informatory dla techników

 

Informatory dla techników w zawodach nauczanych w naszej szkole:

 

 

 

 

errata do informatora - technik obsługi turystycznej

zmiany w informatorze technik obsługi turystycznej 341[05]