Sztafeta Pokoleń w Klasie 2A

W klasie 2A odbyły się pierwsze w tym sezonie dydaktycznym zajęcia projektowe. Tym razem w roli wykładowców wystąpili absolwenci klasy architektonicznej, a obecnie studenci architektury. Zajęcia przygotowali i poprowadzili : Karo Dybała, Weronika Król i Artur " Arczi" Koszowski. Ćwiczenie polegało na zaprojektowaniu i wykonaniu architektonu opartego o powielenie w różnej konfiguracji uprzednio wykonanej bryły ( modułu). Zajęcia pozwoliły uczniom na zmierzenie się z takimi projektowymi wartościami jak symetria, dynamika, dominanta czy akcent. Bliski i bezpośredni kontakt między prowadzącymi a uczniem był dodatkową wartością i  ciekawym doświadczeniem dla obydwu stron.

 

Karolina, Weronika i Artur wyrazili chęć kontynuacji tego eksperymentu z czego niewątpliwie i z wielką ochota skorzystamy w niedalekiej przyszłości. 

  • 20170927_131833
  • 20170927_131812
  • 20170927_122051
  • 20170927_122138
  • 20170927_131607
  • 20170927_131631