Rekrutacja 2023

symbol terminarza

 
Ilość zamieszczanych materiałów w trakcie rekrutacji będzie wzrastała -
- zachęcamy do odwiedzania naszej strony.

Ostatnia aktualizacja 26.02.2023 r. 

 

Uczniu Szkoły Podstawowej komunikaty znajdujące się poniżej dotyczą naboru kandydatów do klas pierwszych na rok szkolny 2023/2024 do następujących szkół: 

Technikum nr 2

     w zawodzie Technik budownictwa
     w zawodz
ie Technik architektury krajobrazu
w zawodzie Technik robót wykończeniowych w budownictwie

X Liceum Ogólnokształcące

     klasa architektoniczno - projektowa
     klasa mundurowa - OPW

Szkoła Branżowa I stopnia

     w zawodzie Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie oraz Stolarz 

 

Rekrutacja dla ucznia Szkoły Branżowej II stopnia została opisana poniżej.
Kierunki: technik robót wykończeniowych w budownictwie i technik transportu drogowego
.

 

Wszystkich formalności musisz dokonać korzystając z -

    slaskie.edu.com.pl/Kandydat - linku do rekrutacji (aktualnie link nie jest jeszcze czynny).

Jeżeli masz wątpliwości zapraszamy do naszej szkoły - pomożemy. 

W przypadku większej liczby chętnych od liczba miejsc w poszczególnych klasach, ilość miejsc ulegnie zwiększeniu.

 

Regulamin rekrutacji uczniów do Państwowych Szkół Budownictwa
oraz X Liceum Ogólnokształcącego w Bytomiu
na rok szkolny 2023/24.

 

JAKBY WYGLĄDAŁ ŚWIAT BEZ NAS ! ... bud.ezawodowcy.pl

 

 

Technik budownictwa


W klasie 4 i 5 specjalizacja:
BUDOWNICTWO ENERGOOSZCZĘDNE

Dlaczego technik budownictwa to właściwy wybór?

To jeden z najbardziej poszukiwanych i atrakcyjnych zawodów na rynku, którego współcześnie celem jest tzw. zrównoważone budownictwo. Wzrost urbanizacji oraz postępująca degradacja środowiska stwarzają potrzebę ciągłego rozwoju branży budowlanej, dlatego oferta edukacyjna naszej szkoły uwzględnia takie specjalizacje, jak:
- nowoczesne technologie i oprogramowania
- energie odnawialne
- inteligentne domy

Czym zajmuje się technik budownictwa?

Kształcenie i praca w tym zawodzie umożliwia nabycie uprawnień budowlanych i wykonawczych do:
- sprawowania nadzoru budowlanego
- prowadzenia dokumentacji budowy
- kierowania robotami budowlanymi

Jakie uzyskasz kwalifikacje?

Zdobycie tytułu technika budownictwa możesz potwierdzić zdając egzaminy państwowe potwierdzające twoje kwalifikacje zawodowe:
Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich.
Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów.

Gdzie znajdziesz pracę?

Budownictwo to jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających się gałęzi gospodarki,
a zapotrzebowanie na specjalistów w tym zawodzie jest duże. Wykwalifikowany technik budownictwa zatrudnienie może znaleźć w przedsiębiorstwach budowlanych, biurach projektowych, organach administracji państwowej oraz laboratoriach. Nabyta wiedza i umiejętności stwarzają perspektywę dalszego rozwoju, otwierając drogę na studia. Wybierając jeden z czołowych kierunków można zostać fachowcem w dziedzinie architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej, drogowej, kolejowej, instalacji sieci oraz urządzeń elektroenergetycznych.

 

 

 

Technik architektury krajobrazu

 

 

Charakterystyka zawodu:

Technik architektury krajobrazu to nowoczesny i wymagający zawód przyszłości, coraz częściej poszukiwany na europejskich rynkach pracy.

Do zadań zawodowych technika architektury krajobrazu należy przygotowanie, urządzanie i pielęgnowanie terenów zielonych np. w ogrodach przydomowych, skwerach itp.

Architekt krajobrazu nadzoruje pielęgnację parków, starodrzewu oraz produkuje rośliny ozdobne i materiał szkółkarski. Prace wykonuje przede wszystkim na wolnym powietrzu, pracuje także w szklarniach oraz w pomieszczeniach biurowych i pracowniach architektonicznych. Jest to zawód dający możliwość samorealizacji oraz dużej satysfakcji z wykonywanej pracy.

Absolwent technikum architektury krajobrazu po ukończeniu szkoły będzie posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu projektowania, wykonawstwa i pielęgnacji zarówno współczesnych jak i historycznych obiektów zielni.

Nauczane przedmioty zawodowe: rośliny ozdobne, ochrona i kształtowanie środowiska, urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni, projektowanie.

Uzyskane kwalifikacje:

W toku nauki uczeń zdaje dwa egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie:
Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu
Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

Możliwość podjęcia pracy zawodowej:

Absolwent szkoły może kontynuować naukę na uczelniach wyższych technicznych, szkołach policealnych lub podjąć pracę w biurach projektowych, pracowniach projektowo architektonicznych, firmach zakładających i pielęgnujących ogrody, studiach florystycznych, ogrodach botanicznych.

Baza dydaktyczna i warunki kształcenia:

Szkoła dysponuje zieloną pracownią do nauczania przedmiotów zawodowych. Jest ona wyposażona w komputery z dostępem do Internetu , programy do projektowania ogrodów, projektor, tablicę multimedialną, mikroskopy do oceny stanu zdrowotnego roślin. Wyposażenie to jest niezbędne, z uwagi na konieczność zapoznawania się z najnowszymi trendami i tradycyjnymi rozwiązaniami w zakresie projektowania ogrodów. Uczniowie mogą również korzystać z oferty zajęć dodatkowych, związanych z poszerzaniem zakresu zagadnień zawodowych, np. kursy florystyczne, wycieczki zawodowe. Zajęcia praktyczne odbywają się na terenie ogrodu przyszkolnego, gdzie młodzież może zdobywać oraz doskonalić swoje umiejętności praktyczne. Praktyka zawodowa odbywa się między innymi w firmach zajmujących się architekturą zieleni.

 

 

 

 

 

Technik Robót Wykończeniowych w Budownictwie:

 

 

 

Techniczny zawód z przyszłością.

 

Wyjdź naprzeciw oczekiwaniom rynku pracy.

 

 

W klasie 4 i 5 specjalizacja:
PROJEKTOWANIE WNĘTRZ

 

 

 

Zawód technika robót wykończeniowych wiąże się z wykonywaniem zadań typowych dla wielu profesji:

 

projektanta         wnętrz,         malarza,         tynkarza,         posadzkarza,         montera ścianek działowych,         konstruktora prac budowlanych.

 

Tu nauczysz się projektować i aranżować wnętrza, organizować prace wykończeniowe, montażowe, glazurnicze. Będziesz potrafił sporządzić dokumentacje budowlaną, nadzorować i kontrolować wykonywanie robót budowlanych, remontowych i modernizacyjnych.

 

Tu poznasz zasady sztuki budowlanej. Nauczysz się praktycznie wykorzystać poznane zasady do wykonania robót wykończeniowych:

 

 • tynkarskich,
 • malarskich,
 • tapeciarskich
 • posadzkarskich
 • okładzinowych
 • glazurniczych
 • montowania systemów suchej zabudowy,
 • dobierania technologii, materiałów i metod odpowiednich do wykonywania poszczególnych robót.

 

 Charakterystyka zawodu:

 

 Do zadań technika robót wykończeniowych należy:

 

 • organizowanie i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy; 

 • montaż, użytkowanie i demontaż rusztowań stosowanych podczas wykonywania robót 
wykończeniowych; 

 • koordynowanie prac związanych z wykonywaniem budowlanych robót wykończeniowych; 

 • organizowanie i kontrolowania robót wykończeniowych prowadzonych w obiektach budowlanych; 

 • sporządzanie kosztorysów na roboty wykończeniowe w budownictwie. 


 

 Nauczane przedmioty zawodowe:

 

 • Rysunek techniczny
 • Technologia robót wykończeniowych
 • język obcy zawodowy
 • działalność gospodarcza
 • dokumentacja techniczna
 • wykonywanie robót wykończeniowych
 • kosztorysowanie i dokumentacja przetargowa w budownictwie.

 

 Uzyskane kwalifikacje:

 

W toku nauki uczeń zdaje dwa egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie:
• Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych,
• Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót budowlanych,

 

Możliwość dalszego kształcenia:

 

Absolwent technikum może kontynuować naukę na kierunkach:

 

 • budownictwo,
 • architektura,
 • geodezja,
 • gospodarka przestrzenna
 • inżynieria

 

Możliwość podjęcia pracy zawodowej:

 

Możliwości zatrudnienia w tym zawodzie jest wiele, począwszy od firm budowlanych oraz remontowych, realizujących zadania wykończeniowe, na własnej działalności kończąc. Zapotrzebowanie na pracowników w tym zawodzie obserwuje się zarówno w Polsce, jak i innych krajach Unii Europejskiej.

 

Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

 

Szkoła dysponuje kilkoma pracowni do nauczania przedmiotów zawodowych. Sale są wyposażona w komputery z dostępem do Internetu, sprzęt i narzędzia budowlane, programy do projektowania, projektory, tablice multimedialne. Wyposażenie to jest niezbędne, z uwagi na konieczność zapoznawania się z najnowszymi trendami i tradycyjnymi rozwiązaniami w zakresie budownictwa. Uczniowie mogą również korzystać z oferty zajęć dodatkowych, związanych z poszerzaniem zakresu zagadnień zawodowych, np. kursach, wycieczki zawodowe. Zajęcia praktyczne odbywają się na terenie warsztatów CKP, gdzie młodzież może zdobywać oraz doskonalić swoje umiejętności praktyczne. Praktyka zawodowa odbywa się między innymi w firmach zajmujących się szeroko pojętym budownictwem

 

 

 

 

klasa architektoniczno - projektowa

 

W klasie architektoniczno-projektowej rzetelnie zrealizujesz program liceum ogólnokształcącego, ale otrzymasz także coś, czego nie zaoferuje Ci żadna szkoła w regionie. Rozbudzimy Twoją wyobraźnię, nauczymy rozwiązywać niestandardowe problemy, ukształtujemy kreatywność. Oprócz przedmiotów ogólnokształcących będziesz się uczył rysunku, historii architektury i sztuki, realizował ćwiczenia projektowe. Dowiesz się na czym polega projektowanie architektoniczne, graficzne, modelowanie i budowa makiet. Będziesz brał udział w zadaniach zespołowych. Zabierzemy Cię na plenery rysunkowe i do pracowni architektonicznych. Patronem klasy architektoniczno-projektowej jest Przemo Łukasik, jeden z najwybitniejszych współczesnych architektów, szef i założyciel pracowni „Medusa Group”. Spotkasz się także z absolwentami klasy, którzy są już dzisiaj architektami i projektantami.  Dzięki realizowanym u nas zajęciom łatwiej dostaniesz się na wydział architektury, lub inne uczelnie projektowe. Czas spędzony w klasie architektonicznej, to nie tylko nauka, to także przygoda. Warto ją przeżyć! Możemy Cię zapewnić, że w klasie architektoniczno-projektowej nigdy nie będziesz się nudził. Jeżeli jesteś zainteresowany, zapraszamy Cię serdecznie do naszej Szkoły, uzyskasz tu szczegółowe informacje. Chętnie odpowiemy na każde pytanie.

zobacz facebooka klasy architektoniczno - projektowej

zobacz witrynę klasy architektoniczno - projektowej

zobacz artykuły na naszej witrynie dodyczące klasy architektoniczno - projektowej

 

 

klasa mundurowa - OPW

 

 

Klasa mundurowa jest oddziałem Liceum Ogólnokształcącego. Dodatkowo w całym cyklu nauczania realizowane są dwa przedmioty kierunkowe : Przysposobienie wojskowe oraz Przysposobienie sportowo – obronne.

Nauka w klasie trwa cztery lata i kończy się tradycyjnym egzaminem maturalnym, który stanowi podsumowanie całego cyklu edukacji. Jednocześnie każdy z uczniów przechodzi przeszkolenie w zakresie przysposobienia wojskowego. Polega ono na realizacji zagadnień programowych związanych ze specyfiką pracy w różnych typach służb mundurowych. Naukę przedmiotu prowadzi zawodowy żołnierz.

Celem nauki w tej klasie jest przygotowanie każdego z uczniów do podjęcia pracy w każdym rodzaju służb mundurowych, czy to w Wojsku Polskim, w Policji, w Państwowej Straży Pożarnej lub w każdym innym rodzaju służb mundurowych.

Patronat nad klasą sprawuje jednostka wojskowa sąsiadująca z naszą szkołą czyli 34 Śląski Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej.

Przedmioty kierunkowe to nie wszystko. Proponujemy dla uczniów inne formy ukierunkowanych szkoleń. Do obowiązkowych zajęć dodatkowych należą ćwiczenia w ramach Dnia Taktycznego oraz kilkudniowe szkolenie poligonowe na którym realizowane są m.in. zajęcia z taktyki wojskowej, strzelectwa, pierwszej pomocy przedmedycznej, samoobrony, wspinaczki, topografii oraz elementy survivalu.

Warunkiem przynależności do klasy jest akceptacja stosownego Regulaminu, który zakłada m.in. codzienne noszenie munduru polowego W P, który dla uczniów tych klas staje się ubiorem obowiązującym w całym czteroletnim cyklu edukacyjnym. Ponadto w klasach tych obowiązują szkolne stopnie wojskowe co jest swego rodzaju nobilitacją dla wyróżniających się uczniów, a także ich uznaniem za włożony trud w edukację i związane z tym osiągnięcia dydaktyczne, sportowe, a także szkoleniowe z zakresu obronności. Awanse na szkolne stopnie wojskowe odbywają się dwukrotnie w ciągu roku przy okazji obchodów świąt narodowych takich jak Rocznica Odzyskania Niepodległości oraz Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3-go Maja. Kolejnym atutem przemawiającym za wstąpieniem w szeregi uczniów „mundurówki” jest funkcjonowanie w naszej społeczności Szkolnej Kompanii Reprezentacyjnej. Formacja ta grupuje uczniów szczególnie wyróżniających się w ramach zajęć z musztry indywidualnej jak i grupowej. Uczniowie ci uświetniają swoją obecnością szereg uroczystości mających państwowy czy patriotyczny charakter.

Do klas mundurowych trafiają osoby, które swoją ponadpodstawową edukację chcą realizować w niekonwencjonalny sposób, pełen przygód i ciekawych przeżyć, które jednocześnie stanowią solidne przygotowanie do podjęcia starań o pracę w służbach mundurowych lub pragnących kontynuować naukę na wyższych uczelniach wojskowych, np. Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu, Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie lub Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, bądź w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.

 

 

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Wyjdź naprzeciw oczekiwaniom rynku pracy.

Monter zabudowy i robót wykończeniowych to zawód bardzo wszechstronny, który daje kwalifikacje do wykonywania licznych prac budowlanych - wykończeniowych, np. malarskich, tapeciarskich, tynkarskich, posadzkarskich, glazurniczych.

Będziesz przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 • montowania systemów suchej zabudowy, wykonywanie ścianek działowych, sufitów podwieszanych oraz wykonywanie obudów konstrukcji dachowych, a także montaż okładzin ściennych i płyt podłogowych.
 • wykonywania robót malarskich,
 • wykonywania robót tapeciarskich,
 • wykonywania robót posadzkarskich,
 • wykonywania robót okładzinowych. wykonywanie okładzin ściennych z materiałów drewnianych, ceramicznych, kamiennych oraz z tworzyw sztucznych.

Charakterystyka zawodu:

Absolwenci kierunku są bardzo atrakcyjnymi pracownikami dla pracodawców ze względu na szeroki zakres uprawnień do wykonywania prac budowlanych

Nauczane przedmioty zawodowe:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy.
 • Podstawy budownictwa.
 • Rysunek i dokumentacja techniczna.
 • Technologia systemów suchej zabudowy.
 • Technologia robót malarsko-tapeciarskich.
 • Technologia robót posadzkarsko-okładzinowych.

Uzyskane kwalifikacje:

W toku nauki uczeń zdaje egzamin potwierdzające kwalifikacje w zawodzie:

Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych.

Możliwość podjęcia pracy zawodowej:

Znajdziesz zatrudnienie:

 • w przedsiębiorstwach budowlanych,
 • w ramach własnej działalności gospodarczej
 • w zakładach remontowo-budowlanych

Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

Szkoła dysponuje kilkoma pracowni do nauczania przedmiotów zawodowych. Sale są wyposażona w komputery z dostępem do Internetu, sprzęt i narzędzia budowlane, programy do projektowania, projektory, tablice multimedialne. Wyposażenie to jest niezbędne, z uwagi na konieczność zapoznawania się z najnowszymi trendami i tradycyjnymi rozwiązaniami w zakresie budownictwa. Uczniowie mogą również korzystać z oferty zajęć dodatkowych, związanych z poszerzaniem zakresu zagadnień zawodowych, np. kursach, wycieczki zawodowe. Zajęcia praktyczne odbywają się na terenie warsztatów CKP, gdzie młodzież może zdobywać oraz doskonalić swoje umiejętności praktyczne. Praktyka zawodowa odbywa się między innymi w firmach zajmujących się szeroko pojętym budownictwem

 

 

 

 

 

Stolarz

 

Czego się nauczysz:

 • rozpoznawania gatunków drewna oraz dobóru drewna do wykonania różnych wyrobów;
 • oceny gatunków drewna i wartości technicznej drewna oraz materiałów drewnopochodnych;
 • ręcznej i maszynowej obróbki drewna;
 • właściwego dobóru narzędzi i umiejętności posługiwania się tymi narzędziami;
 • obsługi i przygotowania do pracy podstawowych obrabiarek drewna;
 • wykonywania płyt stosowanych w meblarstwie i stolarce budowlanej;
 • przygotowania powierzchni wyrobów okleinowanych;
 • montażu mebli oraz stolarki budowlanej i wykańczania ich powierzchni;
 • okuwania wyrobów stolarskich;
 • wykonywania galanterii;
 • naprawiania i odświeżania mebli i wyrobów stolarki budowlanej;
 • organizacji stanowiska pracy;
 • racjonalnego i oszczędnego wykorzystywania materiałów, posługiwania się technologiami przyjaznymi dla środowiska;
 • stosowania przepisów bhp, ochrony przeciwpożarowej i środków ochrony osobistej.

 

Nauczane przedmioty zawodowe:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy.
 • Podstawy stolarstwa.
 • Rysunek i dokumentacja techniczna.
 • Technologia i wykonywanie prac stolarskich

 

Uzyskane kwalifikacje:

W toku nauki uczeń zdaje egzamin potwierdzające kwalifikacje w zawodzie:

Wytwarzanie wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych

Możliwość podjęcia pracy zawodowej:

Pracę znajdziesz na placach budowy, w dużych fabrykach mebli, małych zakładach stolarskich lub własnych warsztatach.

 

Zawód stolarza wymaga zdolności manualnych niezbędnych przy wykonywaniu niemal każdej z czynności w tym zawodzie. Ważna jest również wyobraźnia przestrzenna, dokładność i cierpliwość. 

 

 

Warto zobaczyć wizytówkę szkoły, stronę klasy architektoniczno-projektowej oraz facebooka tej klasy.

 

 

Wybrane terminy rekrutacji:

 

 • od 15maja 2023r. do19czerwca 2023r. do godz. 15.00 – wprowadzanie wniosku przez Internet oraz składanie dokumentów do wybranych szkół (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna). Składanie przez kandydatów wniosków jedynie w szkole pierwszego wyboru.
 • od 23czerwca 2023r. do 10lipca 2023r. do godz. 15.00 – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły i  zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
 • 18 lipca 2023r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkół .
 • od 18 lipca 2023r. do 25lipca 2023r. do godz. 15.00 – potwierdzanie woli przyjęcia do wybranej szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły oraz dostarczenie zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu (w przypadku kandydatów do Technikum i Szkoły Branżowej).
 • 26 lipca 2023r. do godz.14.00 - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
 • 16 sierpnia 2023r. do godz.14.00 - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły w naborze uzupełniającym.

Szczegółowe terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych szkół ponadpodstawowych na terenie województwa śląskiego na rok szkolny 2023/2024 sprawdź pod adresem:

kuratorium.katowice.pl/index.php/rekrutacja/

 

 


 

Drogi Uczniu Szkoły Branżowej !

Rekrutacja do Szkoły Branżowej II stopnia nr 1 z oddziałami specjalnymi w Bytomiu w Państwowych Szkołach Budownictwa trwa.

Dokumenty rekrutacyjne składamy w sekretariacie szkoły (ul. Powstańców Śląskich 10). W sekretariacie szkoły uzyskasz również wszystkie niezbędne informacje - ZAPRASZAMY!

 

Najważniejsze terminy rekrutacji są identyczne jak w przypadku pozostałych szkół: 

 • od 15maja 2023r. do19czerwca 2023r. do godz. 15.00 – wprowadzanie wniosku przez Internet oraz składanie dokumentów do wybranych szkół (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna). Składanie przez kandydatów wniosków jedynie w szkole pierwszego wyboru.
 • od 23czerwca 2023r. do 10lipca 2023r. do godz. 15.00 – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły i  zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
 • 18 lipca 2023r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkół .
 • od 18 lipca 2023r. do 25lipca 2023r. do godz. 15.00 – potwierdzanie woli przyjęcia do wybranej szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły oraz dostarczenie zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu (w przypadku kandydatów do Technikum i Szkoły Branżowej).
 • 26 lipca 2023r. do godz.14.00 - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
 • 16 sierpnia 2023r. do godz.14.00 - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły w naborze uzupełniającym.

 

 

Szczegółowe terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych szkół ponadpodstawowych na terenie województwa śląskiego na rok szkolny 2023/2024 sprawdź pod adresem:

 

kuratorium.katowice.pl/index.php/rekrutacja/

  

Postaw na rozwój – ucz się dalej!

Szkoła Branżowa II Stopnia z oddziałami specjalnymi powstała z myślą o absolwentach Szkół Branżowych I Stopnia i Zasadniczych Szkół Zawodowych (jeśli rozpoczęli kształcenie w tej szkole począwszy od roku szkolnego 2012/2013), którzy pragną kontynuować naukę.
Nauka w szkole trwa dwa lata, podczas których uczniowie zdobywają wiedzę z zakresu kształcenia ogólnego oraz uzupełniają wiedzę i umiejętności zawodowe uczestnicząc w zajęciach z zakresu kształcenia w zawodzie w ramach kursu kwalifikacyjnego. Kształcenie w tej szkole nawiązuje bezpośrednio do kwalifikacji z wcześniej ukończonej w Szkoły Branżowej I Stopnia lub Zasadniczej Szkoły Zawodowej - w BS II stopnia nie można uczyć się w zawodzie, który nie ma kwalifikacji wspólnej z wcześniej ukończona szkołą.

W toku naukę uczniowie Szkoły Branżowej II Stopnia mają możliwość uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w następujących zawodach:
 - technik robót wykończeniowych w budownictwie;
- technik transportu drogowego;


Po ukończeniu Branżowej Szkoły II Stopnia i po zdaniu egzaminu z zakresu drugiej kwalifikacji, absolwent uzyska wykształcenie średnie branżowe oraz dyplom technika.

Jedną z głównych zalet uczęszczania do Szkoły Branżowej II Stopnia to możliwość uzyskania świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, a następnie kontynuowanie nauki na studiach.  

Dokonaj świadomego wyboru i decyduj o swojej zawodowej przyszłości!  

DODATKOWE INFORMACJE O SZKOLE BRANŻOWEJ II STOPNIA

 

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych Branżowej szkoły II stopnia nr 1 na podbudowie Branżowej Szkoły I stopnia na rok szkolny 2022/2023.

 
 
Warto poświęcić sporo czasu!
jesteśmy wiarygodni - sprawdź certyfikat www.wiarygodna-szkola.pl