Wycieczki dydaktyczno - poznawcze

Uczniowie Państwowych Szkół Budownictwa - Zespole Szkół w Bytomiu, kierunku Technik Architektury Krajobrazu na przełomie miesiąca września i października w r.szk. 2010/2011 uczestniczyli w ciekawych wycieczkach dydaktyczno-poznawczych.

 

Bezpośrednio w terenie zapoznali się z wiedzą dotyczącą budowy i zasad działania maszyn, urządzeń i pojazdów stosowanych w urządzaniu i pielęgnacji terenów zieleni. Zobaczyli, jak wyglądają prace związane z nasadzaniem roślin ozdobnych na klombach, skwerkach, parkach i ogrodach oraz efekty tych prac po latach.

 

Uczniowie kierunku Technik Budownictwa Ogólnego zwiedzili Zabytkową Stację Wodociągową w Karchowicach. Poznali historię stacji oraz sposób uzdatniania i przesyłania wody do celów użytkowych.

 

Organizatorami wycieczek byli nauczyciele prowadzący zajęcia z przedmiotów zawodowych: Ewa Bińko, Krystyna Prokop, Janusz Stebel, Danuta Todor-Kazek.

Celami wycieczek były:

- Gospodarstwo Szkółkarskie KAPIAS w Goczałkowicach

- Przeds. Handl. Sprzętem. Roln. AGROMA w Świerklańcu

- Zabytkowa Stacja Wodociągowa w Karchowicach-Zawadzie

Warto poświęcić sporo czasu!
jesteśmy wiarygodni - sprawdź certyfikat www.wiarygodna-szkola.pl