Klasa mundurowa na poligonie

W dniach 27 - 31. maja klasa mundurowa 1a Liceum Ogólnokształcącego uczestniczyła w szkoleniu SPRAWNOŚCIOWO-WOJSKOWYM zorganizowanym w Borowianach przez Firmę Edukacyjno-Szkoleniową „Wiedza, sprawność, Obronność”.  Uczniowie po raz pierwszy zmierzyli się z zajęciami związanymi z tematyką wojskową, przeprowadzonymi w terenie.  Ćwiczenia i manewry wojskowe oraz opracowywanie i testowanie taktyki wojskowej to najważniejsze założenia tego typu szkoleń, poligonów.  Uczestnicy rozpoczęli działania taktyczne od zapoznania się z obowiązującymi regulaminami, rozbudowy bazy poligonowej oraz zajęć z konstrukcji broni (rozkładanie i składanie z opisem).  Elementami stałymi szkolenia były: apele, odprawy służb i wart i zajęcia taktyczne (m. in. zasady poruszanie się na polu walki, obrona, natarcie, kopanie okopów, sztuka kamuflażu) oraz czyszczenie broni w czasie wolnym. Ponadto uczniowie uczestniczyli w zajęciach inżynieryjsko-saperskich, topograficznych i chemicznych.  

 

 

Dziennik

 

Dzień 1

27.05.2013

 

9:30 – wyjazd spod szkoły

10:30 – dotarcie na miejsce i przemarsz do obozowiska

10:45 – apel (zapoznanie się regulaminem, zasadami BHP, prezentacja kadry)

11:00 – rozbudowa bazy poligonowej (rozbijanie namiotów i zakwaterowanie)

11:30 – działania taktyczne (Zielona taktyka: poruszanie się w szyku ubezpieczonym i zasady poruszania się na polu walki)

13:40 – powrót do obozowiska

14:00 – obiad

15:00 – zajęcia z konstrukcji broni (rozkładnie
i składanie z opisem)

16:30 – pierwsza pomoc (RKO, pozycja boczna bezpieczna)

18:00 – czas wolny (czyszczenie sprzętu)

18:30 – kolacja

19:30 – musztra

20:45 – toaleta wieczorna

22:00 – cisza nocna, odprawa służb i wart

 

Dzień 2

28.05.2013

 

7:00 – pobudka

7:10 – toaleta poranna

7:30 -  śniadanie

8:00 – apel poranny (ustalenie harmonogramu zajęć)

8:10 – szkolenie chemiczne (testowanie odzieży przeciwchemicznej, ubieranie na czas)

 11:00 – strzelanie z broni pneumatycznej, rozkładanie  i składanie broni KBK AKMS na czas

13:30 – czas wolny(czyszczenie sprzętu)

14:00 – obiad

15:00 – zajęcia z zakresu czerwonej taktyki (pierwsza pomoc na polu walki)

17:30 – czas wolny

18:00 – kolacja

18:30 – apel wieczorny i czas wolny

19:30 – musztra

20:30 – toaleta wieczorna

21:30 – odprawa służb i wart

22:00 – cisza nocna

Dzień 3

29.05.2013

 

4:00 – alarm bojowy, zajęcia całodobowe (sprawdzenie sprzętu i wydawanie oporządzenia)

4:30 – wymarsz z obozowiska

6:30 – postój (śniadanie)

7:00 – wymarsz

8:20 – dotarcie do miejsca docelowego

8:30 – zajęcia z topografii (szkicowanie drogi marszu,ustalanie miejsca pobytu, wyznaczanie azymutów)

12:00 – czas wolny (odpoczynek)

13:30 – obiad

15:00 – działania taktyczne (Zielona taktyka: obrona i natarcie, kopanie okopów, sztuka kamuflażu)

18:00 – czas wolny (czyszczenie sprzętu)

18:30 – kolacja

19:30 – wymarsz do miejsca docelowego

21:00 – dotarcie do miejsca docelowego (rozbijanie tymczasowego noclegu w lesie pod gołym niebem)

21:30 – odprawa wart

22:00 – cisza nocna

 

Dzień 4

30.05.2013

 

4:00 – pobudka

4:10 – składanie tymczasowego noclegu

4:30 – powrót do obozowiska

5:30 – dotarcie do obozowiska

6:00 – toaleta poranna

7:00 – śniadanie

7:30 – apel poranny

8:00 – zajęcia inżynieryjno-saperskie (zapoznanie się z typami ładunków wybuchowych i pułapek, zajęcia na polu minowym)

10:00 – działania taktyczne (Czarna taktyka)

13:00 – samoobrona

14:00 – czas wolny

14:30 – obiad

15:30 – paintball (poruszanie się w dwójkach), przeprawa linowa (pozioma i pionowa) układanie wieży ze skrzynek

18:30 – czas wolny (czyszczenie broni)

19:00 – kolacja

19:30 – toaleta wieczorna

20:30 – odprawa służb i wart

21:30 – cisza nocna

 

Dzień 5

31.05.2013

 

7:00 – pobudka

7:10 – toaleta poranna

7:30 – śniadanie

8:00 – apel poranny

8:10 – wymarsz na przeprawę wodną

11:30 – składanie bazy poligonowej

14:00 – obiad

15:00 – powrót do domu.

 

  • poligon_04
  • poligon_06
  • poligon_01
  • poligon_03
  • poligon_05
  • poligon_02

 

 

 

 

Warto poświęcić sporo czasu!
jesteśmy wiarygodni - sprawdź certyfikat www.wiarygodna-szkola.pl