PLAN ZAJĘĆ - od 5.10.2020r.

Plan zajęć obowiązujący od 5.10.2020r.

Szczególy w mobiDzienniku ...

 

 
 

 

1 Bc 1 Cb 2 Bc p 2 Cb p 2 B g
2 C g 3 Bc 3 Cb 4 Bc 4 Cb
1 A 1 M 2 A p 2 M p 2 Am g
2 Ma g 3 Am 3 Ma 1 E 2 E p
2 E g 3 E

1 Bc

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00
rośliny ozdobne
Izabela Malkusz
biologia
Izabela Dajksler
religia
Zuzanna Karnuszewicz
rośliny ozdobne
Izabela Malkusz
język angielski I
Patrycja Wojtaszak
2.
8.55
rośliny ozdobne
Izabela Malkusz
matematyka
Aleksandra Podbucka
język niemiecki I
Beata Barakowska
opracowanie projektów roślinnych
Witold Dąbrowski
historia
Iwona Jurek
3.
9.50
język angielski I
Patrycja Wojtaszak
geografia
Izabela Dajksler
historia
Iwona Jurek
opracowanie projektów roślinnych
Witold Dąbrowski
matematyka
Aleksandra Podbucka
4.
10.50
język niemiecki I
Beata Barakowska
język polski
Sylwia Czekaj
wychowanie fizyczne gr.II
Sebastian Jarzębak
wychowanie fizyczne gr.I
Aleksandra Paczkowska
plastyka
Marek Wójcicki
język polski
Sylwia Czekaj
5.
11.50
Pracownia Zajęć Praktycznych matematyka z.rozsz.
Aleksandra Podbucka
wychowanie fizyczne gr.I
Aleksandra Paczkowska
wychowanie fizyczne gr.II
Sebastian Jarzębak
wychowanie fizyczne gr.I
Aleksandra Paczkowska
wychowanie fizyczne gr.II
Sebastian Jarzębak
opracowanie projektów roślinnych
Witold Dąbrowski
6.
12.45
Pracownia Zajęć Praktycznych chemia
Aleksandra Bibiela
religia
Zuzanna Karnuszewicz
zajęcia z wychowawcą
Patrycja Wojtaszak
język polski
Sylwia Czekaj
7.
13.40
Pracownia Zajęć Praktycznych matematyka
Aleksandra Podbucka
fizyka
Zbigniew Janas
informatyka gr.I
Janusz Stebel
podstawy architektury krajobrazu
Witold Dąbrowski
8.
14.35
Pracownia Zajęć Praktycznych   edukacja dla bezpieczeństwa
Bogdan Dudziak
   
9.
15.30
         

 


1 Cb

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00
  biologia
Izabela Dajksler
religia
Zuzanna Karnuszewicz
technologia robót konstrukcyjno-budowlanych
Witold Dąbrowski
język angielski I
Patrycja Wojtaszak
2.
8.55
bezpieczeństwo i higiena pracy
Jagoda Małek
matematyka
Aleksandra Podbucka
język niemiecki I
Beata Barakowska
technologia robót konstrukcyjno-budowlanych 2
Ilona Mrozek
historia
Iwona Jurek
3.
9.50
język angielski I
Patrycja Wojtaszak
geografia
Izabela Dajksler
historia
Iwona Jurek
technologia robót konstrukcyjno-budowlanych 2
Ilona Mrozek
matematyka
Aleksandra Podbucka
4.
10.50
język niemiecki I
Beata Barakowska
język polski
Sylwia Czekaj
wychowanie fizyczne gr.II
Sebastian Jarzębak
wychowanie fizyczne gr.I
Aleksandra Paczkowska
plastyka
Marek Wójcicki
język polski
Sylwia Czekaj
5.
11.50
Pracownia Zajęć Praktycznych matematyka z.rozsz.
Aleksandra Podbucka
wychowanie fizyczne gr.I
Aleksandra Paczkowska
wychowanie fizyczne gr.II
Sebastian Jarzębak
wychowanie fizyczne gr.I
Aleksandra Paczkowska
wychowanie fizyczne gr.II
Sebastian Jarzębak
technologia robót konstrukcyjno-budowlanych 2
Ilona Mrozek
6.
12.45
Pracownia Zajęć Praktycznych chemia
Aleksandra Bibiela
religia
Zuzanna Karnuszewicz
zajęcia z wychowawcą
Patrycja Wojtaszak
język polski
Sylwia Czekaj
7.
13.40
Pracownia Zajęć Praktycznych matematyka
Aleksandra Podbucka
fizyka
Zbigniew Janas
informatyka gr.I
Janusz Stebel
podstawy budownictwa
Ilona Mrozek
8.
14.35
Pracownia Zajęć Praktycznych   edukacja dla bezpieczeństwa
Bogdan Dudziak
technologia robót konstrukcyjno-budowlanych
Witold Dąbrowski
 
9.
15.30
         

 


2 Bc p

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00
opracowanie projektów roślinnych
Anna Szczepaniak
matematyka z.rozsz.
Dominika Walczyńska
język angielski n
Anna Lass
język niemiecki a
Beata Barakowska
  podstawy architektury krajobrazu
Witold Dąbrowski
2.
8.55
historia
Marek Ślimok
religia
Zuzanna Karnuszewicz
wychowanie fizyczne gr.II
Sebastian Jarzębak
wychowanie fizyczne gr.I
Aleksandra Paczkowska
rośliny ozdobne
Izabela Malkusz
religia
Zuzanna Karnuszewicz
3.
9.50
rośliny ozdobne
Izabela Malkusz
matematyka
Dominika Walczyńska
wychowanie fizyczne gr.II
Sebastian Jarzębak
wychowanie fizyczne gr.I
Aleksandra Paczkowska
rośliny ozdobne
Izabela Malkusz
język niemiecki a
Beata Barakowska
język angielski n
Anna Lass
4.
10.50
rośliny ozdobne
Izabela Malkusz
geografia
Izabela Dajksler
fizyka
Zbigniew Janas
rośliny ozdobne
Izabela Malkusz
język polski
Anna Hyla
5.
11.50
biologia
Aleksandra Bibiela
podstawy przedsiębiorczości
Janusz Stebel
Pracownia Zajęć Praktycznych język angielski n2
Patrycja Wojtaszak
język niemiecki a2
Beata Barakowska
język polski
Anna Hyla
6.
12.45
chemia
Aleksandra Bibiela
język polski
Anna Hyla
Pracownia Zajęć Praktycznych wychowanie fizyczne gr.I
Aleksandra Paczkowska
wychowanie fizyczne gr.II
Sebastian Jarzębak
opracowanie projektów roślinnych
Anna Szczepaniak
7.
13.40
matematyka
Dominika Walczyńska
informatyka gr.I
Janusz Stebel
Pracownia Zajęć Praktycznych język angielski n2
Patrycja Wojtaszak
język niemiecki a2
Beata Barakowska
historia
Marek Ślimok
8.
14.35
zajęcia z wychowawcą
Aleksandra Paczkowska
opracowanie projektów roślinnych
Anna Szczepaniak
Pracownia Zajęć Praktycznych matematyka
Dominika Walczyńska
 
9.
15.30
         

 


2 Cb p

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00
technologia robót konstrukcyjno-budowlanych
Ilona Mrozek
matematyka z.rozsz.
Dominika Walczyńska
język angielski n
Anna Lass
język niemiecki a
Beata Barakowska
   
2.
8.55
historia
Marek Ślimok
religia
Zuzanna Karnuszewicz
wychowanie fizyczne gr.II
Sebastian Jarzębak
wychowanie fizyczne gr.I
Aleksandra Paczkowska
  religia
Zuzanna Karnuszewicz
3.
9.50
podstawy budownictwa
Witold Dąbrowski
matematyka
Dominika Walczyńska
wychowanie fizyczne gr.II
Sebastian Jarzębak
wychowanie fizyczne gr.I
Aleksandra Paczkowska
podstawy konstrukcji budowlanych
Marzena Pecyna
język niemiecki a
Beata Barakowska
język angielski n
Anna Lass
4.
10.50
technologia robót konstrukcyjno-budowlanych
Ilona Mrozek
geografia
Izabela Dajksler
fizyka
Zbigniew Janas
podstawy konstrukcji budowlanych
Marzena Pecyna
język polski
Anna Hyla
5.
11.50
biologia
Aleksandra Bibiela
podstawy przedsiębiorczości
Janusz Stebel
Pracownia Zajęć Praktycznych język angielski n2
Patrycja Wojtaszak
język niemiecki a2
Beata Barakowska
język polski
Anna Hyla
6.
12.45
chemia
Aleksandra Bibiela
język polski
Anna Hyla
Pracownia Zajęć Praktycznych wychowanie fizyczne gr.I
Aleksandra Paczkowska
wychowanie fizyczne gr.II
Sebastian Jarzębak
informatyka gr.I
Janusz Stebel
7.
13.40
matematyka
Dominika Walczyńska
technologia robót konstrukcyjno-budowlanych
Ilona Mrozek
Pracownia Zajęć Praktycznych język angielski n2
Patrycja Wojtaszak
język niemiecki a2
Beata Barakowska
historia
Marek Ślimok
8.
14.35
zajęcia z wychowawcą
Aleksandra Paczkowska
podstawy budownictwa
Witold Dąbrowski
Pracownia Zajęć Praktycznych matematyka
Dominika Walczyńska
podstawy budownictwa
Witold Dąbrowski
9.
15.30
technologia robót konstrukcyjno-budowlanych
Ilona Mrozek
       

 


2 B g

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00
język angielski I
Anna Lass
Pracownia Zajęć Praktycznych     język angielski I
Anna Lass
2.
8.55
obiekty architektury krajobrazu
Anna Szczepaniak
Pracownia Zajęć Praktycznych religia
Zuzanna Karnuszewicz
biologia z.rozsz.
Aleksandra Bibiela
matematyka z.rozsz.
Aleksandra Podbucka
3.
9.50
matematyka
Aleksandra Podbucka
Pracownia Zajęć Praktycznych opracowanie projektów roślinnych
Anna Szczepaniak
język polski
Sylwia Czekaj
opracowanie projektów roślinnych
Anna Szczepaniak
4.
10.50
bezpieczeństwo i higiena pracy
Jagoda Małek
Pracownia Zajęć Praktycznych język polski
Sylwia Czekaj
pracownia kosztorysowania

Witold Dąbrowski
wychowanie fizyczne gr.II
Robert Konieczny
wychowanie fizyczne gr.I
Bogdan Dudziak
5.
11.50
język niemiecki I
Beata Barakowska
Pracownia Zajęć Praktycznych opracowanie projektów roślinnych
Anna Szczepaniak
matematyka
Aleksandra Podbucka
język polski
Sylwia Czekaj
6.
12.45
język angielski I
Anna Lass
rośliny ozdobne
Ewa Binko
wychowanie fizyczne gr.I
Bogdan Dudziak
wychowanie fizyczne gr.II
Robert Konieczny
zajęcia z wychowawcą
Aleksandra Bibiela
religia
Zuzanna Karnuszewicz
7.
13.40
język obcy zawodowy
Patrycja Wojtaszak
rośliny ozdobne
Ewa Binko
wychowanie fizyczne gr.II
Robert Konieczny
wychowanie fizyczne gr.I
Bogdan Dudziak
obiekty architektury krajobrazu
Anna Szczepaniak
opracowanie projektów roślinnych
Anna Szczepaniak
8.
14.35
biologia z.rozsz.
Aleksandra Bibiela
rośliny ozdobne
Ewa Binko
  opracowanie projektów roślinnych
Anna Szczepaniak
 
9.
15.30
  rośliny ozdobne
Ewa Binko
     

 


2 C g

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00
język obcy zawodowy
Patrycja Wojtaszak
religia
Zuzanna Karnuszewicz
bezpieczeństwo i higiena pracy
Jagoda Małek
podstawy budownictwa
Ilona Mrozek
Pracownia Zajęć Praktycznych
2.
8.55
technologia robót konstrukcyjno-budowlanych
Ilona Mrozek
kosztorysowanie
Witold Dąbrowski
technologia robót konstrukcyjno-budowlanych
Ilona Mrozek
matematyka z.rozsz.
Aleksandra Podbucka
Pracownia Zajęć Praktycznych
3.
9.50
język niemiecki I
Beata Barakowska
język polski
Sylwia Czekaj
technologia robót konstrukcyjno-budowlanych
Ilona Mrozek
język angielski I
Anna Lass
Pracownia Zajęć Praktycznych
4.
10.50
język polski
Sylwia Czekaj
religia
Zuzanna Karnuszewicz
technologia robót konstrukcyjno-budowlanych
Ilona Mrozek
technologia robót konstrukcyjno-budowlanych
Ilona Mrozek
wychowanie fizyczne gr.II
Robert Konieczny
wychowanie fizyczne gr.I
Bogdan Dudziak
5.
11.50
matematyka
Aleksandra Podbucka
technologia robót konstrukcyjno-budowlanych
Ilona Mrozek
język angielski I
Anna Lass
podstawy konstrukcji budowlanych
Marzena Pecyna
język angielski I
Anna Lass
6.
12.45
język polski
Sylwia Czekaj
zajęcia z wychowawcą
Ilona Mrozek
wychowanie fizyczne gr.I
Bogdan Dudziak
wychowanie fizyczne gr.II
Robert Konieczny
podstawy konstrukcji budowlanych
Marzena Pecyna
technologia robót konstrukcyjno-budowlanych
Ilona Mrozek
7.
13.40
podstawy budownictwa
Ilona Mrozek
fizyka z.rozsz.
Bogdan Ciepłak
wychowanie fizyczne gr.II
Robert Konieczny
wychowanie fizyczne gr.I
Bogdan Dudziak
  matematyka
Aleksandra Podbucka
8.
14.35
kosztorysowanie
Witold Dąbrowski
fizyka z.rozsz.
Bogdan Ciepłak
    podstawy budownictwa
Ilona Mrozek
9.
15.30
         

 


3 Bc

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00
język angielski II
Jagoda Małek
język niemiecki II
Beata Barakowska
obiekty architektury krajobrazu
Anna Szczepaniak
Pracownia Zajęć Praktycznych  
2.
8.55
religia
Zuzanna Karnuszewicz
geografia
Izabela Dajksler
pracownia projektowa obiektów architektury krajobr
Anna Szczepaniak
Pracownia Zajęć Praktycznych  
3.
9.50
obiekty architektury krajobrazu
Anna Szczepaniak
pracownia kosztorysowania

Witold Dąbrowski
geografia
Izabela Dajksler
Pracownia Zajęć Praktycznych pracownia prac w obiektach architektury krajobrazu
Witold Dąbrowski
4.
10.50
pracownia projektowa obiektów architektury krajobr
Anna Szczepaniak
pracownia prac w obiektach architektury krajobrazu
Witold Dąbrowski
obiekty architektury krajobrazu
Anna Szczepaniak
język polski
Sylwia Czekaj
pracownia projektowa obiektów architektury krajobr
Anna Szczepaniak
5.
11.50
język polski
Sylwia Czekaj
wychowanie fizyczne gr.II
Robert Konieczny
wychowanie fizyczne gr.I
Sebastian Jarzębak
język angielski II
Jagoda Małek
obiekty architektury krajobrazu
Anna Szczepaniak
religia
Zuzanna Karnuszewicz
6.
12.45
elementy komunikacj w obiektach małej architektury
Ilona Mrozek
wychowanie fizyczne gr.I
Sebastian Jarzębak
wychowanie fizyczne gr.II
Robert Konieczny
język polski
Sylwia Czekaj
geografia
Izabela Dajksler
matematyka z.rozsz.
Joanna
Koścień
7.
13.40
pracownia prac w obiektach architektury krajobrazu
Witold Dąbrowski
matematyka z.rozsz.
Joanna
Koścień
pracownia projektowa obiektów architektury krajobr
Anna Szczepaniak
wychowanie fizyczne gr.I
Sebastian Jarzębak
wychowanie fizyczne gr.II
Robert Konieczny
matematyka
Joanna
Koścień
8.
14.35
elementy komunikacj w obiektach małej architektury
Ilona Mrozek
matematyka
Joanna
Koścień
  zajęcia z wychowawcą
Sylwia Czekaj
 
9.
15.30
         

 


3 Cb

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00
język angielski II
Jagoda Małek
język niemiecki II
Beata Barakowska
Pracownia Zajęć Praktycznych podstawy konstrukcji budowlanych
Marzena Pecyna
technologia robót konstrukcyjno-budowlanych
Roman Osadnik
2.
8.55
religia
Zuzanna Karnuszewicz
fizyka
Bogdan Ciepłak
Pracownia Zajęć Praktycznych podstawy konstrukcji budowlanych
Marzena Pecyna
dokumentacja budowlana
Witold Dąbrowski
3.
9.50
podstawy budownictwa
Ilona Mrozek
fizyka
Bogdan Ciepłak
Pracownia Zajęć Praktycznych technologia robót konstrukcyjno-budowlanych
Roman Osadnik
organizowanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-
Ilona Mrozek
4.
10.50
dokumentacja budowlana
Witold Dąbrowski
język obcy zawodowy
Patrycja Wojtaszak
Pracownia Zajęć Praktycznych język polski
Sylwia Czekaj
kosztorysowanie robót konstrukcyjno-budowlanych
Witold Dąbrowski
5.
11.50
język polski
Sylwia Czekaj
wychowanie fizyczne gr.II
Robert Konieczny
wychowanie fizyczne gr.I
Sebastian Jarzębak
język angielski II
Jagoda Małek
technologia robót konstrukcyjno-budowlanych
Roman Osadnik
religia
Zuzanna Karnuszewicz
6.
12.45
technologia robót konstrukcyjno-budowlanych
Roman Osadnik
wychowanie fizyczne gr.I
Sebastian Jarzębak
wychowanie fizyczne gr.II
Robert Konieczny
język polski
Sylwia Czekaj
posługiwanie się dokumentacją budowlaną
Witold Dąbrowski
matematyka z.rozsz.
Joanna
Koścień
7.
13.40
  matematyka z.rozsz.
Joanna
Koścień
fizyka
Bogdan Ciepłak
wychowanie fizyczne gr.I
Sebastian Jarzębak
wychowanie fizyczne gr.II
Robert Konieczny
matematyka
Joanna
Koścień
8.
14.35
  matematyka
Joanna
Koścień
  zajęcia z wychowawcą
Sylwia Czekaj
 
9.
15.30
         

 


4 Bc

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00
wychowanie fizyczne gr.I
Sebastian Jarzębak
wychowanie fizyczne gr.II
Robert Konieczny
historia i społeczeństwo
Iwona Jurek
historia i społeczeństwo
Iwona Jurek
język niemiecki a
Beata Barakowska
język angielski n
Patrycja Wojtaszak
religia
Zuzanna Karnuszewicz
2.
8.55
język angielski n
Patrycja Wojtaszak
język niemiecki a
Beata Barakowska
historia i społeczeństwo
Iwona Jurek
geografia
Izabela Dajksler
język angielski n
Patrycja Wojtaszak
język niemiecki a
Beata Barakowska
wychowanie fizyczne gr.I
Sebastian Jarzębak
wychowanie fizyczne gr.II
Robert Konieczny
3.
9.50
religia
Zuzanna Karnuszewicz
podstawy przedsiębiorczości
Janusz Stebel
działalność gospodarcza
Janusz Stebel
obiekty architektury krajobrazu
Anna Szczepaniak
wychowanie fizyczne gr.II
Robert Konieczny
wychowanie fizyczne gr.I
Sebastian Jarzębak
4.
10.50
zajęcia z wychowawcą
Sebastian Jarzębak
język polski
Anna Hyla
język angielski n2
Jagoda Małek
język niemiecki a2
Beata Barakowska
edukacja dla bezpieczeństwa
Bogdan Dudziak
matematyka
Joanna
Koścień
5.
11.50
podstawy przedsiębiorczości
Janusz Stebel
język polski
Anna Hyla
historia i społeczeństwo
Iwona Jurek
geografia
Izabela Dajksler
matematyka z.rozsz.
Joanna
Koścień
6.
12.45
  kosztorysowanie
Witold Dąbrowski
matematyka
Joanna
Koścień
obiekty architektury krajobrazu
Anna Szczepaniak
język polski
Anna Hyla
7.
13.40
  obiekty architektury krajobrazu
Anna Szczepaniak
matematyka z.rozsz.
Joanna
Koścień
  geografia
Izabela Dajksler
8.
14.35
    matematyka
Joanna
Koścień
  obiekty architektury krajobrazu
Anna Szczepaniak
9.
15.30
         

 


4 Cb

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00
wychowanie fizyczne gr.I
Sebastian Jarzębak
wychowanie fizyczne gr.II
Robert Konieczny
historia i społeczeństwo
Iwona Jurek
historia i społeczeństwo
Iwona Jurek
język niemiecki a
Beata Barakowska
język angielski n
Patrycja Wojtaszak
religia
Zuzanna Karnuszewicz
2.
8.55
język angielski n
Patrycja Wojtaszak
język niemiecki a
Beata Barakowska
historia i społeczeństwo
Iwona Jurek
fizyka
Bogdan Ciepłak
język angielski n
Patrycja Wojtaszak
język niemiecki a
Beata Barakowska
wychowanie fizyczne gr.I
Sebastian Jarzębak
wychowanie fizyczne gr.II
Robert Konieczny
3.
9.50
religia
Zuzanna Karnuszewicz
podstawy przedsiębiorczości
Janusz Stebel
fizyka
Bogdan Ciepłak
język obcy zawodowy
Patrycja Wojtaszak
wychowanie fizyczne gr.II
Robert Konieczny
wychowanie fizyczne gr.I
Sebastian Jarzębak
4.
10.50
zajęcia z wychowawcą
Sebastian Jarzębak
język polski
Anna Hyla
język angielski n2
Jagoda Małek
język niemiecki a2
Beata Barakowska
edukacja dla bezpieczeństwa
Bogdan Dudziak
matematyka
Joanna
Koścień
5.
11.50
podstawy przedsiębiorczości
Janusz Stebel
język polski
Anna Hyla
historia i społeczeństwo
Iwona Jurek
organizowanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-
Ilona Mrozek
matematyka z.rozsz.
Joanna
Koścień
6.
12.45
kosztorysowanie robót konstrukcyjno-budowlanych
Witold Dąbrowski
fizyka
Bogdan Ciepłak
matematyka
Joanna
Koścień
działalność gospodarcza
Janusz Stebel
język polski
Anna Hyla
7.
13.40
  posługiwanie się dokumentacją budowlaną
Witold Dąbrowski
matematyka z.rozsz.
Joanna
Koścień
kosztorysowanie robót konstrukcyjno-budowlanych
Witold Dąbrowski
 
8.
14.35
    matematyka
Joanna
Koścień
   
9.
15.30
         

 


1 A

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00
religia
Zuzanna Karnuszewicz
język niemiecki II
Paweł Przywara
język angielski I
Patrycja Wojtaszak
język angielski II
Jagoda Małek
geografia z.rozsz.
Izabela Dajksler
2.
8.55
historia
Iwona Jurek
język niemiecki II
Paweł Przywara
język niemiecki I
Beata Barakowska
matematyka z.rozsz.
Aleksandra Podbucka
fizyka
Zbigniew Janas
plastyka
Marek Wójcicki
3.
9.50
rysunek architektoniczny
Marek Wójcicki
wychowanie fizyczne gr.I
Bogdan Dudziak
wychowanie fizyczne gr.II
Sebastian Jarzębak
wychowanie fizyczne gr.III
Robert Konieczny
język polski
Sylwia Czekaj
biologia
Aleksandra Bibiela
zarys historii architektury
Marek Wójcicki
4.
10.50
rysunek architektoniczny
Marek Wójcicki
wychowanie fizyczne gr.II
Sebastian Jarzębak
wychowanie fizyczne gr.I
Bogdan Dudziak
wychowanie fizyczne gr.III
Robert Konieczny
zajęcia z wychowawcą
Aleksandra Podbucka
matematyka
Aleksandra Podbucka
religia
Zuzanna Karnuszewicz
5.
11.50
język angielski I
Patrycja Wojtaszak
język angielski II
Jagoda Małek
geografia
Izabela Dajksler
chemia
Aleksandra Bibiela
edukacja dla bezpieczeństwa
Bogdan Dudziak
wychowanie fizyczne gr.I
Bogdan Dudziak
wychowanie fizyczne gr.II
Sebastian Jarzębak
wychowanie fizyczne gr.III
Robert Konieczny
6.
12.45
język niemiecki I
Beata Barakowska
matematyka
Aleksandra Podbucka
język angielski II
Jagoda Małek
język angielski I
Patrycja Wojtaszak
język polski
Sylwia Czekaj
historia
Iwona Jurek
7.
13.40
  język polski
Sylwia Czekaj
matematyka
Aleksandra Podbucka
język polski
Sylwia Czekaj
wiedza o społeczeństwie
Iwona Jurek
8.
14.35
  informatyka gr.I
Janusz Stebel
  informatyka gr.II
Janusz Stebel
 
9.
15.30
         

 


1 M

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00
        wiedza o społeczeństwie
Iwona Jurek
2.
8.55
  biologia
Aleksandra Bibiela
  język polski
Józef Pyrk
chemia
Aleksandra Bibiela
3.
9.50
język angielski I
Jagoda Małek
wychowanie fizyczne gr.I
Bogdan Dudziak
wychowanie fizyczne gr.II
Sebastian Jarzębak
wychowanie fizyczne gr.III
Robert Konieczny
religia
Zuzanna Karnuszewicz
język niemiecki I
Beata Barakowska
filozofia
Sylwia Czekaj
4.
10.50
historia
Marek Ślimok
wychowanie fizyczne gr.II
Sebastian Jarzębak
wychowanie fizyczne gr.I
Bogdan Dudziak
wychowanie fizyczne gr.III
Robert Konieczny
informatyka gr.I
Janusz Stebel
język angielski I
Jagoda Małek
język polski
Józef Pyrk
5.
11.50
matematyka
Dominika Walczyńska
matematyka z.rozsz.
Dominika Walczyńska
matematyka
Dominika Walczyńska
język angielski I
Jagoda Małek
wychowanie fizyczne gr.I
Bogdan Dudziak
wychowanie fizyczne gr.II
Sebastian Jarzębak
wychowanie fizyczne gr.III
Robert Konieczny
6.
12.45
edukacja dla bezpieczeństwa
Bogdan Dudziak
historia z.rozsz.
Marek Ślimok
język niemiecki I
Beata Barakowska
religia
Zuzanna Karnuszewicz
matematyka
Dominika Walczyńska
7.
13.40
zajęcia z wychowawcą
Bogdan Dudziak
język polski
Józef Pyrk
historia
Marek Ślimok
język polski
Józef Pyrk
 
8.
14.35
przysposobienie sportowo - obronne
Bogdan Dudziak
fizyka
Zbigniew Janas
  geografia
Izabela Dajksler
 
9.
15.30
przysposobienie wojskowe
Dominik Knaś
       

 


2 A p

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00
    chemia
Aleksandra Bibiela
matematyka z.rozsz.
Aleksandra Podbucka
biologia
Aleksandra Bibiela
2.
8.55
matematyka
Aleksandra Podbucka
język angielski I
Anna Lass
historia z.rozsz.
Marek Ślimok
biologia z.rozsz.
Aleksandra Bibiela
historia
Marek Ślimok
informatyka gr.I
Janusz Stebel
3.
9.50
geografia
Izabela Dajksler
język niemiecki I
Paweł Przywara
chemia
Aleksandra Bibiela
wychowanie fizyczne gr.II
Robert Konieczny
wychowanie fizyczne gr.I
Aleksandra Paczkowska
biologia
Aleksandra Bibiela
4.
10.50
matematyka
Aleksandra Podbucka
język niemiecki I
Paweł Przywara
religia
Zuzanna Karnuszewicz
geografia
Izabela Dajksler
język angielski I
Anna Lass
5.
11.50
religia
Zuzanna Karnuszewicz
język polski
Sylwia Czekaj
język polski
Sylwia Czekaj
zarys historii architektury
Marek Wójcicki
podstawy przedsiębiorczości
Janusz Stebel
6.
12.45
wychowanie fizyczne gr.I
Aleksandra Paczkowska
wychowanie fizyczne gr.II
Robert Konieczny
rysunek architektoniczny
Marek Wójcicki
matematyka z.rozsz.
Aleksandra Podbucka
język angielski I
Anna Lass
matematyka
Aleksandra Podbucka
7.
13.40
wychowanie fizyczne gr.II
Robert Konieczny
wychowanie fizyczne gr.I
Aleksandra Paczkowska
rysunek architektoniczny
Marek Wójcicki
wiedza o społeczeństwie
Marek Wójcicki
fizyka
Zbigniew Janas
język polski
Sylwia Czekaj
8.
14.35
historia
Marek Ślimok
język polski
Sylwia Czekaj
matematyka
Aleksandra Podbucka
zajęcia z wychowawcą
Marek Wójcicki
 
9.
15.30
         

 


2 M p

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00
informatyka gr.I
Janusz Stebel
informatyka gr.II
Janusz Stebel
    język niemiecki I
Beata Barakowska
2.
8.55
wiedza o społeczeństwie
Marek Wójcicki
matematyka
Dominika Walczyńska
język angielski I
Anna Lass
język angielski II
Patrycja Wojtaszak
  język niemiecki I
Beata Barakowska
3.
9.50
podstawy przedsiębiorczości
Janusz Stebel
historia z.rozsz.
Marek Ślimok
biologia z.rozsz.
Aleksandra Bibiela
historia
Marek Ślimok
wychowanie fizyczne gr.II
Robert Konieczny
wychowanie fizyczne gr.I
Aleksandra Paczkowska
historia
Marek Ślimok
4.
10.50
geografia
Izabela Dajksler
matematyka
Dominika Walczyńska
religia
Zuzanna Karnuszewicz
język angielski II
Patrycja Wojtaszak
język angielski I
Anna Lass
biologia
Aleksandra Bibiela
5.
11.50
religia
Zuzanna Karnuszewicz
język angielski II
Patrycja Wojtaszak
język angielski I
Anna Lass
przysposobienie sportowo - obronne
Bogdan Dudziak
język polski
Józef Pyrk
chemia
Aleksandra Bibiela
6.
12.45
wychowanie fizyczne gr.I
Aleksandra Paczkowska
wychowanie fizyczne gr.II
Robert Konieczny
fizyka
Zbigniew Janas
język polski
Józef Pyrk
zajęcia z wychowawcą
Marek Ślimok
język polski
Józef Pyrk
7.
13.40
wychowanie fizyczne gr.II
Robert Konieczny
wychowanie fizyczne gr.I
Aleksandra Paczkowska
chemia
Aleksandra Bibiela
matematyka
Dominika Walczyńska
geografia
Izabela Dajksler
język polski
Józef Pyrk
8.
14.35
matematyka z.rozsz.
Dominika Walczyńska
biologia
Aleksandra Bibiela
matematyka
Dominika Walczyńska
język niemiecki II
Beata Barakowska
matematyka z.rozsz.
Dominika Walczyńska
9.
15.30
    przysposobienie wojskowe
Dominik Knaś
język niemiecki II
Beata Barakowska
 

 


2 Am g

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00
         
2.
8.55
wychowanie fizyczne gr.I
Aleksandra Paczkowska
wychowanie fizyczne gr.II
Robert Konieczny
    rysunek architektoniczny
Marek Wójcicki
język angielski II
Anna Lass
język angielski I
Patrycja Wojtaszak
3.
9.50
wychowanie fizyczne gr.II
Robert Konieczny
wychowanie fizyczne gr.I
Aleksandra Paczkowska
język niemiecki I
Beata Barakowska
zarys historii architektury
Marek Wójcicki
rysunek architektoniczny
Marek Wójcicki
język polski
Józef Pyrk
4.
10.50
język angielski II
Anna Lass
język angielski I
Patrycja Wojtaszak
zajęcia z wychowawcą
Beata Barakowska
język angielski II
Anna Lass
język angielski I
Patrycja Wojtaszak
wychowanie fizyczne gr.I
Aleksandra Paczkowska
wychowanie fizyczne gr.II
Robert Konieczny
geografia z.rozsz. H
Izabela Dajksler
historia z.rozsz. G
Marek Ślimok
5.
11.50
historia z.rozsz. G
Marek Ślimok
geografia z.rozsz. H
Izabela Dajksler
religia
Zuzanna Karnuszewicz
religia
Zuzanna Karnuszewicz
historia i społeczeństwo
Marek Ślimok
przyroda
Aleksandra Bibiela
historia z.rozsz. G
Marek Ślimok
geografia z.rozsz. H
Izabela Dajksler
6.
12.45
matematyka
Dominika Walczyńska
język polski
Józef Pyrk
wiedza o społeczeństwie z.rozsz.
Marek Wójcicki
matematyka z.rozsz.
Dominika Walczyńska
matematyka z.rozsz.
Dominika Walczyńska
wiedza o społeczeństwie z.rozsz.
Marek Wójcicki
historia i społeczeństwo
Marek Ślimok
przyroda
Aleksandra Bibiela
7.
13.40
historia i społeczeństwo
Marek Ślimok
przyroda
Aleksandra Bibiela
historia z.rozsz. G
Marek Ślimok
geografia z.rozsz. H
Izabela Dajksler
język polski
Józef Pyrk
matematyka z.rozsz.
Dominika Walczyńska
wiedza o społeczeństwie z.rozsz.
Marek Wójcicki
matematyka
Dominika Walczyńska
8.
14.35
język angielski I
Patrycja Wojtaszak
język angielski II
Anna Lass
geografia z.rozsz. H
Izabela Dajksler
historia z.rozsz. G
Marek Ślimok
  język polski
Józef Pyrk
język polski
Józef Pyrk
9.
15.30
matematyka
Dominika Walczyńska
    matematyka
Dominika Walczyńska
 

 


2 Ma g

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00
         
2.
8.55
wychowanie fizyczne gr.I
Aleksandra Paczkowska
wychowanie fizyczne gr.II
Robert Konieczny
      język angielski II
Anna Lass
język angielski I
Patrycja Wojtaszak
3.
9.50
wychowanie fizyczne gr.II
Robert Konieczny
wychowanie fizyczne gr.I
Aleksandra Paczkowska
  język niemiecki I
Beata Barakowska
przysposobienie sportowo - obronne
Bogdan Dudziak
język polski
Józef Pyrk
4.
10.50
język angielski II
Anna Lass
język angielski I
Patrycja Wojtaszak
zajęcia z wychowawcą
Beata Barakowska
język angielski II
Anna Lass
język angielski I
Patrycja Wojtaszak
wychowanie fizyczne gr.I
Aleksandra Paczkowska
wychowanie fizyczne gr.II
Robert Konieczny
geografia z.rozsz. H
Izabela Dajksler
historia z.rozsz. G
Marek Ślimok
5.
11.50
historia z.rozsz. G
Marek Ślimok
geografia z.rozsz. H
Izabela Dajksler
religia
Zuzanna Karnuszewicz
religia
Zuzanna Karnuszewicz
historia i społeczeństwo
Marek Ślimok
przyroda
Aleksandra Bibiela
historia z.rozsz. G
Marek Ślimok
geografia z.rozsz. H
Izabela Dajksler
6.
12.45
matematyka
Dominika Walczyńska
język polski
Józef Pyrk
wiedza o społeczeństwie z.rozsz.
Marek Wójcicki
matematyka z.rozsz.
Dominika Walczyńska
matematyka z.rozsz.
Dominika Walczyńska
wiedza o społeczeństwie z.rozsz.
Marek Wójcicki
historia i społeczeństwo
Marek Ślimok
przyroda
Aleksandra Bibiela
7.
13.40
historia i społeczeństwo
Marek Ślimok
przyroda
Aleksandra Bibiela
historia z.rozsz. G
Marek Ślimok
geografia z.rozsz. H
Izabela Dajksler
język polski
Józef Pyrk
matematyka z.rozsz.
Dominika Walczyńska
wiedza o społeczeństwie z.rozsz.
Marek Wójcicki
matematyka
Dominika Walczyńska
8.
14.35
język angielski I
Patrycja Wojtaszak
język angielski II
Anna Lass
geografia z.rozsz. H
Izabela Dajksler
historia z.rozsz. G
Marek Ślimok
  język polski
Józef Pyrk
język polski
Józef Pyrk
9.
15.30
matematyka
Dominika Walczyńska
przysposobienie wojskowe
Dominik Knaś
  matematyka
Dominika Walczyńska
 

 


3 Am

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00
matematyka z.rozsz.
Aleksandra Podbucka
wiedza o społeczeństwie z.rozsz.
Marek Wójcicki
matematyka
Aleksandra Podbucka
rysunek architektoniczny
Marek Wójcicki
   
2.
8.55
język angielski I
Anna Lass
język polski
Józef Pyrk
rysunek architektoniczny
Marek Wójcicki
wychowanie fizyczne gr.I
Aleksandra Paczkowska
wychowanie fizyczne gr.II
Robert Konieczny
 
3.
9.50
język polski
Józef Pyrk
matematyka z.rozsz.
Aleksandra Podbucka
wiedza o społeczeństwie z.rozsz.
Marek Wójcicki
język polski
Józef Pyrk
matematyka
Aleksandra Podbucka
religia
Zuzanna Karnuszewicz
4.
10.50
wychowanie fizyczne gr.II
Robert Konieczny
wychowanie fizyczne gr.I
Aleksandra Paczkowska
fizyka z.rozsz.
Bogdan Ciepłak
historia z.rozsz.
Marek Ślimok
historia z.rozsz.
Marek Ślimok
fizyka z.rozsz.
Bogdan Ciepłak
przyroda
Aleksandra Bibiela
historia i społeczeństwo
Marek Ślimok
wiedza o społeczeństwie z.rozsz.
Marek Wójcicki
matematyka z.rozsz.
Aleksandra Podbucka
5.
11.50
wychowanie fizyczne gr.I
Aleksandra Paczkowska
wychowanie fizyczne gr.II
Robert Konieczny
historia z.rozsz.
Marek Ślimok
fizyka z.rozsz.
Bogdan Ciepłak
fizyka z.rozsz.
Bogdan Ciepłak
historia z.rozsz.
Marek Ślimok
religia
Zuzanna Karnuszewicz
matematyka z.rozsz.
Aleksandra Podbucka
wiedza o społeczeństwie z.rozsz.
Marek Wójcicki
6.
12.45
matematyka
Aleksandra Podbucka
zajęcia z wychowawcą
Anna Lass
historia z.rozsz.
Marek Ślimok
fizyka z.rozsz.
Bogdan Ciepłak
język polski
Józef Pyrk
 
7.
13.40
  język angielski I
Anna Lass
język niemiecki I
Beata Barakowska
język angielski I
Anna Lass
 
8.
14.35
  zarys historii architektury
Marek Wójcicki
  język angielski I
Anna Lass
 
9.
15.30
         

 


3 Ma

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00
matematyka z.rozsz.
Aleksandra Podbucka
wiedza o społeczeństwie z.rozsz.
Marek Wójcicki
matematyka
Aleksandra Podbucka
     
2.
8.55
język angielski I
Anna Lass
język polski
Józef Pyrk
  wychowanie fizyczne gr.I
Aleksandra Paczkowska
wychowanie fizyczne gr.II
Robert Konieczny
 
3.
9.50
język polski
Józef Pyrk
matematyka z.rozsz.
Aleksandra Podbucka
wiedza o społeczeństwie z.rozsz.
Marek Wójcicki
język polski
Józef Pyrk
matematyka
Aleksandra Podbucka
religia
Zuzanna Karnuszewicz
4.
10.50
wychowanie fizyczne gr.II
Robert Konieczny
wychowanie fizyczne gr.I
Aleksandra Paczkowska
fizyka z.rozsz.
Bogdan Ciepłak
historia z.rozsz.
Marek Ślimok
historia z.rozsz.
Marek Ślimok
fizyka z.rozsz.
Bogdan Ciepłak
przyroda
Aleksandra Bibiela
historia i społeczeństwo
Marek Ślimok
wiedza o społeczeństwie z.rozsz.
Marek Wójcicki
matematyka z.rozsz.
Aleksandra Podbucka
5.
11.50
wychowanie fizyczne gr.I
Aleksandra Paczkowska
wychowanie fizyczne gr.II
Robert Konieczny
historia z.rozsz.
Marek Ślimok
fizyka z.rozsz.
Bogdan Ciepłak
fizyka z.rozsz.
Bogdan Ciepłak
historia z.rozsz.
Marek Ślimok
religia
Zuzanna Karnuszewicz
matematyka z.rozsz.
Aleksandra Podbucka
wiedza o społeczeństwie z.rozsz.
Marek Wójcicki
6.
12.45
matematyka
Aleksandra Podbucka
zajęcia z wychowawcą
Anna Lass
historia z.rozsz.
Marek Ślimok
fizyka z.rozsz.
Bogdan Ciepłak
język polski
Józef Pyrk
 
7.
13.40
  język angielski I
Anna Lass
język niemiecki I
Beata Barakowska
język angielski I
Anna Lass
 
8.
14.35
  przysposobienie sportowo - obronne
Bogdan Dudziak
  język angielski I
Anna Lass
 
9.
15.30
      przysposobienie wojskowe
Dominik Knaś
 

 


1 E

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00
Pracownia Zajęć Praktycznych Pracownia Zajęć Praktycznych religia
Zuzanna Karnuszewicz
  informatyka gr.II
Janusz Stebel
2.
8.55
Pracownia Zajęć Praktycznych Pracownia Zajęć Praktycznych informatyka gr.I
Janusz Stebel
język angielski I
Anna Lass
język angielski II
Jagoda Małek
geografia
Izabela Dajksler
3.
9.50
Pracownia Zajęć Praktycznych Pracownia Zajęć Praktycznych język angielski I
Anna Lass
język angielski II
Jagoda Małek
bezpieczeństwo i higiena pracy
Jagoda Małek
historia
Iwona Jurek
4.
10.50
Pracownia Zajęć Praktycznych Pracownia Zajęć Praktycznych rysunek budowlany
Wanda Franczuk
język polski
Józef Pyrk
podstawy przedsiębiorczości
Janusz Stebel
5.
11.50
wychowanie fizyczne gr.I
Bogdan Dudziak
wychowanie fizyczne gr.II
Sebastian Jarzębak
  technologia robót wykończeniowych
Wanda Franczuk
podstawy przedsiębiorczości
Janusz Stebel
język polski
Józef Pyrk
6.
12.45
technologia robót wykończeniowych
Wanda Franczuk
  religia
Zuzanna Karnuszewicz
matematyka
Zbigniew Janas
wychowanie fizyczne gr.I
Bogdan Dudziak
wychowanie fizyczne gr.II
Sebastian Jarzębak
7.
13.40
podstawy budownictwa
Wanda Franczuk
  biologia
Aleksandra Bibiela
technologia robót wykończeniowych
Wanda Franczuk
wychowanie fizyczne gr.II
Sebastian Jarzębak
wychowanie fizyczne gr.I
Bogdan Dudziak
8.
14.35
    matematyka
Zbigniew Janas
zajęcia z wychowawcą
Wanda Franczuk
edukacja dla bezpieczeństwa
Bogdan Dudziak
9.
15.30
         

 


2 E p

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00
  Pracownia Zajęć Praktycznych Pracownia Zajęć Praktycznych biologia
Aleksandra Bibiela
zajęcia z wychowawcą
Robert Konieczny
2.
8.55
geografia
Izabela Dajksler
Pracownia Zajęć Praktycznych Pracownia Zajęć Praktycznych religia
Zuzanna Karnuszewicz
rysunek budowlany
Roman Osadnik
3.
9.50
podstawy budownictwa
Roman Osadnik
Pracownia Zajęć Praktycznych Pracownia Zajęć Praktycznych religia
Zuzanna Karnuszewicz
język angielski I
Patrycja Wojtaszak
4.
10.50
język polski
Józef Pyrk
Pracownia Zajęć Praktycznych Pracownia Zajęć Praktycznych matematyka
Zbigniew Janas
rysunek budowlany
Roman Osadnik
5.
11.50
technologia robót wykończeniowych
Roman Osadnik
Pracownia Zajęć Praktycznych Pracownia Zajęć Praktycznych matematyka
Zbigniew Janas
historia
Iwona Jurek
6.
12.45
język angielski I
Patrycja Wojtaszak
Pracownia Zajęć Praktycznych Pracownia Zajęć Praktycznych podstawy budownictwa
Roman Osadnik
wychowanie fizyczne gr.I
Robert Konieczny
7.
13.40
technologia robót wykończeniowych
Roman Osadnik
    technologia robót wykończeniowych
Roman Osadnik
wychowanie fizyczne gr.I
Robert Konieczny
8.
14.35
język polski
Józef Pyrk
    wychowanie fizyczne gr.I
Robert Konieczny
 
9.
15.30
         

 


2 E g

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00
podstawy budownictwa
Roman Osadnik
    Pracownia Zajęć Praktycznych Pracownia Zajęć Praktycznych
2.
8.55
rysunek budowlany
Roman Osadnik
podstawy przedsiębiorczości
Janusz Stebel
historia
Iwona Jurek
Pracownia Zajęć Praktycznych Pracownia Zajęć Praktycznych
3.
9.50
język angielski I
Anna Lass
religia
Zuzanna Karnuszewicz
zajęcia z wychowawcą
Roman Osadnik
Pracownia Zajęć Praktycznych Pracownia Zajęć Praktycznych
4.
10.50
wychowanie fizyczne gr.I
Bogdan Dudziak
podstawy przedsiębiorczości
Janusz Stebel
rysunek budowlany
Roman Osadnik
Pracownia Zajęć Praktycznych Pracownia Zajęć Praktycznych
5.
11.50
język polski
Józef Pyrk
wychowanie fizyczne gr.I
Bogdan Dudziak
technologia robót wykończeniowych
Roman Osadnik
Pracownia Zajęć Praktycznych Pracownia Zajęć Praktycznych
6.
12.45
język polski
Józef Pyrk
wychowanie fizyczne gr.I
Bogdan Dudziak
język angielski I
Anna Lass
Pracownia Zajęć Praktycznych Pracownia Zajęć Praktycznych
7.
13.40
religia
Zuzanna Karnuszewicz
matematyka
Zbigniew Janas
podstawy budownictwa
Roman Osadnik
   
8.
14.35
technologia robót wykończeniowych
Roman Osadnik
technologia robót wykończeniowych
Roman Osadnik
     
9.
15.30
         

 


3 E

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00
wiedza o społeczeństwie
Iwona Jurek
  wychowanie fizyczne gr.I
Sebastian Jarzębak
Pracownia Zajęć Praktycznych  
2.
8.55
wychowanie fizyczne gr.I
Sebastian Jarzębak
  technologia robót wykończeniowych
Roman Osadnik
Pracownia Zajęć Praktycznych  
3.
9.50
wychowanie fizyczne gr.I
Sebastian Jarzębak
język obcy zawodowy
Patrycja Wojtaszak
język angielski I
Patrycja Wojtaszak
Pracownia Zajęć Praktycznych  
4.
10.50
rysunek budowlany
Roman Osadnik
język polski
Józef Pyrk
zajęcia z wychowawcą
Józef Pyrk
Pracownia Zajęć Praktycznych Pracownia Zajęć Praktycznych
5.
11.50
  technologia robót wykończeniowych
Roman Osadnik
matematyka
Zbigniew Janas
Pracownia Zajęć Praktycznych Pracownia Zajęć Praktycznych
6.
12.45
  działalność gospodarcza
Janusz Stebel
rysunek budowlany
Roman Osadnik
Pracownia Zajęć Praktycznych Pracownia Zajęć Praktycznych
7.
13.40
  technologia robót wykończeniowych
Roman Osadnik
  Pracownia Zajęć Praktycznych Pracownia Zajęć Praktycznych
8.
14.35
        Pracownia Zajęć Praktycznych
9.
15.30
         
Warto poświęcić sporo czasu!
jesteśmy wiarygodni - sprawdź certyfikat www.wiarygodna-szkola.pl