakresu drugiej kwalifikacji, absolwent uzyska wykształcenie średnie branżowe oraz dyplom technika.

Jedną z głównych zalet uczęszczania do Szkoły Branżowej II Stopnia to możliwość uzyskania świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, a następnie kontynuowanie nauki na studiach.  

Dokonaj świadomego wyboru i decyduj o swojej zawodowej przyszłości!  

DODATKOWE INFORMACJE O SZKOLE BRANŻOWEJ II STOPNIA

 

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych Branżowej szkoły II stopnia nr 1 na podbudowie Branżowej Szkoły I stopnia na rok szkolny 2022/2023.

 
 

Rekrutacja 2021

symbol terminarza

 

Ilość zamieszczanych materiałów w trakcie rekrutacji będzie wzrastała -
- zachęcamy do odwiedzania naszej strony.


 

Uczniu Szkoły Podstawowej komunikaty znajdujące się poniżej dotyczą naboru kandydatów do klas pierwszych na rok szkolny 2021/2022 do następujących szkół: 

 

Technikum nr 2

     w zawodzie Technik budownictwa,

     w zawodzie Technik architektury krajobrazu

     w zawodzie Technik robót wykończeniowych w budownictwie

 

X Liceum Ogólnokształcące

     klasa architektoniczno - projektowa

     klasa mundurowa

 

Szkoła Branżowa I stopnia

     w zawodzie - Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

  

Rekrutacja dla ucznia Szkoły Branżowej II stopnia została opisana poniżej.

 

Wszstkich formalności musisz dokonać korzystając z -

    slaskie.edu.com.pl/Kandydat - linku do rekrutacji.

Jeżeli masz wątpliwości zapraszamy do naszej szkoły - pomożemy. 

W przypadku większej liczby chętnych od liczba miejsc w poszczególnych klasach, ilość miejsc ulegnie zwiększeniu.

 

Regulamin rekrutacji uczniów do Państwowych Szkół Budownictwa
oraz X Liceum Ogólnokształcącego w Bytomiu
na rok szkolny 2020/21
.

 

JAKBY WYGLĄDAŁ ŚWIAT BEZ NAS ! ... bud.ezawodowcy.pl

 

 

Technik budownictwa


W klasie 4 i 5 specjalizacja:
BUDOWNICTWO ENERGOOSZCZĘDNE

Dlaczego technik budownictwa to właściwy wybór?

To jeden z najbardziej poszukiwanych i atrakcyjnych zawodów na rynku, którego współcześnie celem jest tzw. zrównoważone budownictwo. Wzrost urbanizacji oraz postępująca degradacja środowiska stwarzają potrzebę ciągłego rozwoju branży budowlanej, dlatego oferta edukacyjna naszej szkoły uwzględnia takie specjalizacje, jak:
- nowoczesne technologie i oprogramowania
- energie odnawialne
- inteligentne domy

Czym zajmuje się technik budownictwa?

Kształcenie i praca w tym zawodzie umożliwia nabycie uprawnień budowlanych i wykonawczych do:
- sprawowania nadzoru budowlanego
- prowadzenia dokumentacji budowy
- kierowania robotami budowlanymi

Jakie uzyskasz kwalifikacje?

Zdobycie tytułu technika budownictwa możesz potwierdzić zdając egzaminy państwowe potwierdzające twoje kwalifikacje zawodowe:
Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich.
Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów.

Gdzie znajdziesz pracę?

Budownictwo to jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających się gałęzi gospodarki,
a zapotrzebowanie na specjalistów w tym zawodzie jest duże. Wykwalifikowany technik budownictwa zatrudnienie może znaleźć w przedsiębiorstwach budowlanych, biurach projektowych, organach administracji państwowej oraz laboratoriach. Nabyta wiedza i umiejętności stwarzają perspektywę dalszego rozwoju, otwierając drogę na studia. Wybierając jeden z czołowych kierunków można zostać fachowcem w dziedzinie architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej, drogowej, kolejowej, instalacji sieci oraz urządzeń elektroenergetycznych.

 

 

Technik architektury krajobrazu

 

 

Charakterystyka zawodu:

Technik architektury krajobrazu to nowoczesny i wymagający zawód przyszłości, coraz częściej poszukiwany na europejskich rynkach pracy.

Do zadań zawodowych technika architektury krajobrazu należy przygotowanie, urządzanie i pielęgnowanie terenów zielonych np. w ogrodach przydomowych, skwerach itp.

Architekt krajobrazu nadzoruje pielęgnację parków, starodrzewu oraz produkuje rośliny ozdobne i materiał szkółkarski. Prace wykonuje przede wszystkim na wolnym powietrzu, pracuje także w szklarniach oraz w pomieszczeniach biurowych i pracowniach architektonicznych. Jest to zawód dający możliwość samorealizacji oraz dużej satysfakcji z wykonywanej pracy.

Absolwent technikum architektury krajobrazu po ukończeniu szkoły będzie posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu projektowania, wykonawstwa i pielęgnacji zarówno współczesnych jak i historycznych obiektów zielni.

Nauczane przedmioty zawodowe: rośliny ozdobne, ochrona i kształtowanie środowiska, urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni, projektowanie.

Uzyskane kwalifikacje:

W toku nauki uczeń zdaje dwa egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie:
Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu
Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

Możliwość podjęcia pracy zawodowej:

Absolwent szkoły może kontynuować naukę na uczelniach wyższych technicznych, szkołach policealnych lub podjąć pracę w biurach projektowych, pracowniach projektowo architektonicznych, firmach zakładających i pielęgnujących ogrody, studiach florystycznych, ogrodach botanicznych.

Baza dydaktyczna i warunki kształcenia:

Szkoła dysponuje zieloną pracownią do nauczania przedmiotów zawodowych. Jest ona wyposażona w komputery z dostępem do Internetu , programy do projektowania ogrodów, projektor, tablicę multimedialną, mikroskopy do oceny stanu zdrowotnego roślin. Wyposażenie to jest niezbędne, z uwagi na konieczność zapoznawania się z najnowszymi trendami i tradycyjnymi rozwiązaniami w zakresie projektowania ogrodów. Uczniowie mogą również korzystać z oferty zajęć dodatkowych, związanych z poszerzaniem zakresu zagadnień zawodowych, np. kursy florystyczne, wycieczki zawodowe. Zajęcia praktyczne odbywają się na terenie ogrodu przyszkolnego, gdzie młodzież może zdobywać oraz doskonalić swoje umiejętności praktyczne. Praktyka zawodowa odbywa się między innymi w firmach zajmujących się architekturą zieleni.

 

 

Technik Robót Wykończeniowych w Budownictwie:

 

Techniczny zawód z przyszłością.

Wyjdź naprzeciw oczekiwaniom rynku pracy.

W klasie 4 i 5 specjalizacja:
PROJEKTOWANIE WNĘTRZ

 

Zawód technika robót wykończeniowych wiąże się z wykonywaniem zadań typowych dla wielu profesji:

projektanta         wnętrz,         malarza,         tynkarza,         posadzkarza,         montera ścianek działowych,         konstruktora prac budowlanych.

Tu nauczysz się projektować i aranżować wnętrza, organizować prace wykończeniowe, montażowe, glazurnicze. Będziesz potrafił sporządzić dokumentacje budowlaną, nadzorować i kontrolować wykonywanie robót budowlanych, remontowych i modernizacyjnych.

Tu poznasz zasady sztuki budowlanej. Nauczysz się praktycznie wykorzystać poznane zasady do wykonania robót wykończeniowych:

 • tynkarskich,
 • malarskich,
 • tapeciarskich
 • posadzkarskich
 • okładzinowych
 • glazurniczych
 • montowania systemów suchej zabudowy,
 • dobierania technologii, materiałów i metod odpowiednich do wykonywania poszczególnych robót.

 Charakterystyka zawodu:

 Do zadań technika robót wykończeniowych należy:

 • organizowanie i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy; 

 • montaż, użytkowanie i demontaż rusztowań stosowanych podczas wykonywania robót 
wykończeniowych; 

 • koordynowanie prac związanych z wykonywaniem budowlanych robót wykończeniowych; 

 • organizowanie i kontrolowania robót wykończeniowych prowadzonych w obiektach budowlanych; 

 • sporządzanie kosztorysów na roboty wykończeniowe w budownictwie. 


 Nauczane przedmioty zawodowe:

 • Rysunek techniczny
 • Technologia robót wykończeniowych
 • język obcy zawodowy
 • działalność gospodarcza
 • dokumentacja techniczna
 • wykonywanie robót wykończeniowych
 • kosztorysowanie i dokumentacja przetargowa w budownictwie.

 Uzyskane kwalifikacje:

W toku nauki uczeń zdaje dwa egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie:
• Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych,
• Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót budowlanych,

Możliwość dalszego kształcenia:

Absolwent technikum może kontynuować naukę na kierunkach:

 • budownictwo,
 • architektura,
 • geodezja,
 • gospodarka przestrzenna
 • inżynieria

Możliwość podjęcia pracy zawodowej:

Możliwości zatrudnienia w tym zawodzie jest wiele, począwszy od firm budowlanych oraz remontowych, realizujących zadania wykończeniowe, na własnej działalności kończąc. Zapotrzebowanie na pracowników w tym zawodzie obserwuje się zarówno w Polsce, jak i innych krajach Unii Europejskiej.

Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

Szkoła dysponuje kilkoma pracowni do nauczania przedmiotów zawodowych. Sale są wyposażona w komputery z dostępem do Internetu, sprzęt i narzędzia budowlane, programy do projektowania, projektory, tablice multimedialne. Wyposażenie to jest niezbędne, z uwagi na konieczność zapoznawania się z najnowszymi trendami i tradycyjnymi rozwiązaniami w zakresie budownictwa. Uczniowie mogą również korzystać z oferty zajęć dodatkowych, związanych z poszerzaniem zakresu zagadnień zawodowych, np. kursach, wycieczki zawodowe. Zajęcia praktyczne odbywają się na terenie warsztatów CKP, gdzie młodzież może zdobywać oraz doskonalić swoje umiejętności praktyczne. Praktyka zawodowa odbywa się między innymi w firmach zajmujących się szeroko pojętym budownictwem

 

 

klasa architektoniczno - projektowa

 

W klasie architektoniczno-projektowej rzetelnie zrealizujesz program liceum ogólnokształcącego, ale otrzymasz także coś, czego nie zaoferuje Ci żadna szkoła w regionie. Rozbudzimy Twoją wyobraźnię, nauczymy rozwiązywać niestandardowe problemy, ukształtujemy kreatywność. Oprócz przedmiotów ogólnokształcących będziesz się uczył rysunku, historii architektury i sztuki, realizował ćwiczenia projektowe. Dowiesz się na czym polega projektowanie architektoniczne, graficzne, modelowanie i budowa makiet. Będziesz brał udział w zadaniach zespołowych. Zabierzemy Cię na plenery rysunkowe i do pracowni architektonicznych. Patronem klasy architektoniczno-projektowej jest Przemo Łukasik, jeden z najwybitniejszych współczesnych architektów, szef i założyciel pracowni „Medusa Group”. Spotkasz się także z absolwentami klasy, którzy są już dzisiaj architektami i projektantami.  Dzięki realizowanym u nas zajęciom łatwiej dostaniesz się na wydział architektury, lub inne uczelnie projektowe. Czas spędzony w klasie architektonicznej, to nie tylko nauka, to także przygoda. Warto ją przeżyć! Możemy Cię zapewnić, że w klasie architektoniczno-projektowej nigdy nie będziesz się nudził. Jeżeli jesteś zainteresowany, zapraszamy Cię serdecznie do naszej Szkoły, uzyskasz tu szczegółowe informacje. Chętnie odpowiemy na każde pytanie.

zobacz facebooka klasy architektoniczno - projektowej

zobacz witrynę klasy architektoniczno - projektowej

zobacz artykuły na naszej witrynie dodyczące klasy architektoniczno - projektowej

 

 

klasa mundurowa

 

 

Klasa mundurowa jest oddziałem Liceum Ogólnokształcącego. Dodatkowo w całym cyklu nauczania realizowane są dwa przedmioty kierunkowe : Przysposobienie wojskowe oraz Przysposobienie sportowo – obronne.

Nauka w klasie trwa cztery lata i kończy się tradycyjnym egzaminem maturalnym, który stanowi podsumowanie całego cyklu edukacji. Jednocześnie każdy z uczniów przechodzi przeszkolenie w zakresie przysposobienia wojskowego. Polega ono na realizacji zagadnień programowych związanych ze specyfiką pracy w różnych typach służb mundurowych. Naukę przedmiotu prowadzi zawodowy żołnierz.

Celem nauki w tej klasie jest przygotowanie każdego z uczniów do podjęcia pracy w każdym rodzaju służb mundurowych, czy to w Wojsku Polskim, w Policji, w Państwowej Straży Pożarnej lub w każdym innym rodzaju służb mundurowych.

Patronat nad klasą sprawuje jednostka wojskowa sąsiadująca z naszą szkołą czyli 34 Śląski Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej.

Przedmioty kierunkowe to nie wszystko. Proponujemy dla uczniów inne formy ukierunkowanych szkoleń. Do obowiązkowych zajęć dodatkowych należą ćwiczenia w ramach Dnia Taktycznego oraz kilkudniowe szkolenie poligonowe na którym realizowane są m.in. zajęcia z taktyki wojskowej, strzelectwa, pierwszej pomocy przedmedycznej, samoobrony, wspinaczki, topografii oraz elementy survivalu.

Warunkiem przynależności do klasy jest akceptacja stosownego Regulaminu, który zakłada m.in. codzienne noszenie munduru polowego W P, który dla uczniów tych klas staje się ubiorem obowiązującym w całym czteroletnim cyklu edukacyjnym. Ponadto w klasach tych obowiązują szkolne stopnie wojskowe co jest swego rodzaju nobilitacją dla wyróżniających się uczniów, a także ich uznaniem za włożony trud w edukację i związane z tym osiągnięcia dydaktyczne, sportowe, a także szkoleniowe z zakresu obronności. Awanse na szkolne stopnie wojskowe odbywają się dwukrotnie w ciągu roku przy okazji obchodów świąt narodowych takich jak Rocznica Odzyskania Niepodległości oraz Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3-go Maja. Kolejnym atutem przemawiającym za wstąpieniem w szeregi uczniów „mundurówki” jest funkcjonowanie w naszej społeczności Szkolnej Kompanii Reprezentacyjnej. Formacja ta grupuje uczniów szczególnie wyróżniających się w ramach zajęć z musztry indywidualnej jak i grupowej. Uczniowie ci uświetniają swoją obecnością szereg uroczystości mających państwowy czy patriotyczny charakter.

Do klas mundurowych trafiają osoby, które swoją ponadpodstawową edukację chcą realizować w niekonwencjonalny sposób, pełen przygód i ciekawych przeżyć, które jednocześnie stanowią solidne przygotowanie do podjęcia starań o pracę w służbach mundurowych lub pragnących kontynuować naukę na wyższych uczelniach wojskowych, np. Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu, Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie lub Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, bądź w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.

 

 

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Wyjdź naprzeciw oczekiwaniom rynku pracy.

Monter zabudowy i robót wykończeniowych to zawód bardzo wszechstronny, który daje kwalifikacje do wykonywania licznych prac budowlanych - wykończeniowych, np. malarskich, tapeciarskich, tynkarskich, posadzkarskich, glazurniczych.

Będziesz przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 • montowania systemów suchej zabudowy, wykonywanie ścianek działowych, sufitów podwieszanych oraz wykonywanie obudów konstrukcji dachowych, a także montaż okładzin ściennych i płyt podłogowych.
 • wykonywania robót malarskich,
 • wykonywania robót tapeciarskich,
 • wykonywania robót posadzkarskich,
 • wykonywania robót okładzinowych. wykonywanie okładzin ściennych z materiałów drewnianych, ceramicznych, kamiennych oraz z tworzyw sztucznych.

Charakterystyka zawodu:

Absolwenci kierunku są bardzo atrakcyjnymi pracownikami dla pracodawców ze względu na szeroki zakres uprawnień do wykonywania prac budowlanych

Nauczane przedmioty zawodowe:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy.
 • Podstawy budownictwa.
 • Rysunek i dokumentacja techniczna.
 • Technologia systemów suchej zabudowy.
 • Technologia robót malarsko-tapeciarskich.
 • Technologia robót posadzkarsko-okładzinowych.

Uzyskane kwalifikacje:

W toku nauki uczeń zdaje egzamin potwierdzające kwalifikacje w zawodzie:

Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych.

Możliwość podjęcia pracy zawodowej:

Znajdziesz zatrudnienie:

 • w przedsiębiorstwach budowlanych,
 • w ramach własnej działalności gospodarczej
 • w zakładach remontowo-budowlanych

Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

Szkoła dysponuje kilkoma pracowni do nauczania przedmiotów zawodowych. Sale są wyposażona w komputery z dostępem do Internetu, sprzęt i narzędzia budowlane, programy do projektowania, projektory, tablice multimedialne. Wyposażenie to jest niezbędne, z uwagi na konieczność zapoznawania się z najnowszymi trendami i tradycyjnymi rozwiązaniami w zakresie budownictwa. Uczniowie mogą również korzystać z oferty zajęć dodatkowych, związanych z poszerzaniem zakresu zagadnień zawodowych, np. kursach, wycieczki zawodowe. Zajęcia praktyczne odbywają się na terenie warsztatów CKP, gdzie młodzież może zdobywać oraz doskonalić swoje umiejętności praktyczne. Praktyka zawodowa odbywa się między innymi w firmach zajmujących się szeroko pojętym budownictwem 

 

Warto zobaczyć wizytówkę szkoły, stronę klasy architektoniczno-projektowej oraz facebooka tej klasy.

 

 

Szczegółowe terminy rekrutacji:

Lp.

Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

1

2

3

1

Wprowadzanie podań przez Internet oraz składanie dokumentów do wybranych szkół. Składanie przez kandydatów dokumentacji papierowej jedynie w szkole pierwszego wyboru. do 17 maja
do 21 czerwca 2021 r.
do godz. 15:00

2

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej oświadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty. od 25 czerwca
do 14 lipca 2021 r.
do godz. 15:00

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

22 lipca 2021 r.

4

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe − także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do pojęcia praktycznej nauki zawodu.

od 23 lipca
do 30 lipca 2021 r.
do godz. 15:00

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

2 sierpnia 2021 r.
do godz. 14:00

6

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych w postępowaniu uzupełniającym.

16 sierpnia 2021 r.

7

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętychw naborze uzupełniającym.

23 sierpnia 2021 r.
do godz. 14:00

 

Załączniki - Link:   Informacje Śląskiego Kuratora Oświaty dotyczące rekrutacji.    T E R M I N Y.

 


 

Drogi Uczniu Szkoły Branżowej !

Rekrutacja do Szkoły Branżowej II stopnia nr 1 z oddziałami specjalnymi w Bytomiu w Państwowych Szkołach Budownictwa trwa.

Dokumenty rekrutacyjne składamy w sekretariacie szkoły (ul. Powstańców Śląskich 10). W sekretariacie szkoły uzyskasz również wszystkie niezbędne informacje - ZAPRASZAMY!


W załączniku poniżej dostępna jest cała treść Postanowienia Śląskiego Kuratora Oświaty.

Terminy - link.

 

Postaw na rozwój – ucz się dalej!

Szkoła Branżowa II Stopnia z oddziałami specjalnymi powstała z myślą o absolwentach Szkół Branżowych I Stopnia i Zasadniczych Szkół Zawodowych (jeśli rozpoczęli kształcenie w tej szkole począwszy od roku szkolnego 2012/2013), którzy pragną kontynuować naukę.
Nauka w szkole trwa dwa lata, podczas których uczniowie zdobywają wiedzę z zakresu kształcenia ogólnego oraz uzupełniają wiedzę i umiejętności zawodowe uczestnicząc w zajęciach z zakresu kształcenia w zawodzie w ramach kursu kwalifikacyjnego. Kształcenie w tej szkole nawiązuje bezpośrednio do kwalifikacji z wcześniej ukończonej w Szkoły Branżowej I Stopnia lub Zasadniczej Szkoły Zawodowej - w BS II stopnia nie można uczyć się w zawodzie, który nie ma kwalifikacji wspólnej z wcześniej ukończona szkołą.

W toku naukę uczniowie Szkoły Branżowej II Stopnia mają możliwość uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w następujących zawodach:
 - technik robót wykończeniowych w budownictwie:
- technik żywienia i usług gastronomicznych;
- technik technologii żywności;
- technik pojazdów samochodowych;
- technik usług fryzjerskich;
- technik handlowiec.

Po ukończeniu Branżowej Szkoły II Stopnia i po zdaniu egzaminu z zakresu drugiej kwalifikacji, absolwent uzyska wykształcenie średnie branżowe oraz dyplom technika.

Jedną z głównych zalet uczęszczania do Szkoły Branżowej II Stopnia to możliwość uzyskania świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, a następnie kontynuowanie nauki na studiach.  

Dokonaj świadomego wyboru i decyduj o swojej zawodowej przyszłości!  

DODATKOWE INFORMACJE O SZKOLE BRANŻOWEJ II STOPNIA

 

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych Branżowej szkoły II stopnia nr 1 na podbudowie Branżowej Szkoły I stopnia na rok szkolny 2021/2022.

 
 

Rekrutacja 2020

symbol terminarza

 

Drogi Uczniu Szkoły Podstawowej !


Rekrutacja do X Liceum Ogólnokształcącego, Technikum 2 oraz Szkoły Branżowej I stopnia w PSB trwa!

    Link do rekrutacji.

W przypadku większej liczby chętnych od liczba miejsc w poszczególnych klasach, ilość miejsc ulegnie zwiększeniu.

Warto zobaczyć wizytówkę szkoły, uwagi o klasie architektonicznej, uwagi o klasie mundurowej, uwagi o technikum, stronę klasy architektoniczno-projektowej oraz facebooka tej klasy.

 

Szczegółowe terminy rekrutacji:

Lp.

Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

1

2

3

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz
z dokumentami

od 15 czerwca 2020 r.
do 10 lipca 2020 r.
do godz. 15.00

2

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

od 26 czerwca 2020 r.
do 10 lipca 2020 r. do godz. 15.00

3

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół do których kandyduje

od 31 lipca do 4 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00

4

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

do 4 sierpnia 2020 r.

5

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach

do 11 sierpnia 2020 r.

6

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

12 sierpnia 2020 r.

7

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie

od 15 czerwca 2020 r.
do 14 sierpnia 2020 r.

8

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe  także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00

 

9

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

19 sierpnia 2020 r.
- do godz. 14.00

10

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole

19 sierpnia 2020 r.

11

Opublikowanie przez właściwego Kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych

do 20 sierpnia 2020 r.

12

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 22 sierpnia 2020 r.

13

Sporządzenie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

14

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia

15

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły

W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 25 września 2020

Dodatkowe informacje:

1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki zgodnie z przepisy § 11a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 (Dz. U. poz. 493 z póżn.zm.) mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

2. Przepisy § 11b ww. rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19  umożliwiają w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) podanymi do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 do Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty - WSZYSTKIE TERMINY.

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych tj. do czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum, trzyletniej branżowej szkoły I stopnia i klas wstępnych w publicznych szkołach ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021, w tym do branżowych szkół I stopnia, w których zajęcia dydaktyczno - wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego 2021 r.

Informacje Śląskiego Kuratora Oświaty dotyczące rekrutacji.

Treść rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.)

Regulamin rekrutacji uczniów do Państwowych Szkół Budownictwa oraz X Liceum Ogólnokształcącego w Bytomiu na rok szkolny 2020/21.

 

 


 

Drogi Uczniu Szkoły Branżowej !

Rekrutacja do Szkoły Branżowej II stopnia nr 1 z oddziałami specjalnymi w Bytomiu w Państwowych Szkołach Budownictwa trwa.

Dokumenty rekrutacyjne składamy w sekretariacie szkoły (ul. Powstańców Śląskich 10).

 

Rodzaj czynności / Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do branżowej szkoły II stopnia oraz szkoły policealnej wraz z dokumentami.
od 15 czerwca 2020 r. do 4 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00
2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie:- do branżowej szkoły II stopnia o świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia, zaświadczenie o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej szkole II stopnia, do której kandydat ubiega się o przyjęcie;
- do szkoły policealnej o świadectwo potwierdzające posiadanie wykształcenia średniego. do 4 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00
3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.
- do 4 sierpnia 2020 r.
4. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach.
- do 11 sierpnia 2020 r.
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
- 12 sierpnia 2020 r.
6. Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie.
- od 15 czerwca 2020 r. do 14 sierpnia 2020 r.
7. Potwierdzenie przez kandydata, rodzica lub opiekuna prawnego kandydata niepełnoletniego woli przyjęcia:- do branżowej szkoły II stopnia w postaci przedłożenia świadectwa ukończenia branżowej szkoły I stopnia, zaświadczenia o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej szkole II stopnia, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu;- do szkoły policealnej w postaci przedłożenia świadectwa potwierdzającego posiadanie wykształcenia średniego, o ile nie zostało ono złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. *
- od 12 sierpnia 2020 r. do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00
8. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
- 19 sierpnia 2020 r. do godz. 14.00
9. Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
- do 22 sierpnia 2020 r.
10. Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.
- do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

11.  Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
- do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia
12. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły

 

Lista obowiązujących terminów dotyczących postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/21 jest zgodna z Postanowieniem Śląskiego Kuratora Oświaty w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klasy pierwszej trzyletniej branżowej szkoły I i II stopnia.

W załączniku powyżej dostępna jest cała treść Postanowienia Śląskiego Kuratora Oświaty (z dnia 28 stycznia 2020r.).

 

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych Branżowej szkoły II stopnia nr 1 na podbudowie Branżowej Szkoły I stopnia na rok szkolny 2020/2021.

 
 

Rekrutacja - ATRAKCYJNE ZAWODY W BUDOWLANCE !!!

Drodzy Gimnazjaliści,

jeśli jeszcze nie podjęliście decyzji o wyborze szkoły, jeśli ciągle jeszcze wahacie się z podjęciem ostatecznego wyboru, jeśli Wasze wcześniejsze decyzje okazały się dla Was mało interesujące... proponujemy naukę w naszej Szkole w bardzo atrakcyjnych, poszukiwanych na rynku pracy w Polsce i zagranicą zawodach.

Obecnie wolne miejsca oferujemy w Technikum nr 2:

- technik budownictwa - 5 miejsc

- technik architektury krajobrazu - 10 miejsc

w Branżowej Szkole I Stopnia:
- monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie - 10 miejsc.

Jesteś zainteresowana/y odwiedź nas w wolnej chwili ( od poniedziałku do piątku 8.30 - 15.00) lub zadzwoń: 32/281-33-63, możesz także napisać do nas na FB.


POZDRAWIAMY I ŻYCZYMY SŁONECZNYCH WAKACJI

Dzień otwarty Bytomskiej Budowlanki

Zapraszamy Uczniów ostatnich klas gimnazjów i szkół podstawowych na dzień otwarty w Państwowych Szkołach Budownictwa - Zespole Szkół w Bytomiu.
Zaczynamy o godz.9.00 dnia 23.05.2019r. O każdej pełnej godzinie proponujemy Wam półgodzinne aktywne zajęcia, prezentujące poszczególne zawody: architekturę i projektowanie, wojskowość, budownictwo, architekturę krajobrazu, wykończenia wnętrz, montaż stolarki budowlanej.
W tym dniu planowany jest także szkolny piknik, organizowany przez Samorząd Uczniowski Budowlanki - a w trakcie pikniku specjalne atrakcje.
Zapraszamy!

Dzień otwarty - Harmonogram.

https://scontent.fktw1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/60660079_1317972985018759_1833885339572240384_n.jpg?_nc_cat=105&_nc_ht=scontent.fktw1-1.fna&oh=3a2c37da70cd1119dcc06f47c446582b&oe=5D5F7610JUŻ JUTRO

- 23 MAJA -
DZIEŃ OTWARTY BYTOMSKIEJ BUDOWLANKI
Zapraszamy
9.15 - uroczyste rozpoczęcie na boisku szkolnym (w razie deszczu w auli) - występ Szkolnej Orkiestry Dętej i Mażoretek
9.30 - wręczenie nagród dla laureatów Konkursu Matematycznego (s.037)
13.00 - uroczyste otwarcie boiska szkolnego - mecz otwarcia!

LEKCJE OTWARTE O KAŻDEJ PEŁNEJ GODZINIE OD 10 DO 14:
- s.128 - technik budownictwa, technik robót wykończeniowych;
- s. 308 - technik architektury krajobrazu;
- s. 206 - XLO zajęcia architektoniczno - projektowe;
- sala gimnastyczna - XLO zajęcia klasy mundurowej
- warsztaty szkolne dla wszystkich zawodów otwarte od 9-15.
DODATKOWE ATRAKCJE:
- możliwość podziwiania miasta i okolicy z tarasu widokowego (jeden z najwyższych punktów Bytomia);
- strzelnica sportowa, rzut granatem, musztra paradna.


Dzień Otwarty 28.04.2017

Informacje o Dniu Otwartym 2017Serdecznie zapraszamy wszystkich Gimnazjalistów na Dzień Otwarty w Budowlance!

Jest on kontynuacją Bytomskiego Dnia Budownictwa.

28 kwietnia br. od godziny 9:00 do 17:00 zapraszamy Cię gimnazjalisto na warsztaty prezentujące nasze kierunki i zawody:

 

- „Wszystko jest architekturą” – pracownia projektowa

- Podaj cegłę” – pracownia budowlana

- „Zielono mi...” – pracownia architektury krajobrazu

- „Pomaluj mi świat...” – pracownie BOE

- „Za mundurem...” – obiekty militarne

 

 

W tym dniu będziesz mógł uzyskać pełną informację o Szkole oraz zwiedzić budynek w towarzystwie starszych koleżanek i kolegów.

 

 

Szczegółowy harmonogram warsztatów poniżej:

Więcej: Dzień Otwarty 28.04.2017

BDB !

Bytomski Dzień Budownictwa

  Dyrekcja Państwowych Szkół Budownictwa – Zespołu Szkół
w Bytomiu zaprasza na zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego
w ramach
Bytomskiego Dnia Budownictwa.
20 marca br. w godzinach od 11.00 do 15.00 oferujemy uczniom klas III gimnazjum bezpośredni kontakt z doradcą zawodowym, przedstawicielami Powiatowego Urzędu Pracy
i Wojskowej Komisji Uzupełnień oraz partnerskimi firmami Szkoły, działającymi                    w branży budowlanej w Bytomiu i okolicy.

W tym dniu zaprezentowana zostanie oferta zawodowa i edukacyjna
z jednoczesnym zaznajomieniem z nowoczesnymi technologiami, urządzeniami                   i sprzętem stosowanym w budownictwie, architekturze, drogownictwie                               i meblarstwie. Przedstawione zostaną również możliwości zatrudnienia  
w służbach mundurowych.

 

Czytaj więcej: BDB !

BYTOMSKI DZIEŃ BUDOWNICTWA I DNI OTWARTE SZKOŁY

20 marca br. w środę w Państwowych Szkołach Budownictwa – Zespole Szkół w Bytomiu odbył się Bytomski Dzień Budownictwa, impreza skierowana do uczniów klas III gimnazjów. Celem nadrzędnym imprezy było pokazanie młodym ludziom z czym wiąże się wybrany przez Nich zawód, gdzie będą mogli szukać pracy po ukończeniu szkoły o profilu budowlanym i mundurowym. Założeniem przedsięwzięcia były spotkania z doradcą zawodowym, przedstawicielami Powiatowego Urzędu Pracy, Wojskowej Komisji Uzupełnień oraz firm branży projektowej, budowlanej, drogowej, meblarskiej, a także 34 Batalionu Rakietowego.

Czytaj więcej: BYTOMSKI DZIEŃ BUDOWNICTWA I DNI OTWARTE SZKOŁY

Warto poświęcić sporo czasu!
jesteśmy wiarygodni - sprawdź certyfikat www.wiarygodna-szkola.pl