Symbolika

Znaczek Państwowych Szkół Budownictwa - Logo

 

W 1947 r. z inicjatywy Zarządu Bratniej Pomocy odbył się konkurs na znaczek szkolny. Przyjęty wizerunek wykonano w postaci metalowej odznaki. Poniżej prezentujemy przykłady znaczka, tarcza z okresu TB oraz szkolny exlibris.

 

Czapki uczniowskie z daszkiem
Krój czapek uczniowskich wprowadzonych w 1947 r. wzorowano na czapkach akademickich. Uczniowie liceum budowlanego nosili biało - czarne otoki, natomiast liceum drogowego otoki biało - brązowe.
Znaczek szkolny i czapki uczniowskie stały się pierwszymi atrybutami Państwowych Szkół Budownictwa w Bytomiu.

 

Sztandar szkolny
Pierwszy sztandar dla Państwowych Szkół Budownictwa ufundował Komitet Rodzicielski. Uroczystości przekazania sztandaru zorganizowała Bratnia Pomoc. Odbyły się one 24 kwietnia 1949 r. w auli szkolnej pod protektoratem Ministra Oświaty Stanisława Skrzeszewskiego.
15 maja 1971 r. szkoła otrzymała imię "Powstańców Śląskich". Z rąk wojewody katowickiego
gen. Jerzego Ziętka, który objął protektoratem obchody 25-lecia, przejęto także nowy sztandar.
10 czerwca 1995 r. podczas obchodów 50-lecia Państwowych Szkół Budownictwa szkoła otrzyma sztandar ufundowany przez Stowarzyszenie Absolwentów PSB, nawiązujący w wizualnej formie do pierwowzoru.


Hymn Państwowych Szkół Budownictwa w Bytomiu

 

Słowa: Zdzisław Pyzik, Muzyka: Józef Szwed
Gdy w powstańczą ruszali niedolę, Za ojczyznę, za wolność, za Śląsk
Swój testament dla przyszłych pokoleń, W ogniu bitew pisali swą krwią.
Przykazali swym synom i wnukom, By tę Polskę, co ojcom się śni
Dobrą pracą i pilną nauką, Budowali do końca swych dni.

My powstańców śląskich spadkobiercy
Uczniowie bytomskiej "Budowlanki"
Kształtujemy młode serca
Dla ojczyzny, dla przyszłości.
Gdy beztroska minie młodość
Gdy nastaną trudne dnie
Poprzez życie nas powiodą
Prostej pieśni słowa te.

Choćby przyszło z trudami się zmagać, I najsroższy dosięgnął nas cios
Nie zabraknie ni sił, ni odwagi, By w zwycięstwo przemienić zły los
Przypomnijmy swej szkoły patronów, Ich niezłomny wysiłek i trud,
By ten przykład sił dodał i pomógł, W chwilach zwątpień z ich męstwa brać wzór.
My powstańców śląskich spadkobiercy, Uczniowie bytomskiej "Budowlanki"

... /REF/

Zdzisław Pyzik - członek Związku Polskich Autorów i Kompozytorów ZAKR
Józef Szwed - pracownik naukowy Akademii Muzycznej w Katowicach, członek Związku Polskich Autorów i Kompozytorów ZAKR

 

Medal "Summa cum laude"
Jest to najwyższe szkolne odznaczenie przyznawane absolwentom Państwowych Szkół Budownictwa. Ufundowany został przez Stowarzyszenie Absolwentów PSB. Pomysłodawcą odznaczenia był dyrektor szkoły mgr inż. M. Ostapczyk. Projekt medalu przygotowali uczniowie pracujący pod kierunkiem mgr L. Kota, a jego pierwsze egzemplarze wykonał bytomski rzemieślnik T. Staw.
Zgodnie z ustalonym regulaminem medal obejmuje trzystopniową skalę wyróżnienia, której odpowiadają barwy: złota, srebrna i brązowa.
Pierwsi laureaci otrzymali medal "Summa cum laude" w czerwcu 1989 r.

 

Warto poświęcić sporo czasu!
jesteśmy wiarygodni - sprawdź certyfikat www.wiarygodna-szkola.pl