PLAN ZAJĘĆ - 13.09.2017r.

13.09.2017

plan lekcji ...

1 b 1 c 2 b/c 2 c/b 3 b
4 b 3 c 4 c 1 m 2 a
2 m 3 a/m 3 m/a 1 e 2 e
3 e  

Plan dyżurów nauczycieli

1 b:

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00   Informatyka gr. I
J. Stebel
122
  Rośliny ozdobne
I. Malkusz
308
Chemia
L. Łuczyńska
213
8.50 Rośliny ozdobne
I. Malkusz
308
W-F gr I
A. Paczkowska
SG.
W-F gr II
S. Jarzębak
SG.
Wiedza o społeczeństwie
M. Wójcicki
206
Wiedza o kulturze
S. Czekaj
120
Pracownia projektowa obiektów arch. krajob
A. Szczepaniak
301
9.45 J. polski
J. Pyrk
103
W-F gr II
S. Jarzębak
SG.
W-F gr I
A. Paczkowska
SG.
Zajęcia z wychowawcą
A. Szczepaniak
301
Podstawy architektury krajobrazu
M. Wójcicki
206
Kosztorysowanie
W. Dąbrowski
128
10.45 Geografia
I Dajksler
210
Historia
M. Ślimok
305
Historia
M. Ślimok
305
Pracownia projektowa obiektów arch. krajob
A. Szczepaniak
301
Obiekty arch. krajobrazu
W. Dąbrowski
128
11.45 J. angielski I
P. Wojtaszak
211
J. angielski II
J. Małek
302
J. niemiecki I
M. Prątnicka
214
J. angielski I
P. Wojtaszak
211
J. angielski II
J. Małek
302
J. niemiecki I
M. Prątnicka
214
J. polski
J. Pyrk
103
Fizyka
Z. Janas
213
Pracownia projektowa obiektów arch. krajob
A. Szczepaniak
301
12.40 J. polski
J. Pyrk
103
Biologia
M Bosek
127
J. angielski I
P. Wojtaszak
211
J. angielski II
J. Małek
302
J. niemiecki I
M. Prątnicka
214
J. polski
J. Pyrk
103
Matematyka
Z. Janas
213
13.35 Religia
Z. Karnuszewicz
201
Matematyka
Z. Janas
213
W-F gr I
A. Paczkowska
SG.
W-F gr II
S. Jarzębak
SG.
Religia
Z. Karnuszewicz
201
Matematyka R
Z. Janas
213
14.25   Matematyka
Z. Janas
213
J. angielski III
P. Wojtaszak
211
J. niemiecki i
M. Prątnicka
214
J niemiecki ii
M. Prątnicka
214
 

1 c:

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00 Technologia robót konstrukcyjno-budowlan
R. Osadnik
203
  Informatyka gr. II
J. Stebel
122
Informatyka gr. I
J. Stebel
122
zajęcia praktyczne
CKP
8.50 Podstawy budownictwa
I. Mrozek
307
W-F gr I
A. Paczkowska
SG.
W-F gr II
S. Jarzębak
SG.
Fizyka
Z. Janas
213
Biologia
M Bosek
127
zajęcia praktyczne
CKP
9.45 J. polski
S. Czekaj
120
W-F gr II
S. Jarzębak
SG.
W-F gr I
A. Paczkowska
SG.
Wiedza o kulturze
S. Czekaj
120
Technologia robót konstrukcyjno-budowlan
R. Osadnik
203
zajęcia praktyczne
CKP
10.45 Zajęcia z wychowawcą
S. Jarzębak
SG.
Wiedza o społeczeństwie
M. Wójcicki
206
Geografia
I Dajksler
210
Rysunek budowlany
I. Mrozek
307
zajęcia praktyczne
CKP
11.45 J. angielski I
P. Wojtaszak
211
J. angielski II
J. Małek
302
J. niemiecki I
M. Prątnicka
214
J. angielski I
P. Wojtaszak
211
J. angielski II
J. Małek
302
J. niemiecki I
M. Prątnicka
214
Religia
Z. Karnuszewicz
201
Historia
H. Lizis
127
 
12.40 Matematyka R
J. Koścień
131
Religia
Z. Karnuszewicz
201
J. angielski I
P. Wojtaszak
211
J. angielski II
J. Małek
302
J. niemiecki I
M. Prątnicka
214
Historia
H. Lizis
127
Matematyka
J. Koścień
131
13.35 Matematyka
J. Koścień
131
J. polski
S. Czekaj
120
W-F gr I
A. Paczkowska
SG.
W-F gr II
S. Jarzębak
SG.
J. polski
S. Czekaj
120
Matematyka
J. Koścień
131
14.25 Chemia
K. Krzeszowska
103
J. polski
S. Czekaj
120
J. angielski III
P. Wojtaszak
211
J. niemiecki i
M. Prątnicka
214
J niemiecki ii
M. Prątnicka
214
 

2 b/c:

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00 Rośliny ozdobne
I. Malkusz
308
zajęcia praktyczne
CKP
Pracownia projektowa obiektów arch. krajob
A. Szczepaniak
301
J. polski
J. Radzikowska
101
Pracownia projektowa obiektów arch. krajob
A. Szczepaniak
301
8.50 Zajęcia z wychowawcą
J. Małek
302
zajęcia praktyczne
CKP
Biologia R
M Bosek
127
Rośliny ozdobne
I. Malkusz
308
J. polski
J. Radzikowska
101
9.45 Rośliny ozdobne
I. Malkusz
308
zajęcia praktyczne
CKP
Biologia R
M Bosek
127
Rośliny ozdobne
I. Malkusz
308
J. polski
J. Radzikowska
101
10.45 Rośliny ozdobne
I. Malkusz
308
zajęcia praktyczne
CKP
Pracownia kosztorysowania
W. Dąbrowski
128
Rośliny ozdobne
I. Malkusz
308
W-F gr I
A. Paczkowska
SG.
W-F gr II
B. Dudziak
SG
11.45 Matematyka R
J. Koścień
131
zajęcia praktyczne
CKP
Obiekty arch. krajobrazu
A. Szczepaniak
301
Religia
Z. Karnuszewicz
201
W-F gr II
B. Dudziak
SG
W-F gr I
A. Paczkowska
SG.
12.40 W-F gr I
A. Paczkowska
SG.
W-F gr II
B. Dudziak
SG
Pracownia projektowa obiektów arch. krajob
A. Szczepaniak
301
Obiekty arch. krajobrazu
A. Szczepaniak
301
Pracownia prac w obiektach arch. krajob
A. Szczepaniak
301
Religia
Z. Karnuszewicz
201
13.35 J. angielski II
J. Małek
302
J. angielski I
A. Lass
208
J. niemiecki I
M. Prątnicka
214
  Pracownia prac w obiektach arch. krajob
A. Szczepaniak
301
J. angielski II
J. Małek
302
J. angielski I
A. Lass
208
14.25 Matematyka
J. Koścień
131
    J. angielski I
A. Lass
208
J. angielski II
J. Małek
302
Matematyka
J. Koścień
131

2 c/b:

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00 Budownictwo ogólne
I. Mrozek
307
Dokumentacja techniczna
W. Dąbrowski
128
zajęcia praktyczne
CKP
J. polski
J. Radzikowska
101
Technologia murarstwa i tynkarstwa
R. Osadnik
203
8.50 Zajęcia z wychowawcą
J. Małek
302
Technologia murarstwa i tynkarstwa
R. Osadnik
203
zajęcia praktyczne
CKP
Pracownia dokumentacji technicznej
W. Dąbrowski
128
J. polski
J. Radzikowska
101
9.45 Budownictwo ogólne
I. Mrozek
307
Pracownia dokumentacji technicznej
W. Dąbrowski
128
zajęcia praktyczne
CKP
Pracownia dokumentacji technicznej
W. Dąbrowski
128
J. polski
J. Radzikowska
101
10.45 Pracownia dokumentacji technicznej
W. Dąbrowski
128
Pracownia mechaniki budowli
M. Pecyna
131
zajęcia praktyczne
CKP
Technologia murarstwa i tynkarstwa
R. Osadnik
203
W-F gr I
A. Paczkowska
SG.
W-F gr II
B. Dudziak
SG
11.45 Matematyka R
J. Koścień
131
Kosztorysowanie i dokumentacja przetargowa
W. Dąbrowski
128
zajęcia praktyczne
CKP
Religia
Z. Karnuszewicz
201
W-F gr II
B. Dudziak
SG
W-F gr I
A. Paczkowska
SG.
12.40 W-F gr I
A. Paczkowska
SG.
W-F gr II
B. Dudziak
SG
Fizyka
B. Ciepłak
207
  Budownictwo ogólne
I. Mrozek
307
Religia
Z. Karnuszewicz
201
13.35 J. angielski II
J. Małek
302
J. angielski I
A. Lass
208
Fizyka
B. Ciepłak
207
  Technologia murarstwa i tynkarstwa
R. Osadnik
203
J. angielski II
J. Małek
302
J. angielski I
A. Lass
208
14.25 Matematyka
J. Koścień
131
J. niemiecki II
M. Prątnicka
214
  J. angielski I
A. Lass
208
J. angielski II
J. Małek
302
Matematyka
J. Koścień
131

3 b:

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00 Religia
Z. Karnuszewicz
201
Biologia R
M Bosek
127
Geografia R
I Dajksler
210
J. niemiecki i
M. Prątnicka
214
zajęcia praktyczne
CKP
J. polski
J. Radzikowska
101
8.50 W-F gr I
A. Paczkowska
SG.
W-F gr II
S. Jarzębak
SG.
J. polski
J. Radzikowska
101
Obiekty arch. krajobrazu
A. Szczepaniak
301
zajęcia praktyczne
CKP
Geografia R
I Dajksler
210
Biologia R
M Bosek
127
9.45 W-F gr II
S. Jarzębak
SG.
W-F gr I
A. Paczkowska
SG.
J. polski
J. Radzikowska
101
Pracownia kosztorysowania
W. Dąbrowski
128
zajęcia praktyczne
CKP
Biologia R
M Bosek
127
Geografia R
I Dajksler
210
10.45 Pracownia prac w obiektach arch. krajob
A. Szczepaniak
301
W-F gr I
A. Paczkowska
SG.
W-F gr II
S. Jarzębak
SG.
Religia
Z. Karnuszewicz
201
  Matematyka R
J. Holzheimer
130
11.45 Obiekty arch. krajobrazu
A. Szczepaniak
301
Pracownia prac w obiektach arch. krajob
A. Szczepaniak
301
Pracownia projektowa obiektów arch. krajob
W. Dąbrowski
128
Pracownia prac w obiektach arch. krajob
A. Szczepaniak
301
Pracownia projektowa obiektów arch. krajob
W. Dąbrowski
128
12.40 Elementy komunikacji w obiektach małej architektur
I. Mrozek
307
J. niemiecki I
M. Prątnicka
214
J. angielski II
A. Lass
208
J. angielski I
P. Wojtaszak
211
Pracownia projektowa obiektów arch. krajob
W. Dąbrowski
128
J. niemiecki I
M. Prątnicka
214
J. angielski II
A. Lass
208
J. angielski I
P. Wojtaszak
211
Pracownia prac w obiektach arch. krajob
A. Szczepaniak
301
13.35 Matematyka
J. Holzheimer
130
Obiekty arch. krajobrazu
A. Szczepaniak
301
Zajęcia z wychowawcą
I Dajksler
210
Matematyka R
J. Holzheimer
130
Matematyka
J. Holzheimer
130
14.25 J niemiecki ii
M. Prątnicka
214
J. angielski III
A. Lass
208
J. obcy zawodowy
P. Wojtaszak
211
  Elementy komunikacji w obiektach małej architektur
I. Mrozek
307
 

4 b:

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00 Matematyka R
J. Holzheimer
130
Edukacja dla bezpieczeństwa
M. Ringel
303
Biologia R
M Bosek
127
Geografia R
I Dajksler
210
Biologia R
M Bosek
127
Geografia R
I Dajksler
210
Historia i społeczeństwo U
M. Ślimok
305
8.50 Religia
Z. Karnuszewicz
201
Działalność gospodarcza
J. Stebel
131
Matematyka
J. Holzheimer
130
J. polski
J. Radzikowska
101
Matematyka
J. Holzheimer
130
9.45 Pods. przedsiębiorczości
J. Stebel
131
Religia
Z. Karnuszewicz
201
Historia i społeczeństwo U
M. Ślimok
305
W-F gr II
S. Jarzębak
SG.
W-F gr I
A. Paczkowska
SG.
W-F gr III
B. Dudziak
SG
Obiekty arch. krajobrazu
A. Szczepaniak
301
10.45 J. niemiecki I
M. Prątnicka
214
Obiekty arch. krajobrazu
A. Szczepaniak
301
W-F gr I
A. Paczkowska
SG.
W-F gr II
S. Jarzębak
SG.
W-F gr III
B. Dudziak
SG
Pods. przedsiębiorczości
J. Stebel
131
J. polski
J. Radzikowska
101
11.45 Kosztorysowanie
W. Dąbrowski
128
J. angielski I
A. Lass
208
W-F gr III
B. Dudziak
SG
W-F gr II
S. Jarzębak
SG.
W-F gr I
A. Paczkowska
SG.
Matematyka
J. Holzheimer
130
Biologia R
M Bosek
127
Geografia R
I Dajksler
210
12.40 Zajęcia z wychowawcą
A. Lass
208
Historia i społeczeństwo U
M. Ślimok
305
J. angielski I
A. Lass
208
Matematyka
J. Holzheimer
130
Matematyka R
J. Holzheimer
130
13.35 Obiekty arch. krajobrazu
A. Szczepaniak
301
Historia i społeczeństwo U
M. Ślimok
305
J. angielski I
A. Lass
208
   
14.25   Obiekty arch. krajobrazu
A. Szczepaniak
301
     

3 c:

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00   Pracownia organizacji robót budowlanych
I. Mrozek
307
J. niemiecki i
M. Prątnicka
214
Pracownia dokumentacji technicznej
W. Dąbrowski
128
 
8.50 W-F gr I
A. Paczkowska
SG.
W-F gr II
S. Jarzębak
SG.
Organizacja robót budowlanych
I. Mrozek
307
Budownictwo ogólne
I. Mrozek
307
Pracownia organizacji robót budowlanych
I. Mrozek
307
Pracownia kosztorysowania i dokumentacji
W. Dąbrowski
128
9.45 W-F gr II
S. Jarzębak
SG.
W-F gr I
A. Paczkowska
SG.
Matematyka
J. Holzheimer
130
Pracownia organizacji robót budowlanych
I. Mrozek
307
J. polski
S. Czekaj
120
Matematyka
J. Holzheimer
130
10.45 Kosztorysowanie i dokumentacja przetargowa
I. Mrozek
307
W-F gr I
A. Paczkowska
SG.
W-F gr II
S. Jarzębak
SG.
Fizyka
B. Ciepłak
207
Pracownia kosztorysowania i dokumentacji
W. Dąbrowski
128
Pracownia organizacji robót budowlanych
I. Mrozek
307
11.45 Budownictwo ogólne
I. Mrozek
307
Pracownia mechaniki budowli
M. Pecyna
131
Fizyka
B. Ciepłak
207
Fizyka
B. Ciepłak
207
Pracownia organizacji robót budowlanych
I. Mrozek
307
12.40 Dokumentacja techniczna
W. Dąbrowski
128
J. niemiecki I
M. Prątnicka
214
J. angielski II
A. Lass
208
J. angielski I
P. Wojtaszak
211
Matematyka R
J. Holzheimer
130
J. niemiecki I
M. Prątnicka
214
J. angielski II
A. Lass
208
J. angielski I
P. Wojtaszak
211
Organizacja robót budowlanych
I. Mrozek
307
13.35 Zajęcia z wychowawcą
M. Wójcicki
206
Religia
Z. Karnuszewicz
201
J. polski
S. Czekaj
120
Organizacja robót budowlanych
I. Mrozek
307
Organizacja robót budowlanych
I. Mrozek
307
14.25 J niemiecki ii
M. Prątnicka
214
J. angielski III
A. Lass
208
Religia
Z. Karnuszewicz
201
J. polski
S. Czekaj
120
Matematyka R
J. Holzheimer
130
 

4 c:

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00 Fizyka
Z. Janas
213
Matematyka
Z. Janas
213
  Fizyka
Z. Janas
213
Edukacja dla bezpieczeństwa
M. Ringel
303
8.50 Historia i społeczeństwo U
M. Ślimok
305
Pracownia kosztorysowania i dokumentacji
W. Dąbrowski
128
J. niemiecki I
M. Prątnicka
214
Historia i społeczeństwo U
M. Ślimok
305
J. obcy zawodowy
P. Wojtaszak
211
9.45 Matematyka
Z. Janas
213
J. angielski II
A. Lass
208
J. angielski I
P. Wojtaszak
211
Matematyka
Z. Janas
213
W-F gr II
S. Jarzębak
SG.
W-F gr I
A. Paczkowska
SG.
W-F gr III
B. Dudziak
SG
Religia
Z. Karnuszewicz
201
10.45 J. angielski II
A. Lass
208
J. angielski I
P. Wojtaszak
211
Matematyka R
Z. Janas
213
W-F gr I
A. Paczkowska
SG.
W-F gr II
S. Jarzębak
SG.
W-F gr III
B. Dudziak
SG
J. angielski I
P. Wojtaszak
211
J. angielski II
A. Lass
208
Historia i społeczeństwo U
M. Ślimok
305
11.45 Historia i społeczeństwo U
M. Ślimok
305
Fizyka
Z. Janas
213
W-F gr III
B. Dudziak
SG
W-F gr II
S. Jarzębak
SG.
W-F gr I
A. Paczkowska
SG.
J. polski
S. Czekaj
120
J. niemiecki II
M. Prątnicka
214
12.40 Religia
Z. Karnuszewicz
201
Kosztorysowanie i dokumentacja przetargowa
W. Dąbrowski
128
Zajęcia z wychowawcą
S. Czekaj
120
Pods. przedsiębiorczości
J. Stebel
131
Kosztorysowanie i dokumentacja przetargowa
W. Dąbrowski
128
13.35 J. polski
S. Czekaj
120
Kosztorysowanie i dokumentacja przetargowa
W. Dąbrowski
128
Pods. przedsiębiorczości
J. Stebel
131
Kosztorysowanie i dokumentacja przetargowa
W. Dąbrowski
128
 
14.25 Matematyka R
Z. Janas
213
Kosztorysowanie i dokumentacja przetargowa
W. Dąbrowski
128
Działalność gospodarcza
J. Stebel
131
Kosztorysowanie i dokumentacja przetargowa
W. Dąbrowski
128
 

1 m:

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00     Matematyka
J. Holzheimer
130
Edukacja dla bezpieczeństwa
M. Ringel
303
 
8.50 Matematyka
J. Holzheimer
130
Fizyka
Z. Janas
213
Pods. przedsiębiorczości
J. Stebel
131
Religia
Z. Karnuszewicz
201
W-F gr II
B. Dudziak
SG
W-F gr I
A. Paczkowska
SG.
9.45 Przysposobienie sportowo - obronne U
B. Dudziak
SG
Biologia
M Bosek
127
J. niemiecki i
M. Prątnicka
214
Informatyka gr. I
J. Stebel
122
J. angielski I
P. Wojtaszak
211
J. angielski II
J. Małek
302
W-F gr I
A. Paczkowska
SG.
W-F gr II
B. Dudziak
SG
10.45 Wiedza o społeczeństwie
M. Wójcicki
206
J. angielski II
J. Małek
302
J. angielski I
P. Wojtaszak
211
Informatyka gr. II
J. Stebel
122
J niemiecki ii
M. Prątnicka
214
W-F gr I
A. Paczkowska
SG.
W-F gr II
B. Dudziak
SG
J. angielski I
P. Wojtaszak
211
J. angielski II
J. Małek
302
11.45 J. polski
J. Pyrk
103
J. polski
J. Pyrk
103
J. angielski I
P. Wojtaszak
211
J. angielski II
J. Małek
302
Pods. przedsiębiorczości
J. Stebel
131
Matematyka
J. Holzheimer
130
12.40 Chemia
K. Krzeszowska
303
Wiedza o kulturze
S. Czekaj
120
Religia
Z. Karnuszewicz
201
Geografia
I Dajksler
210
Zajęcia z wychowawcą
B. Dudziak
SG
13.35 Przysposobienie wojskowe U
P. Szczot
303
  J. polski
J. Pyrk
103
Historia
H. Lizis
127
Historia
H. Lizis
301
14.25 Przysposobienie wojskowe U
P. Szczot
303
       

2 a:

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00 Historia i społeczeństwo U
M. Ślimok
305
Rysunek architektoniczny U
M. Wójcicki
206
Matematyka
Z. Janas
213
J. polski
S. Czekaj
120
Rysunek architektoniczny U
M. Wójcicki
206
8.50 Zajęcia z wychowawcą
P. Wojtaszak
211
Rysunek architektoniczny U
M. Wójcicki
206
J. polski
S. Czekaj
120
Matematyka R
Z. Janas
213
Rysunek architektoniczny U
M. Wójcicki
206
9.45 J. angielski II
A. Lass
208
J. angielski I
P. Wojtaszak
211
Matematyka
Z. Janas
213
J. angielski II
A. Lass
208
J. angielski I
P. Wojtaszak
211
Geografia R
I Dajksler
210
Biologia R
M Bosek
127
Fizyka R
B. Ciepłak
207
J. polski
S. Czekaj
120
10.45 J. polski
S. Czekaj
120
Biologia R
M Bosek
127
Geografia R
I Dajksler
210
Fizyka R
B. Ciepłak
207
Matematyka R
Z. Janas
213
Biologia R
M Bosek
127
Geografia R
I Dajksler
210
Fizyka R
B. Ciepłak
207
J. polski
S. Czekaj
120
11.45 Zarys historii architektury U
M. Wójcicki
206
Geografia R
I Dajksler
210
Biologia R
M Bosek
127
Fizyka R
B. Ciepłak
207
J. polski
S. Czekaj
120
J. angielski II
A. Lass
208
J. angielski I
P. Wojtaszak
211
J. angielski II
A. Lass
208
J. angielski I
P. Wojtaszak
211
12.40 J. polski
S. Czekaj
120
W-F gr III
A. Paczkowska
SG.
W-F gr I
B. Dudziak
SG
W-F gr II
S. Jarzębak
SG.
W-F gr II
S. Jarzębak
SG.
W-F gr I
B. Dudziak
SG
W-F gr III
A. Paczkowska
SG.
J. polski
S. Czekaj
120
J. niemiecki II
M. Prątnicka
214
13.35 Matematyka R
Z. Janas
213
W-F gr I
B. Dudziak
SG
W-F gr II
S. Jarzębak
SG.
W-F gr III
A. Paczkowska
SG.
Historia i społeczeństwo U
M. Ślimok
305
J. niemiecki I
M. Prątnicka
214
 
14.25 Religia
Z. Karnuszewicz
201
Historia i społeczeństwo U
M. Ślimok
305
Religia
Z. Karnuszewicz
201
   

2 m:

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00   Biologia R
L. Łuczyńska
120
Biologia R
L. Łuczyńska
303
Historia R
M. Ślimok
305
Biologia R
L. Łuczyńska
301
Historia R
M. Ślimok
305
 
8.50 J. polski
J. Pyrk
103
J. polski
J. Pyrk
103
Zajęcia z wychowawcą
M. Ślimok
305
Matematyka
J. Holzheimer
130
Historia R
M. Ślimok
305
Biologia R
L. Łuczyńska
213
9.45 Wiedza o społeczeństwie R
M. Wójcicki
206
Matematyka R
J. Holzheimer
130
J. angielski I
J. Małek
302
Matematyka
J. Holzheimer
130
Religia
Z. Karnuszewicz
201
Biologia R
L. Łuczyńska
213
Historia R
M. Ślimok
305
10.45 J. angielski I
J. Małek
302
Matematyka
J. Holzheimer
130
Matematyka R
J. Holzheimer
130
Wiedza o społeczeństwie R
M. Wójcicki
206
Wiedza o społeczeństwie R
M. Wójcicki
206
Matematyka R
J. Holzheimer
130
J. niemiecki II
M. Prątnicka
214
11.45 Matematyka
J. Holzheimer
130
Przysposobienie sportowo - obronne U
S. Jarzębak
SG.
Historia i społeczeństwo U
M. Ślimok
305
Przyroda
I Dajksler
210
J. angielski I
J. Małek
302
J. polski
J. Pyrk
103
12.40 Przyroda
I Dajksler
210
Historia i społeczeństwo U
M. Ślimok
305
W-F gr III
A. Paczkowska
SG.
W-F gr I
B. Dudziak
SG
W-F gr II
S. Jarzębak
SG.
W-F gr II
S. Jarzębak
SG.
W-F gr I
B. Dudziak
SG
W-F gr III
A. Paczkowska
SG.
J. angielski I
J. Małek
302
J. polski
J. Pyrk
103
13.35 Historia i społeczeństwo U
M. Ślimok
305
Przyroda
I Dajksler
210
W-F gr I
B. Dudziak
SG
W-F gr II
S. Jarzębak
SG.
W-F gr III
A. Paczkowska
SG.
Religia
Z. Karnuszewicz
201
Przysposobienie wojskowe U
P. Szczot
303
 
14.25 Historia R
M. Ślimok
305
  J. polski
J. Pyrk
103
Przysposobienie wojskowe U
P. Szczot
303
 

3 a/m:

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00 Zarys historii architektury U
M. Wójcicki
206
J. angielski I
J. Małek
302
     
8.50 Wiedza o społeczeństwie R
M. Wójcicki
206
Matematyka R
Z. Janas
213
Biologia R
L. Łuczyńska
120
Geografia R
I Dajksler
210
Fizyka R
B. Ciepłak
207
Biologia R
L. Łuczyńska
303
Geografia R
I Dajksler
210
Fizyka R
B. Ciepłak
207
Biologia R
L. Łuczyńska
301
Geografia R
I Dajksler
210
Fizyka R
B. Ciepłak
207
Religia
Z. Karnuszewicz
201
9.45 Religia
Z. Karnuszewicz
201
Geografia R
I Dajksler
210
Biologia R
L. Łuczyńska
120
Fizyka R
B. Ciepłak
207
Geografia R
I Dajksler
210
Biologia R
L. Łuczyńska
303
Fizyka R
B. Ciepłak
207
Matematyka
Z. Janas
213
J. polski
J. Pyrk
103
10.45 W-F gr I
A. Paczkowska
SG.
W-F gr II
B. Dudziak
SG
Zajęcia z wychowawcą
J. Pyrk
103
J. angielski II
A. Lass
208
J. angielski I
J. Małek
302
J. polski
J. Pyrk
103
Matematyka
Z. Janas
213
11.45 W-F gr II
B. Dudziak
SG
W-F gr I
A. Paczkowska
SG.
W-F gr I
A. Paczkowska
SG.
W-F gr II
B. Dudziak
SG
Wiedza o społeczeństwie R
M. Wójcicki
206
Matematyka R
Z. Janas
213
J. polski
J. Pyrk
103
Historia i społeczeństwo U
H. Lizis
303
12.40 Wiedza o społeczeństwie R
M. Wójcicki
206
Matematyka R
Z. Janas
213
Matematyka
Z. Janas
213
J. polski
J. Pyrk
103
Wiedza o społeczeństwie R
M. Wójcicki
206
Matematyka R
Z. Janas
213
J. angielski I
J. Małek
302
J. angielski II
A. Lass
208
13.35 J. niemiecki I
M. Prątnicka
214
J. angielski II
A. Lass
208
Rysunek architektoniczny U
M. Wójcicki
206
J. angielski II
A. Lass
208
J. angielski I
J. Małek
302
J. niemiecki II
M. Prątnicka
214
14.25     Rysunek architektoniczny U
M. Wójcicki
206
   

3 m/a:

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00   J. angielski I
J. Małek
302
  Przysposobienie sportowo - obronne U
B. Dudziak
SG
 
8.50 Wiedza o społeczeństwie R
M. Wójcicki
206
Matematyka R
Z. Janas
213
Biologia R
L. Łuczyńska
120
Geografia R
I Dajksler
210
Fizyka R
B. Ciepłak
207
Biologia R
L. Łuczyńska
303
Geografia R
I Dajksler
210
Fizyka R
B. Ciepłak
207
Biologia R
L. Łuczyńska
301
Geografia R
I Dajksler
210
Fizyka R
B. Ciepłak
207
Religia
Z. Karnuszewicz
201
9.45 Religia
Z. Karnuszewicz
201
Geografia R
I Dajksler
210
Biologia R
L. Łuczyńska
120
Fizyka R
B. Ciepłak
207
Geografia R
I Dajksler
210
Biologia R
L. Łuczyńska
303
Fizyka R
B. Ciepłak
207
Matematyka
Z. Janas
213
J. polski
J. Pyrk
103
10.45 W-F gr I
A. Paczkowska
SG.
W-F gr II
B. Dudziak
SG
Zajęcia z wychowawcą
J. Pyrk
103
J. angielski II
A. Lass
208
J. angielski I
J. Małek
302
J. polski
J. Pyrk
103
Matematyka
Z. Janas
213
11.45 W-F gr II
B. Dudziak
SG
W-F gr I
A. Paczkowska
SG.
W-F gr I
A. Paczkowska
SG.
W-F gr II
B. Dudziak
SG
Wiedza o społeczeństwie R
M. Wójcicki
206
Matematyka R
Z. Janas
213
J. polski
J. Pyrk
103
Historia i społeczeństwo U
H. Lizis
303
12.40 Wiedza o społeczeństwie R
M. Wójcicki
206
Matematyka R
Z. Janas
213
Matematyka
Z. Janas
213
J. polski
J. Pyrk
103
Wiedza o społeczeństwie R
M. Wójcicki
206
Matematyka R
Z. Janas
213
J. angielski I
J. Małek
302
J. angielski II
A. Lass
208
13.35 J. niemiecki I
M. Prątnicka
214
J. angielski II
A. Lass
208
Przysposobienie wojskowe U
P. Szczot
303
J. angielski II
A. Lass
208
J. angielski I
J. Małek
302
J. niemiecki II
M. Prątnicka
214
14.25     Przysposobienie wojskowe U
P. Szczot
303
   

1 e:

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00 zajęcia praktyczne
CKP
zajęcia praktyczne
CKP
Podstawy budownictwa
R. Osadnik
203
   
8.50 zajęcia praktyczne
CKP
zajęcia praktyczne
CKP
Rysunek budowlany
R. Osadnik
203
Edukacja dla bezpieczeństwa
M. Ringel
303
Informatyka gr. I
J. Stebel
122
9.45 zajęcia praktyczne
CKP
zajęcia praktyczne
CKP
Religia
Z. Karnuszewicz
201
Matematyka
J. Stebel
131
Bezpieczeństwo i higiena pracy
R. Osadnik
203
10.45 zajęcia praktyczne
CKP
zajęcia praktyczne
CKP
J. polski
J. Pyrk
103
Religia
Z. Karnuszewicz
201
Historia
H. Lizis
303
11.45     Matematyka
J. Stebel
131
W-F gr I
B. Dudziak
SG
Fizyka
Z. Janas
213
12.40 J. angielski I
J. Małek
302
Technologia robót wykończeniowych
W. Franczuk
103
Geografia
I Dajksler
210
W-F gr I
B. Dudziak
SG
Technologia robót wykończeniowych
W. Franczuk
120
13.35 Chemia
K. Krzeszowska
103
Zajęcia z wychowawcą
W. Franczuk
103
W-F gr I
B. Dudziak
SG
J. polski
J. Pyrk
103
Technologia robót wykończeniowych
W. Franczuk
120
14.25     Biologia
I Dajksler
210
   

2 e:

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00 zajęcia praktyczne
CKP
zajęcia praktyczne
CKP
    Pods. przedsiębiorczości
J. Stebel
131
8.50 zajęcia praktyczne
CKP
zajęcia praktyczne
CKP
J. polski
J. Pyrk
103
  Technologia robót malarsko - tapeciarskich
R. Osadnik
203
9.45 zajęcia praktyczne
CKP
zajęcia praktyczne
CKP
Zajęcia z wychowawcą
R. Osadnik
203
J. polski
J. Pyrk
103
W-F gr I
S. Jarzębak
SG.
10.45 zajęcia praktyczne
CKP
zajęcia praktyczne
CKP
Budownictwo ogólne
R. Osadnik
203
W-F gr I
S. Jarzębak
SG.
Religia
Z. Karnuszewicz
201
11.45 zajęcia praktyczne
CKP
zajęcia praktyczne
CKP
Matematyka
J. Holzheimer
130
W-F gr I
S. Jarzębak
SG.
J. angielski I
J. Małek
302
12.40     Historia
M. Ślimok
305
Religia
Z. Karnuszewicz
201
Pods. przedsiębiorczości
J. Stebel
122
13.35     Budownictwo ogólne
R. Osadnik
203
Fizyka
Z. Janas
213
Dokumentacja techniczna
R. Osadnik
203
14.25     Budownictwo ogólne
R. Osadnik
203
Technologia robót malarsko - tapeciarskich
R. Osadnik
203
Technologia robót malarsko - tapeciarskich
R. Osadnik
203

3 e:

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00 Prowadzenie działalności gospodarczej
J. Stebel
131
Budownictwo ogólne
R. Osadnik
203
zajęcia praktyczne
CKP
zajęcia praktyczne
CKP
W-F gr I
S. Jarzębak
SG.
8.50 Matematyka
J. Stebel
131
Edukacja dla bezpieczeństwa
M. Ringel
303
zajęcia praktyczne
CKP
zajęcia praktyczne
CKP
J. polski
J. Pyrk
103
9.45 Budownictwo ogólne
R. Osadnik
203
Wiedza o społeczeństwie
M. Wójcicki
206
zajęcia praktyczne
CKP
zajęcia praktyczne
CKP
J. obcy zawodowy
P. Wojtaszak
211
10.45 J. polski
J. Pyrk
103
J. angielski I
A. Lass
208
zajęcia praktyczne
CKP
zajęcia praktyczne
CKP
J. angielski I
A. Lass
208
11.45 Religia
Z. Karnuszewicz
201
Religia
Z. Karnuszewicz
201
zajęcia praktyczne
CKP
zajęcia praktyczne
CKP
Matematyka
J. Stebel
131
12.40 W-F gr I
S. Jarzębak
SG.
Technologia robót posadzkarsko - okładzi
M. Skorus
303
    Technologia robót posadzkarsko - okładzi
M. Skorus
303
13.35 W-F gr I
S. Jarzębak
SG.
Technologia robót posadzkarsko - okładzi
M. Skorus
303
    Zajęcia z wychowawcą
M. Skorus
303
14.25         Historia
H. Lizis
301

Plan dyżurów nauczycieli

szatnia I piętro I półpiętro II piętro II półpiętro
III piętro

szatnia:

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
7.45 - 8.00 J. Stebel I. Mrozek Z. Janas S. Czekaj M. Ringel

I piętro :

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
7.45 - 8.00   L. Łuczyńska B. Barakowska W. Dąbrowski M. Wójcicki
8.45 - 8.50 J. Stebel L. Łuczyńska B. Barakowska W. Dąbrowski M. Wójcicki
9.35 - 9.45 J. Stebel L. Łuczyńska B. Barakowska W. Dąbrowski J. Pyrk
10.30 - 10.45 S. Czekaj W. Dąbrowski B. Barakowska W. Dąbrowski J. Pyrk
11.30 - 11.45 S. Czekaj W. Dąbrowski B. Barakowska W. Dąbrowski J. Pyrk
12.30 - 12.40 S. Czekaj W. Dąbrowski S. Czekaj A. Lass J. Pyrk
13.25 - 13.35 Z. Janas S. Czekaj S. Czekaj A. Lass J. Pyrk
14.20 - 14.25 Z. Janas S. Czekaj S. Czekaj A. Lass Z. Janas
15.10 - 15.20 Z. Janas S. Czekaj S. Czekaj A. Lass  

I półpiętro:

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
7.45 - 8.00 J. Holzheimer M Bosek R. Osadnik J. Stebel J. Stebel
8.45 - 8.50 J. Holzheimer M Bosek R. Osadnik J. Stebel J. Stebel
9.35 - 9.45 J. Holzheimer M Bosek R. Osadnik J. Stebel J. Stebel
10.30 - 10.45 J. Holzheimer J. Pyrk R. Osadnik J. Stebel J. Stebel
11.30 - 11.45 J. Holzheimer J. Pyrk J. Pyrk M. Wójcicki W. Dąbrowski
12.30 - 12.40 J. Holzheimer Z. Karnuszewicz J. Pyrk M. Wójcicki W. Dąbrowski
13.25 - 13.35 J. Koścień Z. Karnuszewicz J. Pyrk J. Holzheimer J. Holzheimer
14.20 - 14.25 J. Koścień Z. Karnuszewicz J. Pyrk J. Holzheimer J. Holzheimer
15.10 - 15.20 J. Koścień Z. Karnuszewicz J. Pyrk J. Holzheimer  

II piętro:

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
7.45 - 8.00 R. Osadnik Z. Janas I Dajksler I Dajksler R. Osadnik
8.45 - 8.50 R. Osadnik Z. Janas I Dajksler I Dajksler R. Osadnik
9.35 - 9.45 R. Osadnik A. Lass I Dajksler I Dajksler Z. Karnuszewicz
10.30 - 10.45 A. Lass A. Lass I Dajksler P. Wojtaszak Z. Karnuszewicz
11.30 - 11.45 A. Lass A. Lass I Dajksler P. Wojtaszak Z. Karnuszewicz
12.30 - 12.40 A. Lass P. Wojtaszak M. Wójcicki P. Wojtaszak Z. Karnuszewicz
13.25 - 13.35 A. Lass P. Wojtaszak M. Wójcicki P. Szczot R. Osadnik
14.20 - 14.25 A. Lass P. Wojtaszak M. Wójcicki P. Szczot R. Osadnik
15.10 - 15.20 A. Lass P. Wojtaszak M. Wójcicki P. Szczot R. Osadnik

II półpiętro:

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
7.45 - 8.00 M. Wójcicki I Dajksler M. Ślimok Z. Janas M. Ślimok
8.45 - 8.50 M. Wójcicki I Dajksler M. Ślimok Z. Janas M. Ślimok
9.35 - 9.45 M. Wójcicki I Dajksler M. Ślimok Z. Janas M. Ślimok
10.30 - 10.45 M. Wójcicki I Dajksler J. Małek Z. Janas I. Mrozek
11.30 - 11.45 Z. Karnuszewicz B. Barakowska J. Małek I. Mrozek I. Mrozek
12.30 - 12.40 Z. Karnuszewicz B. Barakowska J. Małek I. Mrozek B. Barakowska
13.25 - 13.35 Z. Karnuszewicz B. Barakowska P. Szczot I. Mrozek B. Barakowska
14.20 - 14.25 Z. Karnuszewicz B. Barakowska P. Szczot I. Mrozek B. Barakowska

III piętro:

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
7.45 - 8.00 I. Mrozek J. Małek A. Szczepaniak I. Malkusz A. Szczepaniak
8.45 - 8.50 I. Mrozek J. Małek A. Szczepaniak I. Malkusz A. Szczepaniak
9.35 - 9.45 I. Mrozek J. Małek A. Szczepaniak I. Malkusz A. Szczepaniak
10.30 - 10.45 I. Mrozek J. Małek A. Szczepaniak A. Szczepaniak A. Szczepaniak
11.30 - 11.45 I. Mrozek J. Małek P. Wojtaszak A. Szczepaniak A. Szczepaniak
12.30 - 12.40 M. Ślimok M. Ślimok P. Wojtaszak J. Małek H. Lizis
13.25 - 13.35 M. Ślimok M. Ślimok P. Wojtaszak J. Małek H. Lizis
14.20 - 14.25 M. Ślimok M. Ślimok P. Wojtaszak J. Małek H. Lizis

  www.psb.bytom.pl
www.psb.bytom.pl
 
 
 
Warto poświęcić sporo czasu!
jesteśmy wiarygodni - sprawdź certyfikat www.wiarygodna-szkola.pl