Klasa MUNDUROWA !

uczniowie klas mundurowychKlasa jest tradycyjnym oddziałem Liceum Ogólnokształcącego. Oprócz tego w całym cyklu nauczania wprowadzony jest zmodyfikowany program przysposobienia obronnego oraz nowy przedmiot  - „przysposobienie wojskowe”, który pełni rolę przedmiotu „kierunkowego”. Nauka w klasie mundurowej trwa trzy lata i kończy się tradycyjnym egzaminem maturalnym, który stanowi podsumowanie całego cyklu edukacji. Jednocześnie każdy z uczniów przechodzi przeszkolenie w zakresie „przysposobienia wojskowego”. Polega ono na realizacji zagadnień programowych, związanych z pracą w różnych typach służb mundurowych. Naukę przedmiotu prowadzą zawodowi oficerowie.
Celem powstania tej klasy jest przygotowanie każdego z uczniów do podjęcia pracy w każdym rodzaju służb mundurowych, czy to w Wojsku Polskim, czy też w Policji Państwowej, Straży Pożarnej lub w każdym innym rodzaju służb.
Patronat nad klasa sprawuje 1. Śląska Brygada Rakietowa Obrony Przeciwlotniczej Kraju, która znajduje się po sąsiedzku, za murem Państwowych Szkół Budownictwa. Oprócz tego szkoła współpracuje z Policją Państwową i innymi lokalnymi służbami mundurowymi, by zapewnić uczniom pełną informację o warunkach podjęcia pracy, jak i rozszerzyć zakres realizowanych szkoleń i zajęć z „przysposobienia wojskowego”.
„Przysposobienie wojskowe” realizowane jest w trakcie tradycyjnych zajęć edukacyjnych, ale równocześnie składa się z innych elementów. Jednym z nich są ćwiczenia i szkolenie poligonowe (obowiązkowe):
Klasa I - jeden wyjazd poligonowy oraz dzień taktyczny,
Klasa II - dzień taktyczny (listopad), jeden pieciodniowy wyjazd poligonowy (maj/czerwiec),
Klasa III - dzień taktyczny (listopad), jeden pięciodniowy wyjazd poligonowy.
Oprócz tego w ramach tego przedmiotu realizuje się elementy edukacji strzeleckiej, realizowanych podczas ćwiczeń na strzelnicy (strzelanie początkowo z broni sportowej, później z broni bojowej). Część ćwiczeń odbywa się także w terenie (zajęcia topograficzne), często przy wykorzystaniu obiektów fortyfikacyjnych, które należą do współpracującego z klasą Stowarzyszenia na Rzecz Zabytków Fortyfikacji „Pro Fortalicium”.
Warunkiem uczestnictwa w tej klasie jest wyrażenie zgody na regulamin, który zakłada codzienne noszenie munduru polowego Wojska Polskiego (pozwolenie na noszenie tego munduru jest poświadczone odpowiednim dokumentem uzupełniającym szkolną legitymację), który w tym momencie staje się dla uczniów tej klasy szkolnym strojem obowiązującym w całym, trzyletnim cyklu edukacji. Regulamin zakłada jeden dzień bez munduru”.
Do klasy trafiają osoby, które swoją edukację ponadgimnazjalną chcą zrealizować w nietradycyjny i niekonwencjonalny sposób, pełen przygód i przeżyć, które jednocześnie stanowią solidne przygotowanie do podjęcia starań o pracę w służbach mundurowych.
Klasa mundurowa, to klasa dla młodych ludzi, którzy chcą sprawdzić samych siebie!

  • 2016_12_mundurowi_005
  • 2016_12_mundurowi_004
  • 2016_12_mundurowi_007
  • 2016_12_mundurowi_003
  • 2016_12_mundurowi_002
  • 2016_12_mundurowi_001
  • 2016_12_mundurowi_008
  • 2016_12_mundurowi_006

 

POLIGON 2011 !

http://www.old.psb.bytom.pl/images/stories/mundurowka/poligon2011/poligon_s.jpgDla większości uczniów 12 września był dniem jak co dzień…jednak dla nas, uczniów klasy 2m, był to długo oczekiwany dzień wyjazdu na poligon! A zatem, termin: 12-18 września 2011,  wyjazd: godzina 9.30, cel: obóz szkoleniowy ZHP w Kostkowicach...

Czytaj więcej: POLIGON 2011 !

RAJD HSTORYCZNO – MILITARNY

             W ostatni weekend września br. młodzież klas mundurowych wraz z opiekunem mjr Andrzejem Kołodziejczykiem uczestniczyła w imprezie integracyjnej w ramach Rajdu Historyczno – Militarnego, który odbywał się śladami obiektów militarnych rozsianych w okolicach Dobieszowic i Wymysłowa. Gospodarzami imprezy była grupa rekonstrukcyjna działająca w Stowarzyszeniu na Rzecz Zabytków Fortyfikacji „Pro Fortalicium”.

Czytaj więcej: RAJD HSTORYCZNO – MILITARNY

Klasa mundurowa na poligonie

W dniach 27 - 31. maja klasa mundurowa 1a Liceum Ogólnokształcącego uczestniczyła w szkoleniu SPRAWNOŚCIOWO-WOJSKOWYM zorganizowanym w Borowianach przez Firmę Edukacyjno-Szkoleniową „Wiedza, sprawność, Obronność”.  Uczniowie po raz pierwszy zmierzyli się z zajęciami związanymi z tematyką wojskową, przeprowadzonymi w terenie.  Ćwiczenia i manewry wojskowe oraz opracowywanie i testowanie taktyki wojskowej to najważniejsze założenia tego typu szkoleń, poligonów.  Uczestnicy rozpoczęli działania taktyczne od zapoznania się z obowiązującymi regulaminami, rozbudowy bazy poligonowej oraz zajęć z konstrukcji broni (rozkładanie i składanie z opisem).  Elementami stałymi szkolenia były: apele, odprawy służb i wart i zajęcia taktyczne (m. in. zasady poruszanie się na polu walki, obrona, natarcie, kopanie okopów, sztuka kamuflażu) oraz czyszczenie broni w czasie wolnym. Ponadto uczniowie uczestniczyli w zajęciach inżynieryjsko-saperskich, topograficznych i chemicznych.  

 

 

Dziennik

 

Dzień 1

27.05.2013

Czytaj więcej: Klasa mundurowa na poligonie 

ŻOŁNIERSKIE AWANSE W BUDOWLANCE

ŻOŁNIERSKIE AWANSE W BUDOWLANCE

 Elita młodzieży z  klas mundurowych ucząca się w X LO, która to szkoła już od kilkunastu lat  wchodzi w skład Państwowych Szkół Budownictwa-Zespołu Szkół w Bytomiu wyszła z ciekawą inicjatywą wprowadzenia szkolnych stopni wojskowych.

Kształcący się młodzi kandydaci nie tylko na żołnierzy, lecz także pracowników innych służb mundurowych, sami stworzyli odpowiedni regulamin, chcąc w ten sposób zaszczepić wśród swoich rówieśników ambitną postawę w pracy nad sobą oraz potrzebę docenienia za swoje osiągnięcia nie tylko dydaktyczne, ale i sportowe, a także szkoleniowe z zakresu obronności.

Kapituła pod przewodnictwem naszego szkolnego generała, czyli dyrektora Anny Hyli oraz  majora Andrzeja Kołodziejczyka, a także wychowawców klas mundurowych  Bogdana Dudziaka i Sebastiana Jarzębaka wespół z dowódcami klas zatwierdziła na swoim posiedzeniu skład osobowy młodych adeptów sztuki żołnierskiej, którzy po wnikliwej analizie spełniają kryteria awansu.

Na uroczystej  akademii z okazji 96-rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości wyróżniona młodzież dostąpiła zaszczytu awansu na poszczególne szkolne stopnie wojskowe. Patriotyczny charakter tej uroczystości sprzyjał temu wyjątkowemu wydarzeniu. Swoją obecnością na tych obchodach  zaszczycili całą społeczność uczniowską oraz grono pedagogiczne przedstawiciele władz miejskich w osobach: zastępcy prezydenta miasta Anety Latacz oraz  naczelnika  wydziału edukacji Aldony Kopczyńskiej.

Zwieńczeniem tej wyjątkowej uroczystości było chóralne odśpiewanie pieśni patriotycznej oraz  krótka musztra paradna w wykonaniu wyróżnionych, młodych żołnierzy.

Czytaj więcej: ŻOŁNIERSKIE AWANSE W BUDOWLANCE

Klasa mundurowa na pikniku ...

Klasa mundurowa na VII Pikniku Rodzinnym z okazji Dnia Rodzicelstwa Zastępczego w Piekarach Śląskich.
 
Dnia 31 maja 2014r. na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piekarach Śląskich przedstawiciele I i II klasy mundurowej czynnie uczestniczyli w pikniku rodzinnym, który nawiązywał w tym roku do tematyki wojskowo - survivalowej.

Czytaj więcej: Klasa mundurowa na pikniku ...

Warto poświęcić sporo czasu!
jesteśmy wiarygodni - sprawdź certyfikat www.wiarygodna-szkola.pl