PLAN ZAJĘĆ - od 1.03.2020r.

 1.03.2020r.

Obowiązujący plan jest w mobiDzienniku.

 

 

 

 

 

 

 

1 BC p 1 CB p 1 B g 1 C g 2 BC
2 CB 3 BC 3 CB 4 BC 4 CB
1 A p 1 M p 1 AM g 1 MA g 2 AM
2 MA 3 M 1 E p 1 E g 2 E
3 E

1 BC p

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00
Pracownia Zajęć Praktycznych język niemiecki I
Paweł Przywara
język angielski I
Patrycja Wojtaszak
matematyka
G Tomkiewicz
język niemiecki II
Beata Barakowska
język angielski II
Anna Lass
religia
Zuzanna Karnuszewicz
2.
8.55
Pracownia Zajęć Praktycznych język angielski I
Patrycja Wojtaszak
język niemiecki I
Paweł Przywara
język polski
Anna Hyla
matematyka z.rozsz.
G Tomkiewicz
religia
Zuzanna Karnuszewicz
3.
9.50
Pracownia Zajęć Praktycznych język polski
Anna Hyla
matematyka
G Tomkiewicz
matematyka
G Tomkiewicz
historia
Marek Ślimok
4.
10.50
Pracownia Zajęć Praktycznych geografia
Izabela Dajksler
wychowanie fizyczne gr.II
Sebastian Jarzębak
wychowanie fizyczne gr.I
Aleksandra Paczkowska
plastyka
Marek Wójcicki
zajęcia z wychowawcą
Aleksandra Paczkowska
5.
11.50
opracowanie projektów roślinnych
Witold Dąbrowski
rośliny ozdobne
Ewa Binko
wychowanie fizyczne gr.I
Aleksandra Paczkowska
wychowanie fizyczne gr.II
Sebastian Jarzębak
wychowanie fizyczne gr.I
Aleksandra Paczkowska
wychowanie fizyczne gr.II
Sebastian Jarzębak
opracowanie projektów roślinnych
Witold Dąbrowski
6.
12.45
język polski
Anna Hyla
rośliny ozdobne
Ewa Binko
fizyka
Zbigniew Janas
historia
Marek Ślimok
podstawy architektury krajobrazu
Witold Dąbrowski
7.
13.40
edukacja dla bezpieczeństwa
Bogdan Dudziak
język angielski II
Anna Lass
język niemiecki II
Beata Barakowska
biologia
Aleksandra Bibiela
chemia
Aleksandra Bibiela
opracowanie projektów roślinnych
Witold Dąbrowski
8.
14.35
  informatyka gr.II
Janusz Stebel
rośliny ozdobne
Ewa Binko
informatyka gr.I
Janusz Stebel
 

 


1 CB p

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00
podstawy budownictwa
Witold Dąbrowski
język niemiecki I
Paweł Przywara
język angielski I
Patrycja Wojtaszak
matematyka
G Tomkiewicz
język niemiecki II
Beata Barakowska
język angielski II
Anna Lass
religia
Zuzanna Karnuszewicz
2.
8.55
technologia robót konstrukcyjno-budowlanych
Ilona Mrozek
język angielski I
Patrycja Wojtaszak
język niemiecki I
Paweł Przywara
język polski
Anna Hyla
matematyka z.rozsz.
G Tomkiewicz
religia
Zuzanna Karnuszewicz
3.
9.50
technologia robót konstrukcyjno-budowlanych
Ilona Mrozek
język polski
Anna Hyla
matematyka
G Tomkiewicz
matematyka
G Tomkiewicz
historia
Marek Ślimok
4.
10.50
technologia robót konstrukcyjno-budowlanych
Ilona Mrozek
geografia
Izabela Dajksler
wychowanie fizyczne gr.II
Sebastian Jarzębak
wychowanie fizyczne gr.I
Aleksandra Paczkowska
plastyka
Marek Wójcicki
zajęcia z wychowawcą
Aleksandra Paczkowska
5.
11.50
bezpieczeństwo i higiena pracy
Jagoda Małek
technologia robót konstrukcyjno-budowlanych
Ilona Mrozek
wychowanie fizyczne gr.I
Aleksandra Paczkowska
wychowanie fizyczne gr.II
Sebastian Jarzębak
wychowanie fizyczne gr.I
Aleksandra Paczkowska
wychowanie fizyczne gr.II
Sebastian Jarzębak
Pracownia Zajęć Praktycznych
6.
12.45
język polski
Anna Hyla
technologia robót konstrukcyjno-budowlanych
Ilona Mrozek
fizyka
Zbigniew Janas
historia
Marek Ślimok
Pracownia Zajęć Praktycznych
7.
13.40
edukacja dla bezpieczeństwa
Bogdan Dudziak
język angielski II
Anna Lass
język niemiecki II
Beata Barakowska
biologia
Aleksandra Bibiela
chemia
Aleksandra Bibiela
Pracownia Zajęć Praktycznych
8.
14.35
  informatyka gr.II
Janusz Stebel
  informatyka gr.I
Janusz Stebel
Pracownia Zajęć Praktycznych

 


1 B g

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00
religia
Zuzanna Karnuszewicz
historia
Marek Ślimok
geografia
Izabela Dajksler
matematyka
Zbigniew Janas
matematyka
Zbigniew Janas
2.
8.55
biologia
Aleksandra Bibiela
język angielski I
Anna Lass
język angielski I
Anna Lass
opracowanie projektów roślinnych
Witold Dąbrowski
matematyka
Zbigniew Janas
3.
9.50
chemia
Aleksandra Bibiela
język niemiecki I
Paweł Przywara
zajęcia z wychowawcą
Aleksandra Bibiela
język angielski I
Anna Lass
wiedza o społeczeństwie
Tomasz Pyrkosz
4.
10.50
opracowanie projektów roślinnych
Witold Dąbrowski
wiedza o kulturze
Sylwia Czekaj
opracowanie projektów roślinnych
Witold Dąbrowski
historia
Marek Ślimok
język polski
Sylwia Czekaj
5.
11.50
fizyka
Zbigniew Janas
wychowanie fizyczne gr.I
Bogdan Dudziak
wychowanie fizyczne gr.II
Robert Konieczny
matematyka z.rozsz.
Zbigniew Janas
język polski
Sylwia Czekaj
wychowanie fizyczne gr.II
Robert Konieczny
wychowanie fizyczne gr.I
Bogdan Dudziak
6.
12.45
religia
Zuzanna Karnuszewicz
wychowanie fizyczne gr.II
Robert Konieczny
wychowanie fizyczne gr.I
Bogdan Dudziak
rośliny ozdobne
Ewa Binko
język polski
Sylwia Czekaj
język polski
Sylwia Czekaj
7.
13.40
język obcy zawodowy
Patrycja Wojtaszak
rośliny ozdobne
Ewa Binko
rośliny ozdobne
Ewa Binko
informatyka gr.I
Janusz Stebel
 
8.
14.35
  rośliny ozdobne
Ewa Binko
     

 


1 C g

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00
matematyka
Janusz Stebel
geografia
Izabela Dajksler
fizyka
Zbigniew Janas
  Pracownia Zajęć Praktycznych
2.
8.55
historia
Marek Ślimok
zajęcia z wychowawcą
Ilona Mrozek
religia
Zuzanna Karnuszewicz
wiedza o kulturze
Sylwia Czekaj
Pracownia Zajęć Praktycznych
3.
9.50
język niemiecki I
Beata Barakowska
matematyka
Janusz Stebel
historia
Marek Ślimok
język polski
Sylwia Czekaj
Pracownia Zajęć Praktycznych
4.
10.50
biologia
Aleksandra Bibiela
technologia robót konstrukcyjno-budowlanych
Ilona Mrozek
technologia robót konstrukcyjno-budowlanych
Ilona Mrozek
język polski
Sylwia Czekaj
Pracownia Zajęć Praktycznych
5.
11.50
język angielski I
Anna Lass
wychowanie fizyczne gr.I
Bogdan Dudziak
wychowanie fizyczne gr.II
Robert Konieczny
technologia robót konstrukcyjno-budowlanych
Ilona Mrozek
chemia
Aleksandra Bibiela
wychowanie fizyczne gr.II
Robert Konieczny
wychowanie fizyczne gr.I
Bogdan Dudziak
6.
12.45
język angielski I
Anna Lass
wychowanie fizyczne gr.II
Robert Konieczny
wychowanie fizyczne gr.I
Bogdan Dudziak
podstawy budownictwa
Witold Dąbrowski
informatyka gr.I
Janusz Stebel
język angielski I
Anna Lass
7.
13.40
religia
Zuzanna Karnuszewicz
język polski
Sylwia Czekaj
matematyka
Janusz Stebel
  język polski
Sylwia Czekaj
8.
14.35
  wiedza o społeczeństwie
Tomasz Pyrkosz
matematyka z.rozsz.
Janusz Stebel
   

 


2 BC

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00
rośliny ozdobne
Izabela Malkusz
Pracownia Zajęć Praktycznych język niemiecki I
Beata Barakowska
rośliny ozdobne
Izabela Malkusz
pracownia prac w obiektach architektury krajobrazu
Anna Szczepaniak
2.
8.55
rośliny ozdobne
Izabela Malkusz
Pracownia Zajęć Praktycznych wychowanie fizyczne gr.II
Robert Konieczny
wychowanie fizyczne gr.I
Sebastian Jarzębak
rośliny ozdobne
Izabela Malkusz
pracownia projektowa obiektów architektury krajobr
Anna Szczepaniak
3.
9.50
rośliny ozdobne
Izabela Malkusz
Pracownia Zajęć Praktycznych wychowanie fizyczne gr.I
Sebastian Jarzębak
wychowanie fizyczne gr.II
Robert Konieczny
rośliny ozdobne
Izabela Malkusz
pracownia projektowa obiektów architektury krajobr
Anna Szczepaniak
4.
10.50
język angielski II
Patrycja Wojtaszak
język angielski I
Jagoda Małek
Pracownia Zajęć Praktycznych język polski
Sylwia Czekaj
religia
Zuzanna Karnuszewicz
wychowanie fizyczne gr.I
Sebastian Jarzębak
wychowanie fizyczne gr.II
Robert Konieczny
5.
11.50
obiekty architektury krajobrazu
Anna Szczepaniak
Pracownia Zajęć Praktycznych pracownia kosztorysowania

Witold Dąbrowski
język angielski II
Patrycja Wojtaszak
język angielski I
Jagoda Małek
geografia
Izabela Dajksler
6.
12.45
język polski
Sylwia Czekaj
język niemiecki II
Beata Barakowska
obiekty architektury krajobrazu
Anna Szczepaniak
język angielski I
Jagoda Małek
język angielski II
Patrycja Wojtaszak
geografia
Izabela Dajksler
7.
13.40
matematyka
J Koścień
  pracownia projektowa obiektów architektury krajobr
Anna Szczepaniak
język polski
Sylwia Czekaj
religia
Zuzanna Karnuszewicz
8.
14.35
matematyka
J Koścień
  pracownia prac w obiektach architektury krajobrazu
Anna Szczepaniak
matematyka z.rozsz.
J Koścień
zajęcia z wychowawcą
Sylwia Czekaj

 


2 CB

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00
  posługiwanie się dokumentacją budowlaną
Witold Dąbrowski
język niemiecki I
Beata Barakowska
dokumentacja budowlana
Witold Dąbrowski
technologia robót konstrukcyjno-budowlanych
Roman Osadnik
2.
8.55
kosztorysowanie robót konstrukcyjno-budowlanych
Witold Dąbrowski
rysunek budowlany
Witold Dąbrowski
wychowanie fizyczne gr.II
Robert Konieczny
wychowanie fizyczne gr.I
Sebastian Jarzębak
podstawy konstrukcji budowlanych
Marzena Pecyna
technologia robót konstrukcyjno-budowlanych
Roman Osadnik
3.
9.50
dokumentacja budowlana
Witold Dąbrowski
organizowanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-
Ilona Mrozek
wychowanie fizyczne gr.I
Sebastian Jarzębak
wychowanie fizyczne gr.II
Robert Konieczny
podstawy konstrukcji budowlanych
Marzena Pecyna
organizowanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-
Ilona Mrozek
4.
10.50
język angielski II
Patrycja Wojtaszak
język angielski I
Jagoda Małek
fizyka
Bogdan Ciepłak
język polski
Sylwia Czekaj
religia
Zuzanna Karnuszewicz
wychowanie fizyczne gr.I
Sebastian Jarzębak
wychowanie fizyczne gr.II
Robert Konieczny
5.
11.50
technologia robót konstrukcyjno-budowlanych
Roman Osadnik
fizyka
Bogdan Ciepłak
Pracownia Zajęć Praktycznych język angielski II
Patrycja Wojtaszak
język angielski I
Jagoda Małek
podstawy budownictwa
Ilona Mrozek
6.
12.45
język polski
Sylwia Czekaj
język niemiecki II
Beata Barakowska
Pracownia Zajęć Praktycznych język angielski I
Jagoda Małek
język angielski II
Patrycja Wojtaszak
podstawy budownictwa
Ilona Mrozek
7.
13.40
matematyka
J Koścień
  Pracownia Zajęć Praktycznych język polski
Sylwia Czekaj
religia
Zuzanna Karnuszewicz
8.
14.35
matematyka
J Koścień
  Pracownia Zajęć Praktycznych matematyka z.rozsz.
J Koścień
zajęcia z wychowawcą
Sylwia Czekaj

 


3 BC

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00
język niemiecki a
Beata Barakowska
język angielski n
Patrycja Wojtaszak
  obiekty architektury krajobrazu
Anna Szczepaniak
Pracownia Zajęć Praktycznych  
2.
8.55
język angielski n2
Jagoda Małek
język niemiecki a2
Beata Barakowska
geografia
Izabela Dajksler
pracownia prac w obiektach architektury krajobrazu
Anna Szczepaniak
Pracownia Zajęć Praktycznych  
3.
9.50
religia
Zuzanna Karnuszewicz
wychowanie fizyczne gr.I
Aleksandra Paczkowska
wychowanie fizyczne gr.II
Sebastian Jarzębak
pracownia projektowa obiektów architektury krajobr
Anna Szczepaniak
Pracownia Zajęć Praktycznych  
4.
10.50
język polski
Anna Hyla
język obcy zawodowy
Patrycja Wojtaszak
pracownia projektowa obiektów architektury krajobr
Anna Szczepaniak
obiekty architektury krajobrazu
Anna Szczepaniak
geografia
Izabela Dajksler
5.
11.50
język polski
Anna Hyla
język niemiecki a
Beata Barakowska
język angielski n
Patrycja Wojtaszak
religia
Zuzanna Karnuszewicz
elementy komunikacj w obiektach małej architektury
Ilona Mrozek
pracownia prac w obiektach architektury krajobrazu
Anna Szczepaniak
6.
12.45
obiekty architektury krajobrazu
Anna Szczepaniak
język polski
Anna Hyla
wychowanie fizyczne gr.I
Aleksandra Paczkowska
wychowanie fizyczne gr.II
Sebastian Jarzębak
matematyka
J Koścień
pracownia projektowa obiektów architektury krajobr
Anna Szczepaniak
7.
13.40
pracownia prac w obiektach architektury krajobrazu
Anna Szczepaniak
elementy komunikacj w obiektach małej architektury
Ilona Mrozek
wychowanie fizyczne gr.II
Sebastian Jarzębak
wychowanie fizyczne gr.I
Aleksandra Paczkowska
matematyka z.rozsz.
J Koścień
matematyka
J Koścień
8.
14.35
zajęcia z wychowawcą
Sebastian Jarzębak
geografia
Izabela Dajksler
pracownia kosztorysowania

Witold Dąbrowski
pracownia projektowa obiektów architektury krajobr
Anna Szczepaniak
matematyka z.rozsz.
J Koścień

 


3 CB

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00
język niemiecki a
Beata Barakowska
język angielski n
Patrycja Wojtaszak
  Pracownia Zajęć Praktycznych podstawy konstrukcji budowlanych
Marzena Pecyna
podstawy konstrukcji budowlanych
Marzena Pecyna
2.
8.55
język angielski n2
Jagoda Małek
język niemiecki a2
Beata Barakowska
  Pracownia Zajęć Praktycznych technologia robót konstrukcyjno-budowlanych
Roman Osadnik
 
3.
9.50
religia
Zuzanna Karnuszewicz
wychowanie fizyczne gr.I
Aleksandra Paczkowska
wychowanie fizyczne gr.II
Sebastian Jarzębak
Pracownia Zajęć Praktycznych dokumentacja budowlana
Witold Dąbrowski
fizyka
Zbigniew Janas
4.
10.50
język polski
Anna Hyla
kosztorysowanie robót konstrukcyjno-budowlanych
Witold Dąbrowski
Pracownia Zajęć Praktycznych posługiwanie się dokumentacją budowlaną
Witold Dąbrowski
dokumentacja budowlana
Witold Dąbrowski
5.
11.50
język polski
Anna Hyla
język niemiecki a
Beata Barakowska
język angielski n
Patrycja Wojtaszak
religia
Zuzanna Karnuszewicz
technologia robót konstrukcyjno-budowlanych
Roman Osadnik
technologia robót konstrukcyjno-budowlanych
Roman Osadnik
6.
12.45
organizowanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-
Ilona Mrozek
język polski
Anna Hyla
wychowanie fizyczne gr.I
Aleksandra Paczkowska
wychowanie fizyczne gr.II
Sebastian Jarzębak
matematyka
J Koścień
technologia robót konstrukcyjno-budowlanych
Roman Osadnik
7.
13.40
organizowanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-
Ilona Mrozek
fizyka
Zbigniew Janas
wychowanie fizyczne gr.II
Sebastian Jarzębak
wychowanie fizyczne gr.I
Aleksandra Paczkowska
matematyka z.rozsz.
J Koścień
matematyka
J Koścień
8.
14.35
zajęcia z wychowawcą
Sebastian Jarzębak
podstawy budownictwa
Ilona Mrozek
fizyka
Zbigniew Janas
  matematyka z.rozsz.
J Koścień

 


4 BC

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00
język angielski I
Jagoda Małek
język angielski I
Jagoda Małek
działalność gospodarcza
Janusz Stebel
  historia i społeczeństwo
Tomasz Pyrkosz
2.
8.55
matematyka z.rozsz.
Bogdan Ciepłak
język angielski I
Jagoda Małek
biologia z.rozsz.
Aleksandra Bibiela
wychowanie fizyczne gr.II
Robert Konieczny
wychowanie fizyczne gr.I
Aleksandra Paczkowska
wychowanie fizyczne gr.II
Robert Konieczny
wychowanie fizyczne gr.I
Aleksandra Paczkowska
3.
9.50
zajęcia z wychowawcą
Jagoda Małek
kosztorysowanie
Witold Dąbrowski
język polski
Anna Hyla
wychowanie fizyczne gr.I
Aleksandra Paczkowska
wychowanie fizyczne gr.II
Robert Konieczny
biologia z.rozsz.
Aleksandra Bibiela
4.
10.50
obiekty architektury krajobrazu
Anna Szczepaniak
język polski
Anna Hyla
matematyka
Bogdan Ciepłak
matematyka
Bogdan Ciepłak
obiekty architektury krajobrazu
Anna Szczepaniak
5.
11.50
język niemiecki II
Beata Barakowska
podstawy przedsiębiorczości
Janusz Stebel
matematyka
Bogdan Ciepłak
matematyka z.rozsz.
Bogdan Ciepłak
religia
Zuzanna Karnuszewicz
6.
12.45
edukacja dla bezpieczeństwa
Bogdan Dudziak
biologia z.rozsz.
Aleksandra Bibiela
podstawy przedsiębiorczości
Janusz Stebel
obiekty architektury krajobrazu
Anna Szczepaniak
 
7.
13.40
  historia i społeczeństwo
Tomasz Pyrkosz
historia i społeczeństwo
Tomasz Pyrkosz
obiekty architektury krajobrazu
Anna Szczepaniak
 
8.
14.35
    historia i społeczeństwo
Tomasz Pyrkosz
religia
Zuzanna Karnuszewicz
 

 


4 CB

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00
język angielski I
Jagoda Małek
język angielski I
Jagoda Małek
  język obcy zawodowy
Patrycja Wojtaszak
historia i społeczeństwo
Tomasz Pyrkosz
2.
8.55
matematyka z.rozsz.
Bogdan Ciepłak
język angielski I
Jagoda Małek
  wychowanie fizyczne gr.II
Robert Konieczny
wychowanie fizyczne gr.I
Aleksandra Paczkowska
wychowanie fizyczne gr.II
Robert Konieczny
wychowanie fizyczne gr.I
Aleksandra Paczkowska
3.
9.50
zajęcia z wychowawcą
Jagoda Małek
fizyka
Bogdan Ciepłak
język polski
Anna Hyla
wychowanie fizyczne gr.I
Aleksandra Paczkowska
wychowanie fizyczne gr.II
Robert Konieczny
pracownia kosztorysowania i dokumentacji przetargo
Witold Dąbrowski
4.
10.50
fizyka
Bogdan Ciepłak
język polski
Anna Hyla
matematyka
Bogdan Ciepłak
matematyka
Bogdan Ciepłak
kosztorysowanie i dokumentacja przetargowa
Ilona Mrozek
5.
11.50
język niemiecki II
Beata Barakowska
podstawy przedsiębiorczości
Janusz Stebel
matematyka
Bogdan Ciepłak
matematyka z.rozsz.
Bogdan Ciepłak
religia
Zuzanna Karnuszewicz
6.
12.45
edukacja dla bezpieczeństwa
Bogdan Dudziak
działalność gospodarcza
Janusz Stebel
podstawy przedsiębiorczości
Janusz Stebel
pracownia kosztorysowania i dokumentacji przetargo
Witold Dąbrowski
 
7.
13.40
fizyka
Bogdan Ciepłak
historia i społeczeństwo
Tomasz Pyrkosz
historia i społeczeństwo
Tomasz Pyrkosz
kosztorysowanie i dokumentacja przetargowa
Ilona Mrozek
 
8.
14.35
    historia i społeczeństwo
Tomasz Pyrkosz
religia
Zuzanna Karnuszewicz
 

 


1 A p

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00
zajęcia z wychowawcą
Marek Wójcicki
  religia
Zuzanna Karnuszewicz
wiedza o społeczeństwie
Marek Wójcicki
 
2.
8.55
plastyka
Marek Wójcicki
  matematyka
Zbigniew Janas
matematyka z.rozsz.
Zbigniew Janas
historia
Marek Ślimok
3.
9.50
fizyka
Bogdan Ciepłak
język polski
Sylwia Czekaj
matematyka
Zbigniew Janas
rysunek architektoniczny
Marek Wójcicki
wychowanie fizyczne gr.I
Aleksandra Paczkowska
wychowanie fizyczne gr.II
Sebastian Jarzębak
wychowanie fizyczne gr.III
Robert Konieczny
4.
10.50
matematyka
Zbigniew Janas
język angielski I
Anna Lass
historia
Marek Ślimok
biologia
Aleksandra Bibiela
język angielski I
Anna Lass
5.
11.50
wychowanie fizyczne gr.II
Sebastian Jarzębak
wychowanie fizyczne gr.I
Aleksandra Paczkowska
wychowanie fizyczne gr.III
Robert Konieczny
rysunek architektoniczny
Marek Wójcicki
historia z.rozsz.
Marek Ślimok
biologia z.rozsz.
Aleksandra Bibiela
język niemiecki I
Beata Barakowska
język polski
Sylwia Czekaj
6.
12.45
wychowanie fizyczne gr.I
Aleksandra Paczkowska
wychowanie fizyczne gr.II
Sebastian Jarzębak
wychowanie fizyczne gr.III
Robert Konieczny
geografia
Izabela Dajksler
język polski
Sylwia Czekaj
język angielski I
Anna Lass
edukacja dla bezpieczeństwa
Bogdan Dudziak
7.
13.40
język polski
Sylwia Czekaj
informatyka gr.I
Janusz Stebel
  religia
Zuzanna Karnuszewicz
 
8.
14.35
zarys historii architektury
Marek Wójcicki
język niemiecki I
Beata Barakowska
  chemia
Aleksandra Bibiela
 

 


1 M p

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00
    religia
Zuzanna Karnuszewicz
historia
Marek Ślimok
język niemiecki I
Beata Barakowska
2.
8.55
matematyka z.rozsz.
Zbigniew Janas
zajęcia z wychowawcą
Marek Ślimok
geografia
Izabela Dajksler
język niemiecki I
Beata Barakowska
informatyka gr.I
Janusz Stebel
język polski
Józef Pyrk
3.
9.50
język angielski I
Anna Lass
język angielski II
Patrycja Wojtaszak
język angielski II
Patrycja Wojtaszak
język angielski I
Anna Lass
przysposobienie sportowo - obronne
Bogdan Dudziak
informatyka gr.II
Janusz Stebel
język niemiecki II
Beata Barakowska
wychowanie fizyczne gr.I
Aleksandra Paczkowska
wychowanie fizyczne gr.II
Sebastian Jarzębak
wychowanie fizyczne gr.III
Robert Konieczny
4.
10.50
język polski
Józef Pyrk
język polski
Józef Pyrk
język angielski II
Patrycja Wojtaszak
język angielski I
Anna Lass
matematyka
Zbigniew Janas
chemia
Aleksandra Bibiela
5.
11.50
wychowanie fizyczne gr.II
Sebastian Jarzębak
wychowanie fizyczne gr.I
Aleksandra Paczkowska
wychowanie fizyczne gr.III
Robert Konieczny
matematyka
Zbigniew Janas
przysposobienie wojskowe
Pawał Szczot
historia
Marek Ślimok
język polski
Józef Pyrk
6.
12.45
wychowanie fizyczne gr.I
Aleksandra Paczkowska
wychowanie fizyczne gr.II
Sebastian Jarzębak
wychowanie fizyczne gr.III
Robert Konieczny
filozofia
Sylwia Czekaj
przysposobienie wojskowe
Pawał Szczot
fizyka
Zbigniew Janas
 
7.
13.40
wiedza o społeczeństwie
Marek Wójcicki
biologia
Aleksandra Bibiela
matematyka
Zbigniew Janas
religia
Zuzanna Karnuszewicz
 
8.
14.35
  historia z.rozsz.
Marek Ślimok
biologia z.rozsz.
Aleksandra Bibiela
edukacja dla bezpieczeństwa
Bogdan Dudziak
język niemiecki II
Beata Barakowska
 

 


1 AM g

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00
  matematyka
G Tomkiewicz
język angielski I
Anna Lass
język angielski II
Patrycja Wojtaszak
matematyka
G Tomkiewicz
 
2.
8.55
język angielski I
Anna Lass
język angielski II
Patrycja Wojtaszak
matematyka
G Tomkiewicz
informatyka gr.I
Janusz Stebel
język niemiecki i
Beata Barakowska
język angielski I
Anna Lass
język angielski II
Patrycja Wojtaszak
język niemiecki ii
Beata Barakowska
informatyka gr.II
Janusz Stebel
3.
9.50
historia
Marek Ślimok
edukacja dla bezpieczeństwa
Bogdan Dudziak
język polski
Józef Pyrk
religia
Zuzanna Karnuszewicz
język angielski II
Patrycja Wojtaszak
język angielski I
Anna Lass
4.
10.50
religia
Zuzanna Karnuszewicz
historia
Marek Ślimok
podstawy przedsiębiorczości
Janusz Stebel
zajęcia z wychowawcą
Beata Barakowska
język polski
Józef Pyrk
5.
11.50
wiedza o kulturze
Sylwia Czekaj
chemia
Aleksandra Bibiela
zarys historii architektury
Marek Wójcicki
rysunek architektoniczny
Marek Wójcicki
podstawy przedsiębiorczości
Janusz Stebel
6.
12.45
fizyka
Zbigniew Janas
język polski
Józef Pyrk
biologia
Izabela Dajksler
rysunek architektoniczny
Marek Wójcicki
wychowanie fizyczne gr.I
Aleksandra Paczkowska
wychowanie fizyczne gr.II
Robert Konieczny
7.
13.40
wychowanie fizyczne gr.I
Aleksandra Paczkowska
wychowanie fizyczne gr.II
Robert Konieczny
    wiedza o społeczeństwie
Marek Wójcicki
wychowanie fizyczne gr.II
Robert Konieczny
wychowanie fizyczne gr.I
Aleksandra Paczkowska
8.
14.35
        geografia
Izabela Dajksler

 


1 MA g

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00
  matematyka
G Tomkiewicz
język angielski I
Anna Lass
język angielski II
Patrycja Wojtaszak
matematyka
G Tomkiewicz
 
2.
8.55
język angielski I
Anna Lass
język angielski II
Patrycja Wojtaszak
matematyka
G Tomkiewicz
informatyka gr.I
Janusz Stebel
język niemiecki i
Beata Barakowska
język angielski I
Anna Lass
język angielski II
Patrycja Wojtaszak
język niemiecki ii
Beata Barakowska
informatyka gr.II
Janusz Stebel
3.
9.50
historia
Marek Ślimok
edukacja dla bezpieczeństwa
Bogdan Dudziak
język polski
Józef Pyrk
religia
Zuzanna Karnuszewicz
język angielski II
Patrycja Wojtaszak
język angielski I
Anna Lass
4.
10.50
religia
Zuzanna Karnuszewicz
historia
Marek Ślimok
podstawy przedsiębiorczości
Janusz Stebel
zajęcia z wychowawcą
Beata Barakowska
język polski
Józef Pyrk
5.
11.50
wiedza o kulturze
Sylwia Czekaj
chemia
Aleksandra Bibiela
przysposobienie sportowo - obronne
Bogdan Dudziak
przysposobienie wojskowe
Pawał Szczot
podstawy przedsiębiorczości
Janusz Stebel
6.
12.45
fizyka
Zbigniew Janas
język polski
Józef Pyrk
biologia
Izabela Dajksler
przysposobienie wojskowe
Pawał Szczot
wychowanie fizyczne gr.I
Aleksandra Paczkowska
wychowanie fizyczne gr.II
Robert Konieczny
7.
13.40
wychowanie fizyczne gr.I
Aleksandra Paczkowska
wychowanie fizyczne gr.II
Robert Konieczny
    wiedza o społeczeństwie
Marek Wójcicki
wychowanie fizyczne gr.II
Robert Konieczny
wychowanie fizyczne gr.I
Aleksandra Paczkowska
8.
14.35
        geografia
Izabela Dajksler

 


2 AM

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00
przyroda
Aleksandra Bibiela
historia i społeczeństwo
Marek Ślimok
  przyroda
Aleksandra Bibiela
historia i społeczeństwo
Marek Ślimok
  język angielski I
Anna Lass
2.
8.55
wychowanie fizyczne gr.I
Robert Konieczny
wychowanie fizyczne gr.II
Sebastian Jarzębak
wychowanie fizyczne gr.II
Sebastian Jarzębak
wychowanie fizyczne gr.I
Robert Konieczny
matematyka z.rozsz.
G Tomkiewicz

wiedza o społeczeństwie z.rozsz.
Marek Wójcicki
historia i społeczeństwo
Marek Ślimok
przyroda
Aleksandra Bibiela
język angielski I
Anna Lass
3.
9.50
wychowanie fizyczne gr.II
Sebastian Jarzębak
wychowanie fizyczne gr.I
Robert Konieczny
matematyka z.rozsz.
G Tomkiewicz

wiedza o społeczeństwie z.rozsz.
Marek Wójcicki
język angielski I
Anna Lass
fizyka z.rozsz.
Bogdan Ciepłak
historia z.rozsz.
Marek Ślimok
język polski
Józef Pyrk
4.
10.50
zarys historii architektury
Marek Wójcicki
matematyka z.rozsz.
G Tomkiewicz

wiedza o społeczeństwie z.rozsz.
Marek Wójcicki
religia
Zuzanna Karnuszewicz
język angielski I
Anna Lass
religia
Zuzanna Karnuszewicz
5.
11.50
historia z.rozsz.
Marek Ślimok
fizyka z.rozsz.
Bogdan Ciepłak
zajęcia z wychowawcą
Anna Lass
język polski
Józef Pyrk
język polski
Józef Pyrk
 
6.
12.45
historia z.rozsz.
Marek Ślimok
fizyka z.rozsz.
Bogdan Ciepłak
fizyka z.rozsz.
Bogdan Ciepłak
historia z.rozsz.
Marek Ślimok
język polski
Józef Pyrk
język polski
Józef Pyrk
 
7.
13.40
matematyka
Zbigniew Janas
historia z.rozsz.
Marek Ślimok
fizyka z.rozsz.
Bogdan Ciepłak
rysunek architektoniczny
Marek Wójcicki
język niemiecki I
Beata Barakowska
 
8.
14.35
matematyka
Zbigniew Janas
matematyka
Zbigniew Janas
rysunek architektoniczny
Marek Wójcicki
matematyka
Zbigniew Janas
 

 


2 MA

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00
przyroda
Aleksandra Bibiela
historia i społeczeństwo
Marek Ślimok
  przyroda
Aleksandra Bibiela
historia i społeczeństwo
Marek Ślimok
  język angielski I
Anna Lass
2.
8.55
wychowanie fizyczne gr.I
Robert Konieczny
wychowanie fizyczne gr.II
Sebastian Jarzębak
wychowanie fizyczne gr.II
Sebastian Jarzębak
wychowanie fizyczne gr.I
Robert Konieczny
matematyka z.rozsz.
G Tomkiewicz

wiedza o społeczeństwie z.rozsz.
Marek Wójcicki
historia i społeczeństwo
Marek Ślimok
przyroda
Aleksandra Bibiela
język angielski I
Anna Lass
3.
9.50
wychowanie fizyczne gr.II
Sebastian Jarzębak
wychowanie fizyczne gr.I
Robert Konieczny
matematyka z.rozsz.
G Tomkiewicz

wiedza o społeczeństwie z.rozsz.
Marek Wójcicki
język angielski I
Anna Lass
fizyka z.rozsz.
Bogdan Ciepłak
historia z.rozsz.
Marek Ślimok
język polski
Józef Pyrk
4.
10.50
przysposobienie sportowo - obronne
Bogdan Dudziak
matematyka z.rozsz.
G Tomkiewicz

wiedza o społeczeństwie z.rozsz.
Marek Wójcicki
religia
Zuzanna Karnuszewicz
język angielski I
Anna Lass
religia
Zuzanna Karnuszewicz
5.
11.50
historia z.rozsz.
Marek Ślimok
fizyka z.rozsz.
Bogdan Ciepłak
zajęcia z wychowawcą
Anna Lass
język polski
Józef Pyrk
język polski
Józef Pyrk
 
6.
12.45
historia z.rozsz.
Marek Ślimok
fizyka z.rozsz.
Bogdan Ciepłak
fizyka z.rozsz.
Bogdan Ciepłak
historia z.rozsz.
Marek Ślimok
język polski
Józef Pyrk
język polski
Józef Pyrk
 
7.
13.40
matematyka
Zbigniew Janas
historia z.rozsz.
Marek Ślimok
fizyka z.rozsz.
Bogdan Ciepłak
przysposobienie wojskowe
Pawał Szczot
język niemiecki I
Beata Barakowska
 
8.
14.35
matematyka
Zbigniew Janas
matematyka
Zbigniew Janas
przysposobienie wojskowe
Pawał Szczot
matematyka
Zbigniew Janas
 

 


3 M

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00
biologia z.rozsz.
Małgorzata Bosek
geografia z.rozsz.
Izabela Dajksler
wiedza o społeczeństwie z.rozsz.
Marek Wójcicki
matematyka z.rozsz.
Bogdan Ciepłak
    biologia z.rozsz.
Małgorzata Bosek
geografia z.rozsz.
Izabela Dajksler
2.
8.55
geografia z.rozsz.
Izabela Dajksler
biologia z.rozsz.
Małgorzata Bosek
matematyka z.rozsz.
Bogdan Ciepłak
wiedza o społeczeństwie z.rozsz.
Marek Wójcicki
język angielski I
Patrycja Wojtaszak
matematyka z.rozsz.
Bogdan Ciepłak
wiedza o społeczeństwie z.rozsz.
Marek Wójcicki
biologia z.rozsz.
Małgorzata Bosek
geografia z.rozsz.
Izabela Dajksler
3.
9.50
język polski
Józef Pyrk
język polski
Józef Pyrk
wiedza o społeczeństwie z.rozsz.
Marek Wójcicki
matematyka z.rozsz.
Bogdan Ciepłak
język polski
Józef Pyrk
geografia z.rozsz.
Izabela Dajksler
biologia z.rozsz.
Małgorzata Bosek
4.
10.50
język niemiecki I
Beata Barakowska
wychowanie fizyczne gr.I
Robert Konieczny
wychowanie fizyczne gr.II
Bogdan Dudziak
matematyka
G Tomkiewicz
matematyka
G Tomkiewicz
język angielski I
Patrycja Wojtaszak
5.
11.50
zajęcia z wychowawcą
Bogdan Dudziak
historia i społeczeństwo
Marek Ślimok
język angielski I
Patrycja Wojtaszak
wychowanie fizyczne gr.II
Bogdan Dudziak
wychowanie fizyczne gr.I
Robert Konieczny
 
6.
12.45
język angielski I
Patrycja Wojtaszak
religia
Zuzanna Karnuszewicz
przysposobienie sportowo - obronne
Bogdan Dudziak
wychowanie fizyczne gr.II
Bogdan Dudziak
wychowanie fizyczne gr.I
Robert Konieczny
 
7.
13.40
język polski
Józef Pyrk
religia
Zuzanna Karnuszewicz
  przysposobienie wojskowe
Pawał Szczot
 
8.
14.35
      przysposobienie wojskowe
Pawał Szczot
matematyka
G Tomkiewicz

 


1 E p

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00
Pracownia Zajęć Praktycznych     wychowanie fizyczne gr.I
Robert Konieczny
język angielski II
Patrycja Wojtaszak
2.
8.55
Pracownia Zajęć Praktycznych język polski
Józef Pyrk
historia
Marek Ślimok
religia
Zuzanna Karnuszewicz
biologia
Aleksandra Bibiela
3.
9.50
Pracownia Zajęć Praktycznych geografia
Izabela Dajksler
informatyka gr.II
Janusz Stebel
język angielski II
Patrycja Wojtaszak
bezpieczeństwo i higiena pracy
Jagoda Małek
matematyka
Janusz Stebel
4.
10.50
Pracownia Zajęć Praktycznych matematyka
Janusz Stebel
zajęcia z wychowawcą
Robert Konieczny
język angielski I
Patrycja Wojtaszak
informatyka gr.I
Janusz Stebel
podstawy przedsiębiorczości
Janusz Stebel
5.
11.50
religia
Zuzanna Karnuszewicz
Pracownia Zajęć Praktycznych wychowanie fizyczne gr.I
Robert Konieczny
podstawy przedsiębiorczości
Janusz Stebel
język angielski I
Patrycja Wojtaszak
6.
12.45
język polski
Józef Pyrk
Pracownia Zajęć Praktycznych wychowanie fizyczne gr.I
Robert Konieczny
podstawy budownictwa
Monika Skorus
 
7.
13.40
rysunek budowlany
Monika Skorus
Pracownia Zajęć Praktycznych edukacja dla bezpieczeństwa
Bogdan Dudziak
technologia robót wykończeniowych
Monika Skorus
 
8.
14.35
technologia robót wykończeniowych
Monika Skorus
Pracownia Zajęć Praktycznych   technologia robót wykończeniowych
Monika Skorus
 

 


1 E g

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00
język angielski I
Anna Lass
Pracownia Zajęć Praktycznych      
2.
8.55
religia
Zuzanna Karnuszewicz
Pracownia Zajęć Praktycznych język polski
Józef Pyrk
   
3.
9.50
wychowanie fizyczne gr.I
Bogdan Dudziak
Pracownia Zajęć Praktycznych geografia
Izabela Dajksler
technologia robót wykończeniowych
Roman Osadnik
 
4.
10.50
informatyka gr.I
Janusz Stebel
Pracownia Zajęć Praktycznych matematyka
Zbigniew Janas
bezpieczeństwo i higiena pracy
Jagoda Małek
edukacja dla bezpieczeństwa
Bogdan Dudziak
5.
11.50
Pracownia Zajęć Praktycznych podstawy budownictwa
Roman Osadnik
technologia robót wykończeniowych
Roman Osadnik
matematyka
Zbigniew Janas
historia
Marek Ślimok
6.
12.45
Pracownia Zajęć Praktycznych fizyka
Zbigniew Janas
technologia robót wykończeniowych
Roman Osadnik
chemia
Aleksandra Bibiela
religia
Zuzanna Karnuszewicz
7.
13.40
Pracownia Zajęć Praktycznych biologia
Izabela Dajksler
rysunek budowlany
Roman Osadnik
wychowanie fizyczne gr.I
Bogdan Dudziak
zajęcia z wychowawcą
Roman Osadnik
8.
14.35
Pracownia Zajęć Praktycznych   język polski
Józef Pyrk
wychowanie fizyczne gr.I
Bogdan Dudziak
 

 


2 E

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00
    Pracownia Zajęć Praktycznych Pracownia Zajęć Praktycznych podstawy przedsiębiorczości
Janusz Stebel
2.
8.55
zajęcia z wychowawcą
Józef Pyrk
technologia robót wykończeniowych
Roman Osadnik
Pracownia Zajęć Praktycznych Pracownia Zajęć Praktycznych wychowanie fizyczne gr.I
Sebastian Jarzębak
3.
9.50
matematyka
Zbigniew Janas
rysunek budowlany
Roman Osadnik
Pracownia Zajęć Praktycznych Pracownia Zajęć Praktycznych technologia robót wykończeniowych
Roman Osadnik
4.
10.50
język angielski I
Anna Lass
rysunek budowlany
Roman Osadnik
Pracownia Zajęć Praktycznych Pracownia Zajęć Praktycznych podstawy budownictwa
Roman Osadnik
5.
11.50
podstawy przedsiębiorczości
Janusz Stebel
język polski
Józef Pyrk
Pracownia Zajęć Praktycznych Pracownia Zajęć Praktycznych język angielski I
Anna Lass
6.
12.45
podstawy budownictwa
Roman Osadnik
wychowanie fizyczne gr.I
Sebastian Jarzębak
Pracownia Zajęć Praktycznych Pracownia Zajęć Praktycznych język polski
Józef Pyrk
7.
13.40
historia
Marek Ślimok
wychowanie fizyczne gr.I
Sebastian Jarzębak
     
8.
14.35
technologia robót wykończeniowych
Roman Osadnik
       

 


3 E

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00
matematyka
Zbigniew Janas
    Pracownia Zajęć Praktycznych Pracownia Zajęć Praktycznych
2.
8.55
działalność gospodarcza
Janusz Stebel
technologia robót wykończeniowych
Wanda Franczuk
  Pracownia Zajęć Praktycznych Pracownia Zajęć Praktycznych
3.
9.50
religia
Zuzanna Karnuszewicz
technologia robót wykończeniowych
Wanda Franczuk
rysunek budowlany
Roman Osadnik
Pracownia Zajęć Praktycznych Pracownia Zajęć Praktycznych
4.
10.50
wychowanie fizyczne gr.I
Sebastian Jarzębak
wychowanie fizyczne gr.I
Sebastian Jarzębak
rysunek budowlany
Roman Osadnik
Pracownia Zajęć Praktycznych Pracownia Zajęć Praktycznych
5.
11.50
język angielski I
Patrycja Wojtaszak
wychowanie fizyczne gr.I
Sebastian Jarzębak
religia
Zuzanna Karnuszewicz
Pracownia Zajęć Praktycznych Pracownia Zajęć Praktycznych
6.
12.45
  wiedza o społeczeństwie
Tomasz Pyrkosz
język obcy zawodowy
Patrycja Wojtaszak
Pracownia Zajęć Praktycznych Pracownia Zajęć Praktycznych
7.
13.40
  język polski
Józef Pyrk
technologia robót wykończeniowych
Wanda Franczuk
Pracownia Zajęć Praktycznych  
8.
14.35
    zajęcia z wychowawcą
Wanda Franczuk
   
Warto poświęcić sporo czasu!
jesteśmy wiarygodni - sprawdź certyfikat www.wiarygodna-szkola.pl