ŻOŁNIERSKIE AWANSE W BUDOWLANCE

ŻOŁNIERSKIE AWANSE W BUDOWLANCE

 Elita młodzieży z  klas mundurowych ucząca się w X LO, która to szkoła już od kilkunastu lat  wchodzi w skład Państwowych Szkół Budownictwa-Zespołu Szkół w Bytomiu wyszła z ciekawą inicjatywą wprowadzenia szkolnych stopni wojskowych.

Kształcący się młodzi kandydaci nie tylko na żołnierzy, lecz także pracowników innych służb mundurowych, sami stworzyli odpowiedni regulamin, chcąc w ten sposób zaszczepić wśród swoich rówieśników ambitną postawę w pracy nad sobą oraz potrzebę docenienia za swoje osiągnięcia nie tylko dydaktyczne, ale i sportowe, a także szkoleniowe z zakresu obronności.

Kapituła pod przewodnictwem naszego szkolnego generała, czyli dyrektora Anny Hyli oraz  majora Andrzeja Kołodziejczyka, a także wychowawców klas mundurowych  Bogdana Dudziaka i Sebastiana Jarzębaka wespół z dowódcami klas zatwierdziła na swoim posiedzeniu skład osobowy młodych adeptów sztuki żołnierskiej, którzy po wnikliwej analizie spełniają kryteria awansu.

Na uroczystej  akademii z okazji 96-rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości wyróżniona młodzież dostąpiła zaszczytu awansu na poszczególne szkolne stopnie wojskowe. Patriotyczny charakter tej uroczystości sprzyjał temu wyjątkowemu wydarzeniu. Swoją obecnością na tych obchodach  zaszczycili całą społeczność uczniowską oraz grono pedagogiczne przedstawiciele władz miejskich w osobach: zastępcy prezydenta miasta Anety Latacz oraz  naczelnika  wydziału edukacji Aldony Kopczyńskiej.

Zwieńczeniem tej wyjątkowej uroczystości było chóralne odśpiewanie pieśni patriotycznej oraz  krótka musztra paradna w wykonaniu wyróżnionych, młodych żołnierzy.

Lista uczniów, którzy za swoje zasługi i zaangażowanie w sprawy obronności, a także swoją postawę uczniowską zostali awansowani, przedstawia się następująco:

 

SZKOLNY  SIERŻANT:

1. Sikora Mikołaj kl. 2m - szk. sierżant

Za pełnienie funkcji dowódcy  w kl. I i II oraz wzorową postawę uczniowską i szczególne zaangażowanie w sprawy wojskowości.

 

SZKOLNY  PLUTONOWY:

1. Jakimiuk Martyna kl. 3m - szk. plutonowy

Za szczególne zaangażowanie w sprawy wojskowości, aktywny udział w szkoleniach i poligonach oraz godne reprezentowanie Szkoły w zawodach sportowo-obronnych.

2. Jania Justyna kl. 3m - szk. plutonowy

Za wzorowe wyniki w nauce oraz pełnienie funkcji dowódcy w klasie I.

3. Świtała Kamil kl. 3m - szk. plutonowy

Za wzorowe wyniki w nauce i zaangażowanie w sprawy wojskowości oraz godne reprezentowanie Szkoły w zawodach sportowo-obronnych.

4. Jania Aneta kl. 2m - szk. plutonowy

Za pełnienie funkcji przewodniczącej w klasie I i II oraz wzorowe wyniki w nauce i wzorowy stosunek do obowiązków.

5. Cieplak Patrycja kl. 2m - szk. plutonowy

Za pełnienie funkcji z-cy dowódcy klasy, bardzo dobre  wyniki w nauce, sukcesy sportowe  oraz godne reprezentowanie Szkoły w zawodach sportowych.

6. Błaszczyk Magdalena kl. 2m - szk. plutonowy

Za pełnienie funkcji dowódcy  w  poczcie  sztandarowym oraz godne reprezentowanie Szkoły w zawodach sportowych, a także za pełnienie funkcji skarbnika klasowego.

 

SZKOLNY  STARSZY  KAPRAL:

1. Boroń Marcin kl. 3m - szk. st. kapral

Za aktywność i zaangażowanie w sprawy wojskowości oraz godne reprezentowanie Szkoły w zawodach sportowo-obronnych.

2. Letkiewicz Karolina kl. 2m - szk. st. kapral

Za wzorowe zachowanie i zaangażowanie w życie klasy oraz godne reprezentowanie Szkoły w zaw. sportowo-obronnych. Ponadto za pełnienie funkcji asysty w poczcie sztandarowym.

3. Nowak Damian kl. 1m - szk. st. kapral

Za aktywne pełnienie funkcji dowódcy klasy I i zaangażowanie w życie klasy oraz godne reprezentowanie Szkoły w zawodach  sportowych.

 

SZKOLNY  KAPRAL:

1. Rejtarowska Małgorzata kl. 3m - szk. kapral

Za aktywność i zaangażowanie w sprawy wojskowości oraz aktywny udział w szkoleniach i poligonach.

2. Urbańczyk Borys kl. 2m - szk. kapral

Za wzorowy stosunek do obowiązków i bardzo dobre  zachowanie oraz zaangażowanie w życie klasy.

3. Dejas Patryk kl. 2m - szk. kapral

Za wzorowy stosunek do obowiązków, bardzo dobre zachowanie oraz pełnienie funkcji chorążego w poczcie  sztandarowym.

4. Kucharczyk Sandra kl. 2m - szk. kapral

Za dobre wyniki w nauce i godne reprezentowanie Szkoły w zawodach sportowych oraz  zaangażowanie w życie klasy.

5. Opora Patrycja kl. 2m - szk. kapral

Za wzorowe zachowanie i dobre wyniki w nauce oraz godne reprezentowanie Szkoły w zawodach sportowych.

6. Wolska Magdalena kl. 1m - szk. kapral

Za pełnienie funkcji z-cy dowódcy klasy I oraz  zaangażowanie w życie klasy.

7. Sikora Klaudia kl. 1m - szk. kapral

Za pełnienie funkcji skarbnika klasowego oraz  godne reprezentowanie Szkoły w zawodach sportowych.

8. Panek Patryk kl. 1m - szk. kapral

Za pełnienie funkcji przewodniczącego klasy I oraz zaangażowanie w życie klasy.

 

SZKOLNY  STARSZY  SZEREGOWY:

1. Dziwosz Krystian kl. 2m - szk. st. szereg.

Za reprezentowanie Szkoły w zawodach sportowych oraz zaangażowanie w życie klasy i aktywny udział w szkoleniach.

2. Kowalik Tymoteusz kl. 2m - szk. st. szereg.

Za dobre wyniki w nauce i bardzo dobrą  frekwencję oraz  reprezentowanie  Szkoły w zawodach sportowych  oraz aktywny udział w szkoleniach.

3. Maniecka Roksana kl. 2m - szk. st. szereg.

Za bardzo dobre  zachowanie i dobre wyniki w nauce oraz reprezentowanie Szkoły w zawodach sportowych.

4. Pielok Nikoleta kl. 2m - szk. st. szereg.

Za godne reprezentowanie Szkoły w zawodach sportowych oraz  zaangażowanie w życie klasy.

5. Morawiec Bartłomiej kl. 2m - szk. st. szereg.

Za zaangażowanie w życie klasy, aktywny udział w szkoleniach i owocną pracę nad sobą.

 

                                                                               Opracował:

                                                                                      Bogdan  Dudziak