Egzamin zawodowy - sesja czerwiec - lipiec 2021 r.

Harmonogram egzaminów zawodowych w sesji czerwiec 2021 r. Część teoretyczna. Część praktyczna.

Dodatkowo informujemy, że wszystkie informacje dotyczące egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (formuła 2012, 2017 i 2019) są dostępne na stronie: https://cke.gov.pl/ oraz https://oke.jaworzno.pl/.

Materiały dotyczące egzaminów (formuła 2012, 2017 i 2019) są dostępne na stronie: https://www.testy.egzaminzawodowy.info. W Serwisie dostępne są testy pisemne, arkusze praktyczne, oraz przykładowe rozwiązania z egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie opracowane przez CKE. Baza materiałów jest na bieżąco aktualizowana. Dostęp do materiałów jest bezpłatny. Testy można rozwiązywać bezpośrednio na stronie lub pobierać na swój komputer. Możliwe jest także generowanie losowych zestawów pytań.