Kolejny sukces „przedsiębiorczych” uczniów bytomskiej budowlanki (2)

Olimpiada Przedsiębiorczości to nowoczesny projekt o społecznym i pro przedsiębiorczym charakterze. Organizowana jest od 2005 r. i ma status jednej z największych olimpiad przedmiotowych w kraju. Do każdej edycji zgłasza się kilkanaście tysięcy młodych ludzi zainteresowanych przedsiębiorczością, zarządzaniem i gospodarką, z ponad 1000 szkół w całej Polsce. Projekt cieszy się wsparciem wielu partnerów społecznych i mediów. Partnerami Strategicznymi są od wielu lat Narodowy Bank Polski i Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności.

Z ogromną więc radością pragnę zakomunikować o kolejnym sukcesie uczniów Państwowych Szkół Budownictwa – Zespołu Szkół w Bytomiu. Ogłoszone w dniu 11 stycznia 2016 r. wyniki eliminacji szkolnych Olimpiady Przedsiębiorczości w szkołach ponadgimnazjalnych potwierdziły dominację naszej placówki z przedsiębiorczości i przedmiotów ekonomicznych na terenie Bytomia. Do etapu okręgowego decyzją Komitetu Okręgowego w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach zakwalifikowało się bowiem 4 uczniów Państwowych Szkół Budownictwa – Zespołu Szkół w Bytomiu. Są nimi: Paulina Grajcar, Elżbieta Golus, Karolina Suszczewicz i Agnieszka Kogut. Warto podkreślić, że nasi uczniowie są jedynymi przedstawicielami naszego miasta na tym szczeblu rywalizacji. Gratulujemy sukcesu i życzymy powodzenia w marcu podczas etapu okręgowego.

Od lewej - P. Grajcar, E. Golus, A. Kogut, K. Suszczewicz

Od lewej - P. Grajcar, E. Golus, A. Kogut, K. Suszczewicz.

Janusz Stebel

Opiekun Olimpiady

Warto poświęcić sporo czasu!
jesteśmy wiarygodni - sprawdź certyfikat www.wiarygodna-szkola.pl