Harmonogram egzaminów zawodowych czerwiec 2023 r.

Harmonogram egzaminów zawodowych czerwiec 2023 r.

 

Harmonogramy egzaminów zawodowych prowadzonych w naszej szkole w sesji K232 czerwiec 2023 r. jest zawarty w załącznikach;

1. Część pisemna - Szkoła Branżowa

2. Część praktyczna - Szkoła Branżowa

3. Część pisemna - Technikum

4. Część praktyczna - Technikum

 

5. Pełny harmonogram sesji czerwiec 2023 i podstawa programowa 2012, 2017 oraz podstawa programowa 2019 jest udostępniony w witrynie cke.gov.pl.

 

 

 

 

Harmonogram egzaminów zawodowych styczeń - luty 2022 r.

Harmonogram egzaminów zawodowych styczeń - luty 2022 r.

 

 

Harmonogramy egzaminów zawodowych prowadzonych w naszej szkole w sesji K221 styczeń - luty 2022 r. jest zawarty w załącznikach;

1. BD.04

2. OGR.03, BD.29

3. OGR.03, BD.30

 

Dodatkowo w kwalifikacjach jednoliterowych (podstawa programowa 2012) będą prowadzone egzaminy:

1. Kwalifikacja: B.33 egzamin z części pisemnej, typ: D, dnia: 10.01.2021 r. godz: 13.00, sala 008, 

2. Kwalifikacja: B.30 egzamin z części praktycznej, typ: DK, dnia: 14.01.2021 r. godz: 9.00, sala 128.

Podział na grupy egzaminacyjne w kwalifikacji trzyliterowej OGR.03 w części teoretycznej typ K - klasa 3B (podstawa programowa 2019) będą prowadzone wg podziałów:

grupa 1 - lista uczniów

grupa 2 - lista uczniów

grupa 3 - lista uczniów.

 

Dokumenty dodatkowe:

1. Komunikat o pomocach, część pisemna podstawa programowa 2012 i 2017

2. Komunikat o pomocach, część praktyczna podstawa programowa 2012 i 2017

3. Komunikat o pomocach, część pisemna podstawa programowa 2019

4. Komunikat o pomocach, część praktyczna podstawa programowa 2019

5. pełny harmonogram sesji styczeń luty 2022 podstawa programowa 2012, podstawa programowa 2017 oraz podstawa programowa 2019 jest udostępniony w witrynie cke.gov.pl.

 

 

 

 

Egzamin zawodowy - sesja czerwiec - lipiec 2021 r.

Harmonogram egzaminów zawodowych w sesji czerwiec 2021 r. Część teoretyczna. Część praktyczna.

Dodatkowo informujemy, że wszystkie informacje dotyczące egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (formuła 2012, 2017 i 2019) są dostępne na stronie: https://cke.gov.pl/ oraz https://oke.jaworzno.pl/.

Materiały dotyczące egzaminów (formuła 2012, 2017 i 2019) są dostępne na stronie: https://www.testy.egzaminzawodowy.info. W Serwisie dostępne są testy pisemne, arkusze praktyczne, oraz przykładowe rozwiązania z egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie opracowane przez CKE. Baza materiałów jest na bieżąco aktualizowana. Dostęp do materiałów jest bezpłatny. Testy można rozwiązywać bezpośrednio na stronie lub pobierać na swój komputer. Możliwe jest także generowanie losowych zestawów pytań.

 

Harmonogram egzaminów zawodowych dla klas od 2 do 4.

Harmonogram egzaminów zawodowych dla klas od 2 do 4.

 

Klasa w roku szkolnym 2020 / 2021:

 

2b po gimnazjum pisze kwalifikację:

1. OGR.03. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów arch. krajobrazu w połowie klasy trzeciej (sesja styczeń/luty 2022) w formie testowej i dokumentacji.

2. OGR.04. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej arch. krajobrazu po klasie czwartej(sesja czerwiec/lipiec) w formie testowej i dokumentacji.

 

Czytaj więcej: Harmonogram egzaminów zawodowych dla klas od 2 do 4.

Egzamin zawodowy - sesja styczeń 2021 r.

Harmonogram części pisemnej i części praktycznej egzaminu

Oznaczenie kwalifikacji

Forma (model) egzaminu

Data egzaminu

Godzina rozpoczęcia egzaminu

Numer sali/miejsca egzaminu

BD.29,

t

12.01.2021r.

10.00

008

RL.21,

t

12.01.2021r.

10.00

008

BD.04,

 t

12.01.2021r.

10.00

008

B.30,

dk

15.01.2021r.

9.00

128

RL.21,

d

11.01.2021r.

9.00

008

B.33,

d

11.01.2021r.

13.00

008

Dodatkowo informujemy, że wszystkie materiały dotyczące egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (formuła 2012, 2017 i 2019) są dostępne na stronie: https://www.testy.egzaminzawodowy.info. W Serwisie dostępne są testy pisemne, arkusze praktyczne, oraz przykładowe rozwiązania z egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie opracowane przez CKE. Baza materiałów jest na bieżąco aktualizowana. Dostęp do materiałów jest bezpłatny. Testy można rozwiązywać bezpośrednio na stronie lub pobierać na swój komputer. Możliwe jest także generowanie losowych zestawów pytań. Uczniowie mogą udostępniać wyniki swoich testów nauczycielom, dzięki czemu możliwa jest praca zdalna.

Kalendarium szkolne - egzamin zawodowy czerwiec - lipiec 2017r.

Komunikat w sprawie terminów
przeprowadzania egzaminu potwierdzające kwalifikacje zawodowe w czerwcu 2017 roku

 

 •     część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
  20
  czerwca 2017 r. (wtorek) w sali 008 (aula)
  - czas trwania egzaminu – 60min.

 • godz. 10.00 -zgłoszeni do egz. uczniowie w kwalifikacjach: B.18; R.21 oraz B.05.

 • godz. 12.00 -zgłoszeni do egz. uczniowie w kwalifikacjach: B.33; R.22 oraz B.06.

 • godz. 14.00 -zgłoszeni do egz. uczniowie w kwalifikacjach: B.30 oraz B.07.

 •     część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
  26
  czerwca 2017 r. (poniedziałek) w sali 008 (aula)

 • godz. 9.00 -zgłoszeni do egz. uczniowie w kwalifikacjach: R.21.

 • godz. 13.00 -zgłoszeni do egz. uczniowie w kwalifikacjach: B.33 oraz R.22.

 •     część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
  29
  czerwca 2017 r. (czwartek) godz. 9.00 oraz 15.00 w sali 128
  zgłoszeni do egzaminu uczniowie w kwalifikacji B.30;
  wg. indywidualnego harmonogramu

 

Terminarz części praktycznej dla pozostałych kwalifikacji ustala się indywidualnie dla poszczególnych zdających.


Etap praktyczny z wykonaniem (TZ i ZSZ) będzie przeprowadzany w BOE Bytom
(ul. Żeromsk
iego 42),
Zespół Pracowni Budowlanych, ul. Powstańców Śl. 10 d

 

ZDAJĄCY ZGŁASZAJĄ SIĘ Z DOKUMENTEM ZE ZDJĘCIEM
30 min WCZEŚNIEJ

 

informacje o wymaganych dokumentach i materiałach w celu przystąpienia do egzaminu zdający mają obowiązek sprawdzić w witrynie internetowej http://www.cke.edu.pl

 

Komunikat w sprawie wymaganych dokumentów w celu przystąpienia do egzaminu zawodowego w 2017 roku.

 

Absolwenci i uczniowie zasadniczych szkół zawodowych, techników, techników uzupełniających i szkół policealnych zdający etap pisemnymuszą mieć przy sobie dokument ze zdjęciem oraz numerem pesel potwierdzający tożsamość.

 

Na egzamin (część pisemna) zdający przynosi ze sobą wyłączniepióro lub długopis z czarnym tuszem lub atramentem.

Osoby zdające egzamin zawodowy potwierdzający kwalifikacje w zawodzie mogą mieć kalkulator prosty.

 

Absolwenci i uczniowie zasadniczych szkół zawodowych i techników zdający etap praktyczny z dokumentacją muszą mieć przy sobie dokument ze zdjęciem oraz numerem pesel potwierdzający tożsamość.

Na egzamin (część praktyczna) zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione poniżej:

- (B.33 Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych) kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

- (R.21, R.22 Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu, Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazukalkulator prosty*, ołówek HB, gumka kreślarska , linijka kreślarska 20 cm, trójkąt kreślarski, cyrkiel, temperówka, cienkopisy czarne trzy grubości np.: 0,5; 0,3 i 0,2, R.21 dodatkowo: 12 kolorowych kredek.

 

Uczniowie zasadniczych szkół zawodowych i technikum, zdający część praktyczną z wykonaniem muszą mieć przy sobie dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość. ZDAJĄCY ZGŁASZAJĄ SIĘ Z 30 min WCZEŚNIEJ. Etap ten będzie przeprowadzany w BOE Bytom
(ul. Żeromskiego 42),
Zespół Pracowni Budowlanych, ul. Powstańców Śl. 10 d

 

informacje o wymaganych dokumentach i materiałach w celu przystąpienia do egzaminu zdający mają obowiązek sprawdzić w witrynie internetowej http://www.cke.edu.pl

 

 

Przypominamy, że:

Do sali, w której jest przeprowadzany egzamin nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.

Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Dyrekcja Szkoły informuje, że wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz dyplomy będą wydawane w sekretariacie szkoły w dniu 29 sierpnia 2014r. od godziny 9.00.
Po odbiór prosimy się zgłaszać z dowodem tożsamości.

Egzamin zawodowy 2014 - etapy praktyczne

Dyrekcja Państwowych Szkół Budownictwa - Zespołu Szkół w Bytomiu przypomina absolwentom klas zasadniczych (3e i 3k) o zaczynających się od jutra etapach praktycznych egzaminów zawodowych (od 01.-06.2014 - 03.06.2014).

W sekretariacie szkolnym są dostępne listy imienne z terminami i godzinami przybycia na egzamin.  Na wszelkie pytania odpowiemy pod numerem telefonu: 32/281-33-63.

 

 

Terminy egzaminów poprawkowych

TERMINY EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH:

25.08.2014 godz. 9:00 - przedmioty zawodowe,
26.08.2014 godz. 8:00 - poprawa egzaminu maturalnego,
27.08.2014 godz. 9:00 - język angielski, geografia, biologia, chemia
28.08.2014 godz. 9:00 - matematyka, historia, wychowanie fizyczne

29.08.2014 godz. 10:00 - konferencja plenarna.

Komunikat w sprawie terminów przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2014 roku

Na podstawie § 113 ust.1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DzU Nr 83, poz. 562, ze zmianami.) ogłasza terminy przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla uczniów wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie zawodowe:

 

Czytaj więcej: Komunikat w sprawie terminów przeprowadzania  egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie ...

Komunikat w sprawie wymaganych dokumentów w celu przystąpienia do egzaminu zawodowego w 2014 roku.

 

Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych, techników, techników uzupełniających i szkół policealnych zdający etap pisemny -
23 czerwca 2014 r. (poniedziałek) godz. 12.00muszą mieć przy sobie dokument ze zdjęciem oraz numerem pesel potwierdzający tożsamość.

 

Na egzamin (część pisemna) zdający przynosi ze sobą wyłączniepióro lub długopis z czarnym tuszem lub atramentem.

 

Czytaj więcej: Komunikat w sprawie wymaganych dokumentów w celu przystąpienia do egzaminu zawodowego w 2014 roku.

Komunikat w sprawie terminów przeprowadzania egzaminu zawodowego w 2014 roku

Na postawie § 113 ust. 3. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. nr 83, poz. 562, z późn. zm.) ustalono terminy egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w czerwcu 2014 r. dla absolwentówwszystkich typów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, którzy uzyskali świadectwo ukończenia szkoły w kwietniu lub czerwcu:

 

Dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych i techników

Czytaj więcej: Komunikat w sprawie terminów  przeprowadzania egzaminu zawodowego w 2014 roku

Warto poświęcić sporo czasu!
jesteśmy wiarygodni - sprawdź certyfikat www.wiarygodna-szkola.pl