1972-1976 - okres ZSZ nr 2

  • wrzesień 1972 r - utworzenie Zespołu Szkół Zawodowych nr 2
  • wrzesień 1974 r. - przejęcie szkoły przez dyrektora Mariana Ostapczyka;
  • październik 1974.r. - decyzja Kuratorium Oświaty i Wychowania w Katowicach o utworzeniu Szkolnej Młodzieżowej Orkiestry Dętej
  • wrzesień 1975 r. - powołanie Centrum Kształcenia Ustawicznego
  • maj 1976 r. - jubileusz 30-lecia szkoły , IV Zjazd Absolwentów
Warto poświęcić sporo czasu!
jesteśmy wiarygodni - sprawdź certyfikat www.wiarygodna-szkola.pl