Bytomska Budowlanka najwyżej w rankingu ...

Bytomska Budowlanka najwyżej w rankingu szkół miesięcznika „PERSPEKTYWY”.

Jak co roku miesięcznik „Perspektywy” opublikował ogólnopolski ranking szkół ponadgimnazjalnych. Na wynik rankingu wpływ mają wyniki egzaminu maturalnego, wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym z zakresu rozszerzonego, wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz udział uczniów i uzyskane lokaty w finałach ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych.

Dzięki uzyskanym wynikom Uczniów, Technikum nr 2 w Państwowych Szkołach Budownictwa – Zespole Szkół w Bytomiu, kształcące w zawodach technik budownictwa i technik architektury krajobrazu, zajęło 173 miejsce w kraju (18 w województwie śląskim) i otrzymało tytuł SREBRNEJ SZKOŁY. Należy dodać, że jest to najwyższe miejsce wśród szkół bytomskich.

 

Gratulujemy Uczniom sukcesów i wysokich wyników i życzymy sukcesów w dalszej edukacji i pracy zawodowej.

 

Warto poświęcić sporo czasu!
jesteśmy wiarygodni - sprawdź certyfikat www.wiarygodna-szkola.pl