PLAN ZAJĘĆ - od 12.11.2019r.

 12.11.2019r.

Obowiązujący plan jest w mobiDzienniku.

W razie pytań i uwag - ZAPRASZAM.

 

 

 

 

1 BC p 1 CB p 1 B g 1 C g 2 BC
2 CB 3 BC 3 CB 4 BC 4 CB
1 A p 1 M p 1 AM g 1 MA g 2 AM
2 MA 3 M 1 E p 1 E g 2 E
3 E

 

 

1 BC p

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00
Pracownia Zajęć Praktycznych język niemiecki I
Paweł Przywara
214
język angielski I
Patrycja Wojtaszak
211
matematyka
NN
131
język niemiecki II
Beata Barakowska
214
język angielski II
Anna Lass
208
 
2.
8.55
Pracownia Zajęć Praktycznych język angielski I
Patrycja Wojtaszak
211
język niemiecki I
Paweł Przywara
214
język polski
Anna Hyla
127
matematyka z.rozsz.
NN
131
religia
Zuzanna Karnuszewicz
303
3.
9.50
Pracownia Zajęć Praktycznych język polski
Anna Hyla
127
matematyka
NN
131
matematyka
NN
131
historia
Marek Ślimok
305
4.
10.50
Pracownia Zajęć Praktycznych geografia
Izabela Dajksler
210
wychowanie fizyczne gr.II
Sebastian Jarzębak
SG.
wychowanie fizyczne gr.I
Aleksandra Paczkowska
SG
plastyka
Marek Wójcicki
206
zajęcia z wychowawcą
Aleksandra Paczkowska
131
5.
11.50
opracowanie projektów roślinnych
Witold Dąbrowski
128
rośliny ozdobne
Ewa Binko
308
wychowanie fizyczne gr.I
Aleksandra Paczkowska
SG
wychowanie fizyczne gr.II
Sebastian Jarzębak
SG.
wychowanie fizyczne gr.I
Aleksandra Paczkowska
SG.
wychowanie fizyczne gr.II
Sebastian Jarzębak
SG.
opracowanie projektów roślinnych
Witold Dąbrowski
128
6.
12.45
język polski
Anna Hyla
127
rośliny ozdobne
Ewa Binko
308
fizyka
Zbigniew Janas
213
historia
Marek Ślimok
305
podstawy architektury krajobrazu
Witold Dąbrowski
128
7.
13.40
edukacja dla bezpieczeństwa
Bogdan Dudziak
201
język angielski II
Anna Lass
208
język niemiecki II
Beata Barakowska
214
biologia
Aleksandra Bibiela
120
chemia
Aleksandra Bibiela
120
opracowanie projektów roślinnych
Witold Dąbrowski
128
8.
14.35
religia
Zuzanna Karnuszewicz
303
informatyka gr.II
Janusz Stebel
122
rośliny ozdobne
Ewa Binko
308
informatyka gr.I
Janusz Stebel
122
 

 


1 CB p

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00
podstawy budownictwa
Witold Dąbrowski
128
język niemiecki I
Paweł Przywara
214
język angielski I
Patrycja Wojtaszak
211
matematyka
NN
131
język niemiecki II
Beata Barakowska
214
język angielski II
Anna Lass
208
 
2.
8.55
technologia robót konstrukcyjno-budowlanych
Ilona Mrozek
307
język angielski I
Patrycja Wojtaszak
211
język niemiecki I
Paweł Przywara
214
język polski
Anna Hyla
127
matematyka z.rozsz.
NN
131
religia
Zuzanna Karnuszewicz
303
3.
9.50
technologia robót konstrukcyjno-budowlanych
Ilona Mrozek
307
język polski
Anna Hyla
127
matematyka
NN
131
matematyka
NN
131
historia
Marek Ślimok
305
4.
10.50
technologia robót konstrukcyjno-budowlanych
Ilona Mrozek
307
geografia
Izabela Dajksler
210
wychowanie fizyczne gr.II
Sebastian Jarzębak
SG.
wychowanie fizyczne gr.I
Aleksandra Paczkowska
SG
plastyka
Marek Wójcicki
206
zajęcia z wychowawcą
Aleksandra Paczkowska
131
5.
11.50
bezpieczeństwo i higiena pracy
Jagoda Małek
302
technologia robót konstrukcyjno-budowlanych
Ilona Mrozek
307
wychowanie fizyczne gr.I
Aleksandra Paczkowska
SG
wychowanie fizyczne gr.II
Sebastian Jarzębak
SG.
wychowanie fizyczne gr.I
Aleksandra Paczkowska
SG.
wychowanie fizyczne gr.II
Sebastian Jarzębak
SG.
Pracownia Zajęć Praktycznych
6.
12.45
język polski
Anna Hyla
127
technologia robót konstrukcyjno-budowlanych
Ilona Mrozek
307
fizyka
Zbigniew Janas
213
historia
Marek Ślimok
305
Pracownia Zajęć Praktycznych
7.
13.40
edukacja dla bezpieczeństwa
Bogdan Dudziak
201
język angielski II
Anna Lass
208
język niemiecki II
Beata Barakowska
214
biologia
Aleksandra Bibiela
120
chemia
Aleksandra Bibiela
120
Pracownia Zajęć Praktycznych
8.
14.35
religia
Zuzanna Karnuszewicz
303
informatyka gr.II
Janusz Stebel
122
  informatyka gr.I
Janusz Stebel
122
Pracownia Zajęć Praktycznych

 


1 B g

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00
religia
Zuzanna Karnuszewicz
303
historia
Marek Ślimok
305
geografia
Izabela Dajksler
210
matematyka
Zbigniew Janas
213
matematyka
Zbigniew Janas
213
2.
8.55
biologia
Aleksandra Bibiela
120
język angielski I
Anna Lass
208
język angielski I
Anna Lass
208
opracowanie projektów roślinnych
Witold Dąbrowski
128
matematyka
Zbigniew Janas
213
3.
9.50
chemia
Aleksandra Bibiela
120
język niemiecki I
Paweł Przywara
214
zajęcia z wychowawcą
Aleksandra Bibiela
120
język angielski I
Anna Lass
208
wiedza o społeczeństwie
Tomasz Pyrkosz
127
4.
10.50
opracowanie projektów roślinnych
Witold Dąbrowski
128
wiedza o kulturze
Sylwia Czekaj
101
opracowanie projektów roślinnych
Witold Dąbrowski
128
historia
Marek Ślimok
305
język polski
Sylwia Czekaj
101
5.
11.50
fizyka
Zbigniew Janas
213
wychowanie fizyczne gr.I
Bogdan Dudziak
SG
wychowanie fizyczne gr.II
Robert Konieczny
SG.
matematyka z.rozsz.
Zbigniew Janas
213
język polski
Sylwia Czekaj
101
wychowanie fizyczne gr.II
Robert Konieczny
SG.
wychowanie fizyczne gr.I
Bogdan Dudziak
SG.
6.
12.45
religia
Zuzanna Karnuszewicz
303
wychowanie fizyczne gr.II
Robert Konieczny
wychowanie fizyczne gr.I
Bogdan Dudziak
SG
rośliny ozdobne
Ewa Binko
308
język polski
Sylwia Czekaj
101
język polski
Sylwia Czekaj
101
7.
13.40
język obcy zawodowy
Patrycja Wojtaszak
211
rośliny ozdobne
Ewa Binko
308
rośliny ozdobne
Ewa Binko
308
informatyka gr.I
Janusz Stebel
122
 
8.
14.35
  rośliny ozdobne
Ewa Binko
308
     

 


1 C g

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00
matematyka
Aleksandra Podbucka
130
geografia
Izabela Dajksler
210
fizyka
Zbigniew Janas
213
matematyka
Aleksandra Podbucka
130
Pracownia Zajęć Praktycznych
2.
8.55
historia
Marek Ślimok
305
technologia robót konstrukcyjno-budowlanych
Ilona Mrozek
307
religia
Zuzanna Karnuszewicz
303
matematyka
Aleksandra Podbucka
130
Pracownia Zajęć Praktycznych
3.
9.50
język niemiecki I
Beata Barakowska
214
język polski
Sylwia Czekaj
101
historia
Marek Ślimok
305
język polski
Sylwia Czekaj
101
Pracownia Zajęć Praktycznych
4.
10.50
biologia
Aleksandra Bibiela
120
zajęcia z wychowawcą
Ilona Mrozek
307
technologia robót konstrukcyjno-budowlanych
Ilona Mrozek
307
język polski
Sylwia Czekaj
101
Pracownia Zajęć Praktycznych
5.
11.50
język angielski I
Anna Lass
208
wychowanie fizyczne gr.I
Bogdan Dudziak
SG
wychowanie fizyczne gr.II
Robert Konieczny
SG.
technologia robót konstrukcyjno-budowlanych
Ilona Mrozek
307
chemia
Aleksandra Bibiela
120
wychowanie fizyczne gr.II
Robert Konieczny
SG.
wychowanie fizyczne gr.I
Bogdan Dudziak
SG.
6.
12.45
język angielski I
Anna Lass
208
wychowanie fizyczne gr.II
Robert Konieczny
wychowanie fizyczne gr.I
Bogdan Dudziak
SG
podstawy budownictwa
Witold Dąbrowski
128
informatyka gr.I
Janusz Stebel
122
język angielski I
Anna Lass
208
7.
13.40
religia
Zuzanna Karnuszewicz
303
matematyka z.rozsz.
Aleksandra Podbucka
130
język polski
Sylwia Czekaj
101
  wiedza o kulturze
Sylwia Czekaj
101
8.
14.35
  wiedza o społeczeństwie
Tomasz Pyrkosz
203
     

 


2 BC

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00
rośliny ozdobne
Izabela Malkusz
308
Pracownia Zajęć Praktycznych język niemiecki I
Beata Barakowska
214
rośliny ozdobne
Izabela Malkusz
308
pracownia prac w obiektach architektury krajobrazu
Anna Szczepaniak
301
2.
8.55
rośliny ozdobne
Izabela Malkusz
308
Pracownia Zajęć Praktycznych wychowanie fizyczne gr.II
Robert Konieczny
SG
wychowanie fizyczne gr.I
Sebastian Jarzębak
SG.
rośliny ozdobne
Izabela Malkusz
308
pracownia projektowa obiektów architektury krajobr
Anna Szczepaniak
301
3.
9.50
rośliny ozdobne
Izabela Malkusz
308
Pracownia Zajęć Praktycznych wychowanie fizyczne gr.I
Sebastian Jarzębak
SG.
wychowanie fizyczne gr.II
Robert Konieczny
SG
rośliny ozdobne
Izabela Malkusz
308
pracownia projektowa obiektów architektury krajobr
Anna Szczepaniak
301
4.
10.50
język angielski II
Patrycja Wojtaszak
211
język angielski I
Jagoda Małek
302
Pracownia Zajęć Praktycznych język polski
Sylwia Czekaj
101
religia
Zuzanna Karnuszewicz
303
wychowanie fizyczne gr.I
Sebastian Jarzębak
wychowanie fizyczne gr.II
Robert Konieczny
SG.
5.
11.50
obiekty architektury krajobrazu
Anna Szczepaniak
301
Pracownia Zajęć Praktycznych pracownia kosztorysowania

Witold Dąbrowski
128
język angielski II
Patrycja Wojtaszak
211
język angielski I
Jagoda Małek
302
geografia
Izabela Dajksler
210
6.
12.45
język polski
Sylwia Czekaj
101
język niemiecki II
Beata Barakowska
214
obiekty architektury krajobrazu
Anna Szczepaniak
301
język angielski I
Jagoda Małek
302
język angielski II
Patrycja Wojtaszak
211
geografia
Izabela Dajksler
210
7.
13.40
matematyka
J Koścień
131
  pracownia projektowa obiektów architektury krajobr
Anna Szczepaniak
301
język polski
Sylwia Czekaj
101
religia
Zuzanna Karnuszewicz
303
8.
14.35
matematyka
J Koścień
131
  pracownia prac w obiektach architektury krajobrazu
Anna Szczepaniak
301
matematyka z.rozsz.
J Koścień
131
zajęcia z wychowawcą
Sylwia Czekaj
101

 


2 CB

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00
  posługiwanie się dokumentacją budowlaną
Witold Dąbrowski
128
język niemiecki I
Beata Barakowska
214
dokumentacja budowlana
Witold Dąbrowski
128
technologia robót konstrukcyjno-budowlanych
Roman Osadnik
203
2.
8.55
kosztorysowanie robót konstrukcyjno-budowlanych
Witold Dąbrowski
128
rysunek budowlany
Witold Dąbrowski
128
wychowanie fizyczne gr.II
Robert Konieczny
SG
wychowanie fizyczne gr.I
Sebastian Jarzębak
SG.
podstawy konstrukcji budowlanych
Marzena Pecyna
127
technologia robót konstrukcyjno-budowlanych
Roman Osadnik
203
3.
9.50
dokumentacja budowlana
Witold Dąbrowski
128
organizowanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-
Ilona Mrozek
307
wychowanie fizyczne gr.I
Sebastian Jarzębak
SG.
wychowanie fizyczne gr.II
Robert Konieczny
SG
podstawy konstrukcji budowlanych
Marzena Pecyna
127
organizowanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-
Ilona Mrozek
307
4.
10.50
język angielski II
Patrycja Wojtaszak
211
język angielski I
Jagoda Małek
302
fizyka
Bogdan Ciepłak
207
język polski
Sylwia Czekaj
101
religia
Zuzanna Karnuszewicz
303
wychowanie fizyczne gr.I
Sebastian Jarzębak
wychowanie fizyczne gr.II
Robert Konieczny
SG.
5.
11.50
technologia robót konstrukcyjno-budowlanych
Roman Osadnik
203
fizyka
Bogdan Ciepłak
207
Pracownia Zajęć Praktycznych język angielski II
Patrycja Wojtaszak
211
język angielski I
Jagoda Małek
302
podstawy budownictwa
Ilona Mrozek
307
6.
12.45
język polski
Sylwia Czekaj
101
język niemiecki II
Beata Barakowska
214
Pracownia Zajęć Praktycznych język angielski I
Jagoda Małek
302
język angielski II
Patrycja Wojtaszak
211
podstawy budownictwa
Ilona Mrozek
307
7.
13.40
matematyka
J Koścień
131
  Pracownia Zajęć Praktycznych język polski
Sylwia Czekaj
101
religia
Zuzanna Karnuszewicz
303
8.
14.35
matematyka
J Koścień
131
  Pracownia Zajęć Praktycznych matematyka z.rozsz.
J Koścień
131
zajęcia z wychowawcą
Sylwia Czekaj
101

 


3 BC

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00
język niemiecki a
Beata Barakowska
214
język angielski n
Patrycja Wojtaszak
211
  obiekty architektury krajobrazu
Anna Szczepaniak
301
Pracownia Zajęć Praktycznych  
2.
8.55
język angielski n2
Jagoda Małek
302
język niemiecki a2
Beata Barakowska
214
geografia
Izabela Dajksler
210
pracownia prac w obiektach architektury krajobrazu
Anna Szczepaniak
301
Pracownia Zajęć Praktycznych  
3.
9.50
religia
Zuzanna Karnuszewicz
303
wychowanie fizyczne gr.I
Aleksandra Paczkowska
SG.
wychowanie fizyczne gr.II
Sebastian Jarzębak
SG.
pracownia projektowa obiektów architektury krajobr
Anna Szczepaniak
301
Pracownia Zajęć Praktycznych  
4.
10.50
język polski
Anna Hyla
127
język obcy zawodowy
Patrycja Wojtaszak
211
pracownia projektowa obiektów architektury krajobr
Anna Szczepaniak
301
elementy komunikacj w obiektach małej architektury
Ilona Mrozek
307
geografia
Izabela Dajksler
210
5.
11.50
język polski
Anna Hyla
127
język niemiecki a
Beata Barakowska
214
język angielski n
Patrycja Wojtaszak
211
religia
Zuzanna Karnuszewicz
303
obiekty architektury krajobrazu
Anna Szczepaniak
301
pracownia prac w obiektach architektury krajobrazu
Anna Szczepaniak
301
6.
12.45
obiekty architektury krajobrazu
Anna Szczepaniak
301
język polski
Anna Hyla
127
wychowanie fizyczne gr.I
Aleksandra Paczkowska
SG
wychowanie fizyczne gr.II
Sebastian Jarzębak
SG.
matematyka
J Koścień
131
pracownia projektowa obiektów architektury krajobr
Anna Szczepaniak
301
7.
13.40
pracownia prac w obiektach architektury krajobrazu
Anna Szczepaniak
301
elementy komunikacj w obiektach małej architektury
Ilona Mrozek
307
wychowanie fizyczne gr.II
Sebastian Jarzębak
SG
wychowanie fizyczne gr.I
Aleksandra Paczkowska
SG.
matematyka z.rozsz.
J Koścień
131
matematyka
J Koścień
131
8.
14.35
zajęcia z wychowawcą
Sebastian Jarzębak
103
geografia
Izabela Dajksler
210
pracownia kosztorysowania

Witold Dąbrowski
128
pracownia projektowa obiektów architektury krajobr
Anna Szczepaniak
301
matematyka z.rozsz.
J Koścień
131

 


3 CB

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00
język niemiecki a
Beata Barakowska
214
język angielski n
Patrycja Wojtaszak
211
  Pracownia Zajęć Praktycznych podstawy konstrukcji budowlanych
Marzena Pecyna
127
podstawy konstrukcji budowlanych
Marzena Pecyna
SG
2.
8.55
język angielski n2
Jagoda Małek
302
język niemiecki a2
Beata Barakowska
214
  Pracownia Zajęć Praktycznych technologia robót konstrukcyjno-budowlanych
Roman Osadnik
203
 
3.
9.50
religia
Zuzanna Karnuszewicz
303
wychowanie fizyczne gr.I
Aleksandra Paczkowska
SG.
wychowanie fizyczne gr.II
Sebastian Jarzębak
SG.
Pracownia Zajęć Praktycznych dokumentacja budowlana
Witold Dąbrowski
128
fizyka
Zbigniew Janas
213
4.
10.50
język polski
Anna Hyla
127
kosztorysowanie robót konstrukcyjno-budowlanych
Witold Dąbrowski
128
Pracownia Zajęć Praktycznych technologia robót konstrukcyjno-budowlanych
Roman Osadnik
203
dokumentacja budowlana
Witold Dąbrowski
128
5.
11.50
język polski
Anna Hyla
127
język niemiecki a
Beata Barakowska
214
język angielski n
Patrycja Wojtaszak
211
religia
Zuzanna Karnuszewicz
303
posługiwanie się dokumentacją budowlaną
Witold Dąbrowski
128
technologia robót konstrukcyjno-budowlanych
Roman Osadnik
203
6.
12.45
organizowanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-
Ilona Mrozek
307
język polski
Anna Hyla
127
wychowanie fizyczne gr.I
Aleksandra Paczkowska
SG
wychowanie fizyczne gr.II
Sebastian Jarzębak
SG.
matematyka
J Koścień
131
technologia robót konstrukcyjno-budowlanych
Roman Osadnik
203
7.
13.40
organizowanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-
Ilona Mrozek
307
fizyka
Zbigniew Janas
213
wychowanie fizyczne gr.II
Sebastian Jarzębak
SG
wychowanie fizyczne gr.I
Aleksandra Paczkowska
SG.
matematyka z.rozsz.
J Koścień
131
matematyka
J Koścień
131
8.
14.35
zajęcia z wychowawcą
Sebastian Jarzębak
103
podstawy budownictwa
Ilona Mrozek
307
fizyka
Zbigniew Janas
213
  matematyka z.rozsz.
J Koścień
131

 


4 BC

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00
  podstawy przedsiębiorczości
Janusz Stebel
201
    historia i społeczeństwo
Tomasz Pyrkosz
127
2.
8.55
matematyka z.rozsz.
Aleksandra Podbucka
130
język polski
Anna Hyla
127
biologia z.rozsz.
Aleksandra Bibiela
120
wychowanie fizyczne gr.II
Robert Konieczny
SG
wychowanie fizyczne gr.I
Aleksandra Paczkowska
SG.
wychowanie fizyczne gr.II
Robert Konieczny
SG.
wychowanie fizyczne gr.I
Aleksandra Paczkowska
SG.
3.
9.50
zajęcia z wychowawcą
Jagoda Małek
302
kosztorysowanie
Witold Dąbrowski
128
język polski
Anna Hyla
127
wychowanie fizyczne gr.I
Aleksandra Paczkowska
wychowanie fizyczne gr.II
Robert Konieczny
SG.
biologia z.rozsz.
Aleksandra Bibiela
120
4.
10.50
obiekty architektury krajobrazu
Anna Szczepaniak
301
język angielski I
Jagoda Małek
302
podstawy przedsiębiorczości
Janusz Stebel
122
obiekty architektury krajobrazu
Anna Szczepaniak
301
obiekty architektury krajobrazu
Anna Szczepaniak
301
5.
11.50
działalność gospodarcza
Janusz Stebel
201
język angielski I
Jagoda Małek
302
matematyka
Aleksandra Podbucka
130
religia
Zuzanna Karnuszewicz
303
religia
Zuzanna Karnuszewicz
303
6.
12.45
edukacja dla bezpieczeństwa
Bogdan Dudziak
201
biologia z.rozsz.
Aleksandra Bibiela
120
matematyka
Aleksandra Podbucka
130
obiekty architektury krajobrazu
Anna Szczepaniak
301
matematyka z.rozsz.
Aleksandra Podbucka
130
7.
13.40
język niemiecki II
Beata Barakowska
214
historia i społeczeństwo
Tomasz Pyrkosz
203
historia i społeczeństwo
Tomasz Pyrkosz
127
język angielski I
Jagoda Małek
302
matematyka
Aleksandra Podbucka
130
8.
14.35
    historia i społeczeństwo
Tomasz Pyrkosz
127
   

 


4 CB

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00
  podstawy przedsiębiorczości
Janusz Stebel
201
  język obcy zawodowy
Patrycja Wojtaszak
211
historia i społeczeństwo
Tomasz Pyrkosz
127
2.
8.55
matematyka z.rozsz.
Aleksandra Podbucka
130
język polski
Anna Hyla
127
  wychowanie fizyczne gr.II
Robert Konieczny
SG
wychowanie fizyczne gr.I
Aleksandra Paczkowska
SG.
wychowanie fizyczne gr.II
Robert Konieczny
SG.
wychowanie fizyczne gr.I
Aleksandra Paczkowska
SG.
3.
9.50
zajęcia z wychowawcą
Jagoda Małek
302
fizyka
Bogdan Ciepłak
207
język polski
Anna Hyla
127
wychowanie fizyczne gr.I
Aleksandra Paczkowska
wychowanie fizyczne gr.II
Robert Konieczny
SG.
pracownia kosztorysowania i dokumentacji przetargo
Witold Dąbrowski
128
4.
10.50
fizyka
Bogdan Ciepłak
207
język angielski I
Jagoda Małek
302
podstawy przedsiębiorczości
Janusz Stebel
122
pracownia kosztorysowania i dokumentacji przetargo
Witold Dąbrowski
128
kosztorysowanie i dokumentacja przetargowa
Ilona Mrozek
307
5.
11.50
fizyka
Bogdan Ciepłak
207
język angielski I
Jagoda Małek
302
matematyka
Aleksandra Podbucka
130
religia
Zuzanna Karnuszewicz
303
religia
Zuzanna Karnuszewicz
303
6.
12.45
edukacja dla bezpieczeństwa
Bogdan Dudziak
201
działalność gospodarcza
Janusz Stebel
201
matematyka
Aleksandra Podbucka
130
kosztorysowanie i dokumentacja przetargowa
Ilona Mrozek
307
matematyka z.rozsz.
Aleksandra Podbucka
130
7.
13.40
język niemiecki II
Beata Barakowska
214
historia i społeczeństwo
Tomasz Pyrkosz
203
historia i społeczeństwo
Tomasz Pyrkosz
127
język angielski I
Jagoda Małek
302
matematyka
Aleksandra Podbucka
130
8.
14.35
    historia i społeczeństwo
Tomasz Pyrkosz
127
   

 


1 A p

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00
zajęcia z wychowawcą
Marek Wójcicki
206
język angielski I
Anna Lass
208
religia
Zuzanna Karnuszewicz
303
religia
Zuzanna Karnuszewicz
303
 
2.
8.55
plastyka
Marek Wójcicki
206
historia
Marek Ślimok
305
matematyka
Zbigniew Janas
131
matematyka z.rozsz.
Zbigniew Janas
213
historia
Marek Ślimok
305
3.
9.50
fizyka
Bogdan Ciepłak
207
wiedza o społeczeństwie
Marek Wójcicki
206
matematyka
Zbigniew Janas
213
chemia
Aleksandra Bibiela
120
wychowanie fizyczne gr.I
Aleksandra Paczkowska
wychowanie fizyczne gr.II
Sebastian Jarzębak
SG.
wychowanie fizyczne gr.III
Robert Konieczny
SG
4.
10.50
matematyka
Zbigniew Janas
213
rysunek architektoniczny
Marek Wójcicki
206
zarys historii architektury
Marek Wójcicki
206
biologia
Aleksandra Bibiela
120
język angielski I
Anna Lass
208
5.
11.50
wychowanie fizyczne gr.II
Sebastian Jarzębak
SG.
wychowanie fizyczne gr.I
Aleksandra Paczkowska
SG.
wychowanie fizyczne gr.III
Robert Konieczny
SG
rysunek architektoniczny
Marek Wójcicki
206
historia z.rozsz.
Marek Ślimok
305
biologia z.rozsz.
Aleksandra Bibiela
120
język niemiecki I
Beata Barakowska
214
język polski
Sylwia Czekaj
101
6.
12.45
wychowanie fizyczne gr.I
Aleksandra Paczkowska
SG
wychowanie fizyczne gr.II
Sebastian Jarzębak
SG.
wychowanie fizyczne gr.III
Robert Konieczny
SG.
geografia
Izabela Dajksler
210
język polski
Sylwia Czekaj
101
język angielski I
Anna Lass
208
edukacja dla bezpieczeństwa
Bogdan Dudziak
201
7.
13.40
język polski
Sylwia Czekaj
101
informatyka gr.I
Janusz Stebel
122
     
8.
14.35
język polski
Sylwia Czekaj
101
język niemiecki I
Beata Barakowska
214
     

 


1 M p

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00
  wiedza o społeczeństwie
Marek Wójcicki
206
religia
Zuzanna Karnuszewicz
303
religia
Zuzanna Karnuszewicz
303
język niemiecki I
Beata Barakowska
214
2.
8.55
matematyka z.rozsz.
Zbigniew Janas
213
język polski
Józef Pyrk
103
geografia
Izabela Dajksler
210
język niemiecki I
Beata Barakowska
214
informatyka gr.I
Janusz Stebel
122
język polski
Józef Pyrk
103
3.
9.50
język angielski I
Anna Lass
208
język angielski II
Patrycja Wojtaszak
211
język angielski II
Patrycja Wojtaszak
211
język angielski I
Anna Lass
208
przysposobienie sportowo - obronne
Bogdan Dudziak
201
informatyka gr.II
Janusz Stebel
122
język niemiecki II
Beata Barakowska
214
wychowanie fizyczne gr.I
Aleksandra Paczkowska
wychowanie fizyczne gr.II
Sebastian Jarzębak
SG.
wychowanie fizyczne gr.III
Robert Konieczny
SG
4.
10.50
język polski
Józef Pyrk
103
zajęcia z wychowawcą
Marek Ślimok
305
język angielski II
Patrycja Wojtaszak
211
język angielski I
Anna Lass
208
matematyka
Zbigniew Janas
213
chemia
Aleksandra Bibiela
120
5.
11.50
wychowanie fizyczne gr.II
Sebastian Jarzębak
SG.
wychowanie fizyczne gr.I
Aleksandra Paczkowska
SG.
wychowanie fizyczne gr.III
Robert Konieczny
SG
matematyka
Zbigniew Janas
213
przysposobienie wojskowe
Pawał Szczot
201
historia
Marek Ślimok
305
język polski
Józef Pyrk
103
6.
12.45
wychowanie fizyczne gr.I
Aleksandra Paczkowska
SG
wychowanie fizyczne gr.II
Sebastian Jarzębak
SG.
wychowanie fizyczne gr.III
Robert Konieczny
SG.
filozofia
Sylwia Czekaj
101
przysposobienie wojskowe
Pawał Szczot
201
fizyka
Zbigniew Janas
213
 
7.
13.40
matematyka
Zbigniew Janas
213
biologia
Aleksandra Bibiela
120
edukacja dla bezpieczeństwa
Bogdan Dudziak
208
historia
Marek Ślimok
305
 
8.
14.35
  historia z.rozsz.
Marek Ślimok
305
biologia z.rozsz.
Aleksandra Bibiela
120
  język niemiecki II
Beata Barakowska
214
 

 


1 AM g

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00
  matematyka
NN
131
język angielski I
Anna Lass
208
język angielski II
Patrycja Wojtaszak
211
matematyka
NN
131
 
2.
8.55
język angielski I
Anna Lass
208
język angielski II
Patrycja Wojtaszak
211
matematyka
NN
131
informatyka gr.I
Janusz Stebel
122
język niemiecki i
Beata Barakowska
214
język angielski I
Anna Lass
208
język angielski II
Patrycja Wojtaszak
211
język niemiecki ii
Beata Barakowska
214
informatyka gr.II
Janusz Stebel
122
3.
9.50
historia
Marek Ślimok
305
edukacja dla bezpieczeństwa
Bogdan Dudziak
201
język polski
Józef Pyrk
103
religia
Zuzanna Karnuszewicz
303
język angielski II
Patrycja Wojtaszak
211
język angielski I
Anna Lass
208
4.
10.50
religia
Zuzanna Karnuszewicz
303
podstawy przedsiębiorczości
Janusz Stebel
201
historia
Marek Ślimok
305
zajęcia z wychowawcą
Beata Barakowska
214
język polski
Józef Pyrk
103
5.
11.50
wiedza o kulturze
Sylwia Czekaj
101
chemia
Aleksandra Bibiela
120
zarys historii architektury
Marek Wójcicki
206
rysunek architektoniczny
Marek Wójcicki
206
podstawy przedsiębiorczości
Janusz Stebel
302
6.
12.45
fizyka
Zbigniew Janas
213
język polski
Józef Pyrk
103
biologia
Izabela Dajksler
210
rysunek architektoniczny
Marek Wójcicki
206
wychowanie fizyczne gr.I
Aleksandra Paczkowska
SG.
wychowanie fizyczne gr.II
Robert Konieczny
SG.
7.
13.40
wychowanie fizyczne gr.I
Aleksandra Paczkowska
SG
wychowanie fizyczne gr.II
Robert Konieczny
SG.
    wiedza o społeczeństwie
Marek Wójcicki
206
wychowanie fizyczne gr.II
Robert Konieczny
SG.
wychowanie fizyczne gr.I
Aleksandra Paczkowska
SG.
8.
14.35
        geografia
Izabela Dajksler
210

 


1 MA g

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00
  matematyka
NN
131
język angielski I
Anna Lass
208
język angielski II
Patrycja Wojtaszak
211
matematyka
NN
131
 
2.
8.55
język angielski I
Anna Lass
208
język angielski II
Patrycja Wojtaszak
211
matematyka
NN
131
informatyka gr.I
Janusz Stebel
122
język niemiecki i
Beata Barakowska
214
język angielski I
Anna Lass
208
język angielski II
Patrycja Wojtaszak
211
język niemiecki ii
Beata Barakowska
214
informatyka gr.II
Janusz Stebel
122
3.
9.50
historia
Marek Ślimok
305
edukacja dla bezpieczeństwa
Bogdan Dudziak
201
język polski
Józef Pyrk
103
religia
Zuzanna Karnuszewicz
303
język angielski II
Patrycja Wojtaszak
211
język angielski I
Anna Lass
208
4.
10.50
religia
Zuzanna Karnuszewicz
303
podstawy przedsiębiorczości
Janusz Stebel
201
historia
Marek Ślimok
305
zajęcia z wychowawcą
Beata Barakowska
214
język polski
Józef Pyrk
103
5.
11.50
wiedza o kulturze
Sylwia Czekaj
101
chemia
Aleksandra Bibiela
120
przysposobienie sportowo - obronne
Bogdan Dudziak
208
przysposobienie wojskowe
Pawał Szczot
201
podstawy przedsiębiorczości
Janusz Stebel
302
6.
12.45
fizyka
Zbigniew Janas
213
język polski
Józef Pyrk
103
biologia
Izabela Dajksler
210
przysposobienie wojskowe
Pawał Szczot
201
wychowanie fizyczne gr.I
Aleksandra Paczkowska
SG.
wychowanie fizyczne gr.II
Robert Konieczny
SG.
7.
13.40
wychowanie fizyczne gr.I
Aleksandra Paczkowska
SG
wychowanie fizyczne gr.II
Robert Konieczny
SG.
    wiedza o społeczeństwie
Marek Wójcicki
206
wychowanie fizyczne gr.II
Robert Konieczny
SG.
wychowanie fizyczne gr.I
Aleksandra Paczkowska
SG.
8.
14.35
        geografia
Izabela Dajksler
210

 


2 AM

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00
przyroda
Aleksandra Bibiela
120
historia i społeczeństwo
Marek Ślimok
305
matematyka
Aleksandra Podbucka
130
przyroda
Aleksandra Bibiela
120
historia i społeczeństwo
Marek Ślimok
305
  język angielski I
Anna Lass
208
2.
8.55
wychowanie fizyczne gr.I
Robert Konieczny
SG
wychowanie fizyczne gr.II
Sebastian Jarzębak
SG.
wychowanie fizyczne gr.II
Sebastian Jarzębak
SG.
wychowanie fizyczne gr.I
Robert Konieczny
SG
matematyka
Aleksandra Podbucka
130
historia i społeczeństwo
Marek Ślimok
305
przyroda
Aleksandra Bibiela
120
język angielski I
Anna Lass
208
3.
9.50
wychowanie fizyczne gr.II
Sebastian Jarzębak
SG.
wychowanie fizyczne gr.I
Robert Konieczny
SG
matematyka
Aleksandra Podbucka
130
język angielski I
Anna Lass
208
fizyka z.rozsz.
Bogdan Ciepłak
207
historia z.rozsz.
Marek Ślimok
305
religia
Zuzanna Karnuszewicz
303
4.
10.50
wiedza o społeczeństwie z.rozsz.
Marek Wójcicki
206
matematyka z.rozsz.
Aleksandra Podbucka
130
język angielski I
Anna Lass
208
język polski
Józef Pyrk
103
język polski
Józef Pyrk
103
matematyka z.rozsz.
Aleksandra Podbucka
130
wiedza o społeczeństwie z.rozsz.
Marek Wójcicki
206
5.
11.50
matematyka
Aleksandra Podbucka
130
zajęcia z wychowawcą
Anna Lass
208
język polski
Józef Pyrk
103
język polski
Józef Pyrk
103
wiedza o społeczeństwie z.rozsz.
Marek Wójcicki
206
matematyka z.rozsz.
Aleksandra Podbucka
130
6.
12.45
historia z.rozsz.
Marek Ślimok
305
fizyka z.rozsz.
Bogdan Ciepłak
207
fizyka z.rozsz.
Bogdan Ciepłak
207
historia z.rozsz.
Marek Ślimok
305
zarys historii architektury
Marek Wójcicki
206
język niemiecki I
Beata Barakowska
214
język polski
Józef Pyrk
103
7.
13.40
fizyka z.rozsz.
Bogdan Ciepłak
207
historia z.rozsz.
Marek Ślimok
305
historia z.rozsz.
Marek Ślimok
305
fizyka z.rozsz.
Bogdan Ciepłak
207
rysunek architektoniczny
Marek Wójcicki
206
   
8.
14.35
  religia
Zuzanna Karnuszewicz
303
rysunek architektoniczny
Marek Wójcicki
206
   

 


2 MA

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00
przyroda
Aleksandra Bibiela
120
historia i społeczeństwo
Marek Ślimok
305
matematyka
Aleksandra Podbucka
130
przyroda
Aleksandra Bibiela
120
historia i społeczeństwo
Marek Ślimok
305
  język angielski I
Anna Lass
208
2.
8.55
wychowanie fizyczne gr.I
Robert Konieczny
SG
wychowanie fizyczne gr.II
Sebastian Jarzębak
SG.
wychowanie fizyczne gr.II
Sebastian Jarzębak
SG.
wychowanie fizyczne gr.I
Robert Konieczny
SG
matematyka
Aleksandra Podbucka
130
historia i społeczeństwo
Marek Ślimok
305
przyroda
Aleksandra Bibiela
120
język angielski I
Anna Lass
208
3.
9.50
wychowanie fizyczne gr.II
Sebastian Jarzębak
SG.
wychowanie fizyczne gr.I
Robert Konieczny
SG
matematyka
Aleksandra Podbucka
130
język angielski I
Anna Lass
208
fizyka z.rozsz.
Bogdan Ciepłak
207
historia z.rozsz.
Marek Ślimok
305
religia
Zuzanna Karnuszewicz
303
4.
10.50
wiedza o społeczeństwie z.rozsz.
Marek Wójcicki
206
matematyka z.rozsz.
Aleksandra Podbucka
130
język angielski I
Anna Lass
208
język polski
Józef Pyrk
103
język polski
Józef Pyrk
103
matematyka z.rozsz.
Aleksandra Podbucka
130
wiedza o społeczeństwie z.rozsz.
Marek Wójcicki
206
5.
11.50
matematyka
Aleksandra Podbucka
130
zajęcia z wychowawcą
Anna Lass
208
język polski
Józef Pyrk
103
język polski
Józef Pyrk
103
wiedza o społeczeństwie z.rozsz.
Marek Wójcicki
206
matematyka z.rozsz.
Aleksandra Podbucka
130
6.
12.45
historia z.rozsz.
Marek Ślimok
305
fizyka z.rozsz.
Bogdan Ciepłak
207
fizyka z.rozsz.
Bogdan Ciepłak
207
historia z.rozsz.
Marek Ślimok
305
przysposobienie sportowo - obronne
Bogdan Dudziak
208
język niemiecki I
Beata Barakowska
214
język polski
Józef Pyrk
103
7.
13.40
fizyka z.rozsz.
Bogdan Ciepłak
207
historia z.rozsz.
Marek Ślimok
305
historia z.rozsz.
Marek Ślimok
305
fizyka z.rozsz.
Bogdan Ciepłak
207
przysposobienie wojskowe
Pawał Szczot
201
   
8.
14.35
  religia
Zuzanna Karnuszewicz
303
przysposobienie wojskowe
Pawał Szczot
201
   

 


3 M

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00
biologia z.rozsz.
Małgorzata Bosek
101
geografia z.rozsz.
Izabela Dajksler
210
  wiedza o społeczeństwie z.rozsz.
Marek Wójcicki
206
matematyka z.rozsz.
Aleksandra Podbucka
130
  biologia z.rozsz.
Małgorzata Bosek
101
geografia z.rozsz.
Izabela Dajksler
210
2.
8.55
geografia z.rozsz.
Izabela Dajksler
210
biologia z.rozsz.
Małgorzata Bosek
101
matematyka
Aleksandra Podbucka
130
język angielski I
Patrycja Wojtaszak
211
język polski
Józef Pyrk
103
biologia z.rozsz.
Małgorzata Bosek
101
geografia z.rozsz.
Izabela Dajksler
210
3.
9.50
wiedza o społeczeństwie z.rozsz.
Marek Wójcicki
matematyka z.rozsz.
Aleksandra Podbucka
130
historia i społeczeństwo
Marek Ślimok
305
wiedza o społeczeństwie z.rozsz.
Marek Wójcicki
206
matematyka z.rozsz.
Aleksandra Podbucka
130
język polski
Józef Pyrk
103
geografia z.rozsz.
Izabela Dajksler
210
biologia z.rozsz.
Małgorzata Bosek
101
4.
10.50
język niemiecki I
Beata Barakowska
214
wychowanie fizyczne gr.I
Robert Konieczny
wychowanie fizyczne gr.II
Bogdan Dudziak
SG
matematyka
Aleksandra Podbucka
130
wychowanie fizyczne gr.I
Robert Konieczny
SG
wychowanie fizyczne gr.II
Bogdan Dudziak
SG.
język angielski I
Patrycja Wojtaszak
211
5.
11.50
język polski
Józef Pyrk
103
matematyka
Aleksandra Podbucka
130
język angielski I
Patrycja Wojtaszak
211
wychowanie fizyczne gr.II
Bogdan Dudziak
wychowanie fizyczne gr.I
Robert Konieczny
SG
 
6.
12.45
język angielski I
Patrycja Wojtaszak
211
matematyka z.rozsz.
Aleksandra Podbucka
130
wiedza o społeczeństwie z.rozsz.
Marek Wójcicki
206
religia
Zuzanna Karnuszewicz
303
zajęcia z wychowawcą
Bogdan Dudziak
210
 
7.
13.40
język polski
Józef Pyrk
103
religia
Zuzanna Karnuszewicz
303
  przysposobienie wojskowe
Pawał Szczot
201
 
8.
14.35
przysposobienie sportowo - obronne
Bogdan Dudziak
201
    przysposobienie wojskowe
Pawał Szczot
201
 

 


1 E p

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00
Pracownia Zajęć Praktycznych   zajęcia z wychowawcą
Robert Konieczny
103
wychowanie fizyczne gr.I
Robert Konieczny
SG
język angielski II
Patrycja Wojtaszak
211
2.
8.55
Pracownia Zajęć Praktycznych matematyka
Janusz Stebel
201
historia
Marek Ślimok
305
religia
Zuzanna Karnuszewicz
303
biologia
Aleksandra Bibiela
120
3.
9.50
Pracownia Zajęć Praktycznych geografia
Izabela Dajksler
210
informatyka gr.II
Janusz Stebel
122
język angielski II
Patrycja Wojtaszak
211
bezpieczeństwo i higiena pracy
Jagoda Małek
302
matematyka
Janusz Stebel
201
4.
10.50
Pracownia Zajęć Praktycznych język polski
Józef Pyrk
103
edukacja dla bezpieczeństwa
Bogdan Dudziak
201
język angielski I
Patrycja Wojtaszak
211
informatyka gr.I
Janusz Stebel
122
podstawy przedsiębiorczości
Janusz Stebel
302
5.
11.50
religia
Zuzanna Karnuszewicz
303
Pracownia Zajęć Praktycznych wychowanie fizyczne gr.I
Robert Konieczny
SG.
podstawy przedsiębiorczości
Janusz Stebel
122
język angielski I
Patrycja Wojtaszak
211
6.
12.45
język polski
Józef Pyrk
103
Pracownia Zajęć Praktycznych wychowanie fizyczne gr.I
Robert Konieczny
SG.
podstawy budownictwa
Monika Skorus
303
 
7.
13.40
rysunek budowlany
Monika Skorus
208
Pracownia Zajęć Praktycznych   technologia robót wykończeniowych
Monika Skorus
303
 
8.
14.35
technologia robót wykończeniowych
Monika Skorus
208
Pracownia Zajęć Praktycznych   technologia robót wykończeniowych
Monika Skorus
303
 

 


1 E g

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00
język angielski I
Anna Lass
208
Pracownia Zajęć Praktycznych      
2.
8.55
religia
Zuzanna Karnuszewicz
303
Pracownia Zajęć Praktycznych język polski
Józef Pyrk
103
   
3.
9.50
informatyka gr.I
Janusz Stebel
122
Pracownia Zajęć Praktycznych geografia
Izabela Dajksler
210
  technologia robót wykończeniowych
Roman Osadnik
203
4.
10.50
wychowanie fizyczne gr.I
Bogdan Dudziak
SG
Pracownia Zajęć Praktycznych matematyka
Zbigniew Janas
213
bezpieczeństwo i higiena pracy
Jagoda Małek
302
edukacja dla bezpieczeństwa
Bogdan Dudziak
201
5.
11.50
Pracownia Zajęć Praktycznych podstawy budownictwa
Roman Osadnik
203
technologia robót wykończeniowych
Roman Osadnik
203
matematyka
Zbigniew Janas
213
historia
Marek Ślimok
305
6.
12.45
Pracownia Zajęć Praktycznych fizyka
Zbigniew Janas
213
język polski
Józef Pyrk
103
chemia
Aleksandra Bibiela
120
religia
Zuzanna Karnuszewicz
303
7.
13.40
Pracownia Zajęć Praktycznych biologia
Izabela Dajksler
210
rysunek budowlany
Roman Osadnik
203
wychowanie fizyczne gr.I
Bogdan Dudziak
SG
zajęcia z wychowawcą
Roman Osadnik
203
8.
14.35
Pracownia Zajęć Praktycznych   technologia robót wykończeniowych
Roman Osadnik
203
wychowanie fizyczne gr.I
Bogdan Dudziak
SG
 

 


2 E

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00
    Pracownia Zajęć Praktycznych Pracownia Zajęć Praktycznych  
2.
8.55
zajęcia z wychowawcą
Józef Pyrk
103
technologia robót wykończeniowych
Roman Osadnik
203
Pracownia Zajęć Praktycznych Pracownia Zajęć Praktycznych wychowanie fizyczne gr.I
Sebastian Jarzębak
SG
3.
9.50
matematyka
Zbigniew Janas
213
rysunek budowlany
Roman Osadnik
203
Pracownia Zajęć Praktycznych Pracownia Zajęć Praktycznych religia
Zuzanna Karnuszewicz
303
4.
10.50
język angielski I
Anna Lass
208
rysunek budowlany
Roman Osadnik
203
Pracownia Zajęć Praktycznych Pracownia Zajęć Praktycznych podstawy budownictwa
Roman Osadnik
203
5.
11.50
historia
Marek Ślimok
305
język polski
Józef Pyrk
103
Pracownia Zajęć Praktycznych Pracownia Zajęć Praktycznych język angielski I
Anna Lass
208
6.
12.45
podstawy przedsiębiorczości
Janusz Stebel
302
wychowanie fizyczne gr.I
Sebastian Jarzębak
SG.
Pracownia Zajęć Praktycznych Pracownia Zajęć Praktycznych podstawy przedsiębiorczości
Janusz Stebel
302
7.
13.40
podstawy budownictwa
Roman Osadnik
203
wychowanie fizyczne gr.I
Sebastian Jarzębak
SG
    język polski
Józef Pyrk
103
8.
14.35
technologia robót wykończeniowych
Roman Osadnik
203
religia
Zuzanna Karnuszewicz
303
    technologia robót wykończeniowych
Roman Osadnik
203

 


3 E

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00
matematyka
Zbigniew Janas
213
    Pracownia Zajęć Praktycznych Pracownia Zajęć Praktycznych
2.
8.55
działalność gospodarcza
Janusz Stebel
201
technologia robót wykończeniowych
Wanda Franczuk
302
  Pracownia Zajęć Praktycznych Pracownia Zajęć Praktycznych
3.
9.50
religia
Zuzanna Karnuszewicz
303
technologia robót wykończeniowych
Wanda Franczuk
302
rysunek budowlany
Roman Osadnik
203
Pracownia Zajęć Praktycznych Pracownia Zajęć Praktycznych
4.
10.50
wychowanie fizyczne gr.I
Sebastian Jarzębak
SG.
wychowanie fizyczne gr.I
Sebastian Jarzębak
rysunek budowlany
Roman Osadnik
203
Pracownia Zajęć Praktycznych Pracownia Zajęć Praktycznych
5.
11.50
język angielski I
Patrycja Wojtaszak
211
wychowanie fizyczne gr.I
Sebastian Jarzębak
religia
Zuzanna Karnuszewicz
303
Pracownia Zajęć Praktycznych Pracownia Zajęć Praktycznych
6.
12.45
  wiedza o społeczeństwie
Tomasz Pyrkosz
203
język obcy zawodowy
Patrycja Wojtaszak
211
Pracownia Zajęć Praktycznych Pracownia Zajęć Praktycznych
7.
13.40
  język polski
Józef Pyrk
103
technologia robót wykończeniowych
Wanda Franczuk
302
Pracownia Zajęć Praktycznych  
8.
14.35
    zajęcia z wychowawcą
Wanda Franczuk
302
   
Warto poświęcić sporo czasu!
jesteśmy wiarygodni - sprawdź certyfikat www.wiarygodna-szkola.pl