Lata 1945-1951 okres PSB

  • luty 1945 r.- nabór uczniów na kierunek budowlano – drogowy w Śląskich Technicznych Zakładach Naukowych w Katowicach i następnie skierowanie ich do Bytomia
  • 1 wrzesień 1945 r. - akt erekcyjny Państwowych Szkół Budownictwa w Bytomiu; Dyrektorem Szkoły inż. Karol Machalski
  • październik 1947 r. - wizyta w szkole ministra oświaty Stanisława Skrzeszewskiego
  • październik 1947 r. do sierpień 1951 r.- zmiany na stanowisku dyrektora szkoły (Władysław Żebrowski, czerwiec 1951 r. Karol Pakuła, Zygmunt Najzarek, Kajetan Janowicz, Franciszek Petela)
  • wrzesień 1949 r. - przemianowanie klas gimnazjalnych i licealnych na techniczne
Warto poświęcić sporo czasu!
jesteśmy wiarygodni - sprawdź certyfikat www.wiarygodna-szkola.pl