Bliżej Unii Europejskiej

 

W dniach 9-11.12.2014 r. – nauczycielka Państwowych Szkół Budownictwa – Zespołu Szkół, pani Beata Barakowska, brała udział w wizycie studyjnej do Instytucji Unii Europejskiej w Brukseli.

Tematyka spotkania, w którym wzięli udział nauczyciele prowadzący szkolne kluby europejskie oraz koordynatorzy klubów europejskich z naszego regionu, dotyczyła m.in. problemów związanych z europejskim rynkiem pracy, edukacją osób do 30. roku życia oraz pomocą humanitarną organizowaną przez Komisję Europejską. 

Rozmawiano także o nowych projektach edukacyjnych, które będą realizowane w latach 2014 –2020, a także możliwościach kształcenia młodzieży z krajów członkowskich, wymianach studenckich, uczniowskich czy zacieśnieniu współpracy między szkołami i instytucjami działającymi w obszarze edukacji. 

Podczas pobytu w Brukseli, bytomska delegacja gościła w Szkole Europejskiej, gdzie uczestniczyła w lekcji oraz wymieniła się doświadczeniami z tamtejszymi pedagogami.

Więcej informacji na stronie Urzędu Miejskiego w Bytomiu: http://www.bytom.pl/blizej-unii-europejskiej