1957-1972 - okres technikum budowlanego

  • wrzesień 1957 r. - przemianowanie Technikum Budowlanego MBP na Technikum Budowlane; powołanie do życia trzyletniej Szkoły Rzemiosł Budowlanych
  • marzec 1962 r. - I Zjazd Absolwentów
  • maj 1964 r. - nowym dyrektorem szkoły zostaje Stefan Kosok
  • listopad 1965 r. - jubileusz 20 - lecia szkoły, II Zjazd Absolwentów
  • wrzesień 1967 r. - przekształcenie Szkoły Rzemiosł Budowlanych na Zasadniczą Szkołę Budowlaną
  • wrzesień 1969 r. - przejęcie szkoły przez dyrektora Kazimierza Laburdę
  • maj 1971 r. - nadanie szkole imienia "Powstańców Śląskich" przekazanie szkole nowe sztandaru, odznaczenie złotą odznaką „Zasłużonemu w rozwoju województwa katowickiego", wizyta wojewody katowickiego Jerzego Ziętka; III Zjazd Absolwentów
Warto poświęcić sporo czasu!
jesteśmy wiarygodni - sprawdź certyfikat www.wiarygodna-szkola.pl