ODZNACZENIE DLA BYTOMSKIEJ BUDOWLANKI

24 września 2014 roku, uroczyście obchodzony był Dzień Budowlanych w trakcie Forum Budowlanego, organizowanego przez Śląską Izbę Budownictwa i Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach.

                W trakcie uroczystości wręczono odznaczenia państwowe Osobom i Instytucjom szczególnie zasłużonym dla branży budowlanej. Państwowe Szkoły Budownictwa w Bytomiu, odznaczone zostały „ZŁOTĄ ODZNAKĄ HONOROWĄ ZA ZASŁUGI DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO”. Odznaczenie odebrała dyrektor Szkoły Pani Anna Hyla.

                Podkreślić należy, że w ten sposób Bytomska Budowlanka rozpoczęła Rok Jubileuszowy 70-lecia Szkoły.

 Uzasadnienie przyznania odznaczenia:

Państwowe Szkoły Budownictwa – Zespół Szkół w Bytomiu zostały powołane do życia aktem erekcyjnym 1 września 1945 roku (w 2015 roku, obchodzić będą 70-lecie swojego istnienia). Jest to najstarsza szkoła budowlana na Śląsku, wywodząca się z tradycji Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych. To właśnie w Bytomskiej Budowlance rozpoczynali pracę wybitni profesorowie Uniwersytetu Lwowskiego, którzy zasilili kadrę naukową Politechniki Gliwickiej.

W swej długoletniej historii mury Państwowych Szkół Budownictwa opuściło ponad 17 tysięcy absolwentów w różnych zawodach budowlanych: techników budownictwa,  techników drogownictwa, techników architektury krajobrazu, techników architektów, murarzy, technologów robót wykończeniowych, stolarzy, instalatorów. Trudno wyobrazić sobie śląski rynek budowlany bez absolwentów tej szkoły.

Wysoki prestiż szkoła posiada dzięki wykwalifikowanej kadrze, która dba o wysokie wyniki egzaminów maturalnych i egzaminów z przygotowania zawodowego. Tradycją szkoły jest praca z uczniami zdolnymi, która owocuje zdobywaniem najwyższych miejsc w finałach ogólnopolskich Turnieju Budowlanego (77 laureatów)  i Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych (107 laureatów). Szkoła była także dwukrotnie organizatorem finału ogólnopolskiego OWiUB.

 Szkoła współpracuje z wieloma instytucjami i szkołami, do najważniejszych należą: Izba Budownictwa, katowicki oddział PZiTB, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, Państwowe Szkoły Budownictwa w Lublinie i Gdańsku. Prowadzi także współpracę z zaprzyjaźnionymi szkołami budowlanymi za granicą: Recklinghausen (Niemcy), Trnava (Słowacja).

Tradycją szkoły jest także dbałość o rozwój duchowy i kulturalny jej wychowanków. Obok zajęć dydaktycznych, niezwykle ważne są zajęcia pozalekcyjne, w trakcie których uczniowie rozwijają swe talenty. Najbardziej znaną formą zajęć pozalekcyjnych, funkcjonującą od 40 lat jest Szkolna Orkiestra Dęta PSB. Uczniowie uświetniają swoimi występami uroczystości wojewódzkie, miejskie, szkolne, środowiskowe.

 

 

 

 

Warto poświęcić sporo czasu!
jesteśmy wiarygodni - sprawdź certyfikat www.wiarygodna-szkola.pl