Klasa MUNDUROWA !

uczniowie klas mundurowychKlasa jest tradycyjnym oddziałem Liceum Ogólnokształcącego. Oprócz tego w całym cyklu nauczania wprowadzony jest zmodyfikowany program przysposobienia obronnego oraz nowy przedmiot  - „przysposobienie wojskowe”, który pełni rolę przedmiotu „kierunkowego”. Nauka w klasie mundurowej trwa trzy lata i kończy się tradycyjnym egzaminem maturalnym, który stanowi podsumowanie całego cyklu edukacji. Jednocześnie każdy z uczniów przechodzi przeszkolenie w zakresie „przysposobienia wojskowego”. Polega ono na realizacji zagadnień programowych, związanych z pracą w różnych typach służb mundurowych. Naukę przedmiotu prowadzą zawodowi oficerowie.
Celem powstania tej klasy jest przygotowanie każdego z uczniów do podjęcia pracy w każdym rodzaju służb mundurowych, czy to w Wojsku Polskim, czy też w Policji Państwowej, Straży Pożarnej lub w każdym innym rodzaju służb.
Patronat nad klasa sprawuje 1. Śląska Brygada Rakietowa Obrony Przeciwlotniczej Kraju, która znajduje się po sąsiedzku, za murem Państwowych Szkół Budownictwa. Oprócz tego szkoła współpracuje z Policją Państwową i innymi lokalnymi służbami mundurowymi, by zapewnić uczniom pełną informację o warunkach podjęcia pracy, jak i rozszerzyć zakres realizowanych szkoleń i zajęć z „przysposobienia wojskowego”.
„Przysposobienie wojskowe” realizowane jest w trakcie tradycyjnych zajęć edukacyjnych, ale równocześnie składa się z innych elementów. Jednym z nich są ćwiczenia i szkolenie poligonowe (obowiązkowe):
Klasa I - jeden wyjazd poligonowy oraz dzień taktyczny,
Klasa II - dzień taktyczny (listopad), jeden pieciodniowy wyjazd poligonowy (maj/czerwiec),
Klasa III - dzień taktyczny (listopad).
Oprócz tego w ramach tego przedmiotu realizuje się elementy edukacji strzeleckiej, realizowanych podczas ćwiczeń na strzelnicy (strzelanie początkowo z broni sportowej, później z broni bojowej). Część ćwiczeń odbywa się także w terenie (zajęcia topograficzne), często przy wykorzystaniu obiektów fortyfikacyjnych, które należą do współpracującego z klasą Stowarzyszenia na Rzecz Zabytków Fortyfikacji „Pro Fortalicium”.
Warunkiem uczestnictwa w tej klasie jest wyrażenie zgody na regulamin, który zakłada codzienne noszenie munduru polowego Wojska Polskiego, który w tym momencie staje się dla uczniów tej klasy szkolnym strojem obowiązującym w całym, trzyletnim cyklu edukacji. Regulamin zakłada jeden dzień bez munduru”.
Do klasy trafiają osoby, które swoją edukację ponadgimnazjalną chcą zrealizować w nietradycyjny i niekonwencjonalny sposób, pełen przygód i przeżyć, które jednocześnie stanowią solidne przygotowanie do podjęcia starań o pracę w służbach mundurowych.
Klasa mundurowa, to klasa dla młodych ludzi, którzy chcą sprawdzić samych siebie!

  • 2016_12_mundurowi_005
  • 2016_12_mundurowi_009
  • 2016_12_mundurowi_006
  • 2016_12_mundurowi_008
  • 2016_12_mundurowi_004
  • 2016_12_mundurowi_007
  • 2016_12_mundurowi_010
  • 2016_12_mundurowi_002

 

Warto poświęcić sporo czasu!
jesteśmy wiarygodni - sprawdź certyfikat www.wiarygodna-szkola.pl