1951-57 - okres technikum budowlanego ministerstwa budownictwa przemysłowego

  • wrzesień 1951 r. - powołanie Technikum Budowlanego MBP połączenie II Państwowego Ośrodka Szkolenia Zawodowego z nowo utworzonym na bazie PSB Technikum Budowlanym);
  • wrzesień 1951 r. - objęcie funkcji dyrektora szkoły przez Michała Czernuszkę (1.09.1951 – 19.01.1964)
  • listopad 1953 r. - uroczystość przekazania Technikum Budowlanemu sztandaru przechodniego Ministra Budownictwa Przemysłowego
  • czerwiec 1955 r. - spotkanie absolwentów z okazji l0-lecia szkoły
Warto poświęcić sporo czasu!
jesteśmy wiarygodni - sprawdź certyfikat www.wiarygodna-szkola.pl