XVIII MKM - 'strzał w XLO' – WYNIKI !

W prima aprilis 2019r. w Państwowych Szkołach Budownictwa i X Liceum Ogólnokształcącym, odbył się XVIII Miejski Konkurs Matematyczny "strzał w XLO" dla uczniów Gimnazjów oraz Szkół Podstawowych Bytomia i miast sąsiadujących. W konkursie uczestniczyło 64 uczniów z 10 szkół, z Ożarowic, Piekar Śląskich i oczywiście z Bytomia.

Konkurs rozpoczął się punktualnie o godz. 9.06. Uczestnicy, zapoznali się z regulaminem konkursu i wysłuchali krótkiego koncertu Szkolnej Orkiestry PSB. Następnie uczestniczyli w wykładzie wygłoszonym przez mgr Olgę Kępińską. Olga jest laureatką poprzednich edycji konkursu oraz absolwentką naszej szkoły. Tytuł tegorocznego tematu brzmiał: „Co można zrobić z równaniami, poza tym, że można je rozwiązać?”  Do zagadnień równań wprowadzał dr B. Ciepłak, który wyjaśniał co wspólnego mają równania z indyjskim manuskryptem z Bakhshali datowanym na początek naszej ery oraz z testowaniem superkomputerów.
Po zmaganiach z równaniami do refleksji nad architekturą i twórczością człowieka nakłaniał nauczyciel PSB mgr Marek Wójcicki. Następnie przyszedł czas na rozwiązywanie zadań konkursowych. Wszystkie zadania można było rozwiązać korzystając z umiejętności nabywanych w trakcie wykładu. Nie wszyscy Uczestnicy konkursy byli skłonni się z tym zgodzić i nie wszystkie propozycje rozwiązań na to wskazywały :-).

Czytaj więcej: XVIII MKM - 'strzał w XLO' – WYNIKI !

Konkurs Matematyczny - XVIII MKM "strzał w X" - ZAPRASZAMY

W porozumieniu z Wydziałem Edukacji Urzędu Miasta Bytomia,

dyrekcja Państwowych Szkół Budownictwa – Zespołu Szkół w Bytomiu
zaprasza do udziału w
XVIII Miejskim Konkursie Matematycznym
dla uczniów Gimnazjów oraz Szkół Podstawowych Bytomia i miast sąsiadujących
„strzał w XLO.

Mając na celu popularyzację nauk przyrodniczych organizujemy Konkurs Matematyczny dla Uczniów Szkół Gimnazjalnych oraz Uczniów Szkół Podstawowych. W trakcie konkursu uczniowie rozwiązują zadania do wykładu. W tym roku będzie to wykład pt.

„Co można zrobić z równaniami, poza tym, że można je rozwiązać?”

Organizatorami konkursu są nasi uczniowie i absolwenci, laureaci poprzednich edycji.

Zasady przeprowadzania konkursu są opisane w regulaminie. Można się z nim zapoznać, ale można też zdać się na dobrą organizację konkursu. Zachęcając do uczestnictwa, gwarantujemy odświętną i dobrą atmosferę podczas konkursu.

Konkurs zostanie przeprowadzony dnia 1.kwietnia 2019r. (poniedziałek). Rozpoczęcie konkursu - jak każdego roku o godzinie 9.06. Szczegółowy harmonogram konkursu zostanie przesłany osobom zainteresowanym. Prosimy o zgłaszanie kandydatów według załączonej karty zgłoszeń (wersja pdf i doc) do dnia 27.03.2019r. Liczba zgłoszonych uczniów jest dowolna, jednak zastrzegamy sobie prawo jej ograniczenia. Prosimy również o wypełnienie zgody na publikację wizerunku i danych osobowych.

Na naszej szkolnej witrynie www.psb.bytom.pl można znaleźć regulamin konkursu oraz przykładowe tematy i materiały z wykładów poprzednich edycji oraz zadania i propozycje ich rozwiązań.

W siedemnastu poprzednich edycjach konkursu wzięło udział ponad 3200 uczniów z 33 różnych szkół. Zapraszamy wszystkich uczniów do wzięcia udziału w XVIII edycji MKM - wystarczy jedynie ciekawość. Prosimy o podzielenie się informacją o konkursie z nauczycielami matematyki i pozostałymi, potencjalnie zainteresowanymi osobami.

 

Uczestnikom zapewnimy wiele wzruszeń.
Łączymy wyrazy szacunku,
Dyrekcja PSB ZS

 

 

Konkurs Matematyczny - XVIII MKM "strzał w X" - Zapraszamy

W porozumieniu z Wydziałem Edukacji Urzędu Miasta Bytomia,

dyrekcja Państwowych Szkół Budownictwa – Zespołu Szkół w Bytomiu
zaprasza do udziału w
XVIII Miejskim Konkursie Matematycznym
dla uczniów Gimnazjów oraz Szkół Podstawowych Bytomia i miast sąsiadujących
„strzał w XLO.

Mając na celu popularyzację nauk przyrodniczych organizujemy Konkurs Matematyczny dla Uczniów Szkół Gimnazjalnych oraz Uczniów Szkół Podstawowych. W trakcie konkursu uczniowie rozwiązują zadania do wykładu. W tym roku będzie to wykład pt.

„Co można zrobić z równaniami, poza tym, że można je rozwiązać?”

Organizatorami konkursu są nasi uczniowie i absolwenci, laureaci poprzednich edycji.

Zasady przeprowadzania konkursu są opisane w regulaminie. Można się z nim zapoznać, ale można też zdać się na dobrą organizację konkursu. Zachęcając do uczestnictwa, gwarantujemy odświętną i dobrą atmosferę podczas konkursu.

Konkurs zostanie przeprowadzony dnia 1.kwietnia 2019r. (poniedziałek). Rozpoczęcie konkursu - jak każdego roku o godzinie 9.06. Szczegółowy harmonogram konkursu zostanie przesłany osobom zainteresowanym. Prosimy o zgłaszanie kandydatów według załączonej karty zgłoszeń (wersja pdf i doc) do dnia 27.03.2019r. Liczba zgłoszonych uczniów jest dowolna, jednak zastrzegamy sobie prawo jej ograniczenia. Prosimy również o wypełnienie zgody na publikację wizerunku i danych osobowych.

Na naszej szkolnej witrynie www.psb.bytom.pl można znaleźć regulamin konkursu oraz przykładowe tematy i materiały z wykładów poprzednich edycji oraz zadania i propozycje ich rozwiązań.

W siedemnastu poprzednich edycjach konkursu wzięło udział ponad 3200 uczniów z 33 różnych szkół. Zapraszamy wszystkich uczniów do wzięcia udziału w XVIII edycji MKM - wystarczy jedynie ciekawość. Prosimy o podzielenie się informacją o konkursie z nauczycielami matematyki i pozostałymi, potencjalnie zainteresowanymi osobami.

 

Uczestnikom zapewnimy wiele wzruszeń.
Łączymy wyrazy szacunku,
Dyrekcja PSB ZS

 

 

XVIII MKM - 2019r.

XVIII Miejski Konkurs Matematyczny "strzał w XLO" - informacja.

Przepraszamy, ale w związku z trwającą akcją protestacyjną oficjalne wręczenie nagród za wyniki indywidualne oraz klasyfikację zespołową nie odbędzie się w planowanym terminie.

XVII MKM dla GIMNAZJALISTÓW 'strzał w XLO' – WYNIKI, ZADANIA... !

21 maja 2018r. w PSB i X Liceum Ogólnokształcącym, odbył się XVII Miejski Konkurs Matematyczny "strzał w XLO" dla uczniów szkół gimnazjalnych Bytomia i miast sąsiadujących, pod patronatem Prezydenta Miasta Bytom oraz Dyrektora Delegatury Kuratorium Oświaty w Katowicach z siedzibą w Bytomiu. Do konkursu zgłoszono 65 uczniów gimnazjów z Siemoni, Piekar Śląskich i oczywiście z Bytomia.

Konkurs rozpoczął się punktualnie o godz. 9.06, a zakończył z minutowym opóźnieniem o godzinie 13.19.

Czytaj więcej: XVII MKM dla GIMNAZJALISTÓW 'strzał w XLO' – WYNIKI, ZADANIA... !

XVII MKM dla GIMNAZJALISTÓW 'strzał w XLO' – Zadania Rozwiązania Materiały z wyładu.

Dziękujemy za ciekawe próby rozwiązań i komentarzy w szczególności dotyczy to zadania 5. Gwarantujemy jednak, że rozwiązanie nie zależy od tego czy luty jest przestępny i że suma dni dowolnych dwóch miesięcy nie jest większa od 74:-)

Prezentacja w auli - pomocna przy rozwiązywaniu zadań konkursowych.

Zadania konkursowe.

Odpowiedzi do przykładów wykładowych.

Odpowiedzi do zadań konkursowych. Zadanie piąte (nie dotyczące wykłady) proponujemy rozwiązać na lekcjach.

Czytaj więcej: XVII MKM dla GIMNAZJALISTÓW 'strzał w XLO' – Zadania Rozwiązania Materiały z wyładu.

Konkurs dla Gimnazjalistów - 2018r.

W porozumieniu z Wydziałem Edukacji Urzędu Miasta Bytomia, zapraszamy do udziału w
XVII Miejskim Konkursie Matematycznym
dla uczniów Gimnazjów
Bytomia i miast sąsiadujących
strzał w XLO.


Mając na celu popularyzację nauk przyrodniczych organizujemy Konkurs Matematyczny dla Uczniów Szkół Gimnazjalnych. W szesnastu edycjach konkursu wzięło udział już ponad 3100 uczniów z 32 gimnazjów. Współorganizatorami Konkursu są uczniowie i absolwenci klas X LO, laureaci poprzednich edycji konkursu. W czasie konkursu Uczestnicy będą mogli wysłuchać wykładu pt.

Pdjld Vcbiurz,
czyli jak Matematyk może stać się Szpiegiem!

Wykład poprowadzi absolwentka PSB, mgr Olga Kępińska - laureatka i członek jury poprzednich edycji konkursu, obecnie zajmuje się zawodowo ochroną danych w Internecie.

Konkurs polega na zmierzeniu się z zadaniami związanymi z wykładam.
Pomiędzy czasem wykładu i rozwiązywania zadań, będzie chwila wytchnienia w trakcie „poszukiwania przestrzeni matematycznej w architekturze”. Opiekunowie Uczestników konkursu, jak każdego roku, wymienią się doświadczeniami przy kawie ...

Przewidywany terminarz przebiegu konkursu:

UWAGA TERMINY ULEGŁY ZMIANIE

AKTUALNE TERMINY TO:

  • 16.04. - ogłoszenie konkursu,
  • 16.05. do godziny 12.12 - termin zgłaszania uczniów do konkursu,
  • 18.05. do godziny 13.13 - przesłanie Opiekunom szczegółowego harmonogramu konkursu uzależnionego od liczby zgłoszonych uczestników (w razie konieczności - kontakt telefoniczny),
  • 22 maja 2018r. (wtorek) godz. 9.06 – rozpoczęcie konkursu,
  • 25.05. - ogłoszenie wyników, zaproszenie laureatów i osób wyróżnionych na uroczyste wręczenie nagród (termin zostanie uzgodniony indywidualnie z zainteresowanymi).

 

Czytaj więcej: Konkurs dla Gimnazjalistów - 2018r.

Konkurs dla Gimnazjalistów - ZMIANA TERMINU.


Przepraszamy Uczniów i Opiekunów, ale z przyczyn od nas niezależnych musimy zmienić termin XVII edycji Miejskiego Konkursu Matematycznego dla uczniów Gimnazjów Bytomia i miast sąsiadujących. Nowy proponowany termin to 22.05.2018r. Termin zgłoszeń to 16.05.2018r. Z osobami, które dokonały zgłoszeń będziemy się kontaktowali indywidualnie i potwierdzali dotychczasowe zgłoszenia. Temat przewodni tegorocznej edycji konkursu pozostaje bez zmian Pdjld Vcbiurz, czyli jak Matematyk może stać się Szpiegiem!”. Jeszcze raz przepraszamy za zmiany i zapraszamy do udziału w późniejszym terminie.

 

Dyrekcja PSB-ZS.

 

 

XVI MKM dla GIMNAZJALISTÓW – WYNIKI !

 XVI edycja Miejskiego Konkursu Matematycznego "strzał w XLO" - dla uczniów szkół gimnazjalnych Bytomia i miast sąsiadujących za nami.


24 kwietnia 2017r. w poniedziałek punktualnie o godzinie 9.06 w Państwowych Szkołach Budownictwa i X Liceum Ogólnokształcącym uczniowie przystąpili do XVI edycji konkursu "strzał w XLO" i "zagrali" z organizatorami o zwycięstwo!
Do konkursu zgłoszono 108 uczniów z 9 gimnazjów z Rudy Śląskiej, Siemoni, Świerklańca, Piekar Śląskich i Bytomia.

Czytaj więcej: XVI MKM dla GIMNAZJALISTÓW – WYNIKI !

XVI MKM – Zadania Rozwiązania Materiały z wykładu.

 XVI edycja Miejskiego Konkursu Matematycznego "strzał w XLO" - dla uczniów szkół gimnazjalnych Bytomia i miast sąsiadujących za nami.

Wykład konkursowy „Czy książki uczą wygrywania? Czyli nieco bardziej abstrakcyjnie, ale za to w sposób ścisły o grach i Nagrodach Nobla dla matematyków”. Wykład był związany z tematem przewodnim Bytomskiego Festiwalu Nauki i Sztuki, a poprowadził go absolwent budowlanki, nauczyciel Bogdan Ciepłak. (Przykłady materiałów z wykładu - podpowiedzi wyświetlane w auli podczas rozwiązywanie zadań).

Uczestnicy przystąpili do "gry" tzn. rozwiązywania 4 zadań konkursowych z Teorii Gier i 1 zadania nawiązującego do programu nauczania w gimnazjum - choć nie wszyscy Uczestnicy konkursy byli skłonni się z tym zgodzić :-). (zobacz zadania konkursowe i podpowiedzi jak je rozwiązać). Przykłady rozwiązywane podczas wykładu można zobaczyć tutaj jednak aby wysłuchać niepowtarzalnego :-) wykładu można już dzisiaj zgłaszać się do XVII edycji konkursu :-).

Czytaj więcej: XVI MKM – Zadania Rozwiązania Materiały z wykładu.

XVI MKM - Zaproszamy Laureatów!

XVI edycja Miejskiego Konkursu Matematycznego "strzał w XLO" - dla uczniów szkół gimnazjalnych Bytomia i miast sąsiadujących już za nami.

Zapraszamy na uroczyste wręczenie nagród wszystkich Laureatów Konkursu.

Wręczenie nagród odbędzie się w auli Państwowych Szkół Budownictwa i X Liceum Ogólnokształcącego dnia 28 kwietnia 2017r o godzinie 10.45.

Lista Laureatów w kolejności alfabetycznej:

Czytaj więcej: XVI MKM - Zaproszamy Laureatów!

konkurs dla Gimnazjalistów 2017

XVI Miejski Konkurs Matematyczny dla uczniów Gimnazjów Bytomia i miast sąsiadujących „strzał w XLO”.
Konkurs jest objęty patronatem Prezydenta Miasta Bytomia i będzie się odbywał w ramach Bytomskiego Festiwalu Nauki i Sztuki 2017.

Konkurs zostanie przeprowadzony dnia 24. kwietnia 2017r. (poniedziałek). Rozpoczęcie konkursu - jak każdego roku o godz. 9.06. W piętnastu edycjach konkursu wzięło już udział ponad 3000 uczniów z 32 gimnazjów.
Jeżeli chcesz zgłosić się do konkursu zwróć się do swojego nauczyciela albo bezpośrednio do nas.

Więcej: konkurs dla Gimnazjalistów 2017

XV MKM dla GIMNAZJALISTÓW – WYNIKI, MATERIAŁY Z KONKURSU !

XV edycja Miejskiego Konkursu Matematycznego "strzał w XLO" - dla uczniów szkół gimnazjalnych Bytomia i miast sąsiadujących już za nami.


1 kwietnia 2016r.w Państwowych Szkołach Budownictwa i X Liceum Ogólnokształcącym uczniowie zmierzyli się z zadaniami dotyczącymi "liczb sofistycznie ujemnych".

Do konkursu zgłoszono 107 uczniów z 11 gimnazjów z Ożarowic, Piekar Śląskich, Rogoźnika, Siemoni, Świerklańca, i oczywiście z Bytomia.

Konkurs rozpoczął się punktualnie o godz. 09:06

Czytaj więcej: XV MKM dla GIMNAZJALISTÓW – WYNIKI, MATERIAŁY Z KONKURSU !

Zbliża się XV edycja konkursu dla Gimnazjalistów.

 

 W porozumieniu z Wydziałem Edukacji Urzędu Miasta Bytomia,

 dyrekcja Państwowych Szkół Budownictwa – Zespołu Szkół w Bytomiu
zaprasza do udziału w

 
XV Miejskim Konkursie Matematycznym
dla uczniów Gimnazjów Bytomia i miast sąsiadujących
„strzał w XLO”.

 Konkurs jest objęty patronatem Prezydenta Miasta Bytom.

 Mając na celu popularyzację nauk przyrodniczych organizujemy Konkurs Matematyczny dla Uczniów Szkół Gimnazjalnych. Szczegółowo zasady i przebieg konkursu jest opisany w załącznikach. Prosimy o zapoznanie się z tymi załącznikami oraz przekazanie informacji nauczycielom matematyki i pozostałym osobom zainteresowanym.

Czytaj więcej: Zbliża się XV edycja konkursu dla Gimnazjalistów.

Warto poświęcić sporo czasu!
jesteśmy wiarygodni - sprawdź certyfikat www.wiarygodna-szkola.pl