KONKURS na najlepszy klip

KONKURS

na najlepszy klip pt:

Po Pierwsze Szkoła Buduje…kompetencje zawodowe”

 

NAGRODA DLA ZWYCIĘZCY: bon zakupowy o wartości 150 zł !!!!

CELEM KONKURSU

jest wzbogacenie strony internetowej o krótkie filmy dotyczące poszczególnych kierunków kształcenia. Najlepsze filmy po akceptacji komisji będą zamieszczone na stronie internetowej szkoły.

WARUNKI KONKURSU:

 

 1. W konkursie mogą brać udział uczniowie i absolwenci Państwowych Szkół Budownictwa -Zespołu Szkół w Bytomiu.

 2. Zgłoszenie uczestnictwa w sekretariacie szkoły do 28 lutego 2013. Gdy w tworzeniu filmu będzie brało kilka osób –zgłoszenie przez lidera grupy. (Wzór zgłoszenia w sekretariacie i na stronie internetowej szkoły: www.psb.bytom.pl )

 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wycofania konkursu w przypadku ilości zgłoszeń poniżej 2 oraz z przynajmniej dwóch kierunków kształcenia.

 4. Film powinien trwać 2-5 minut.

 5. Filmy na płycie DVD w formacie odtwarzanym przez Windows Media Player , należy złożyć w sekretariacie szkoły do dnia 4 marca 2013r.

 6. Do filmu należy dołączyć zgodę autora i występujących w filmie aktorów na zamieszczenie filmu na stronie internetowej szkoły (wzór do pobrania w sekretariacie lub na stronie internetowej)

 7. Komisja dokona wstępnej oceny filmów i wyłoni finalistów.

 8. Finałowe filmy umieszczone zostaną na szkolnym profilu Facebook i stronie internetowej, gdzie internauci dokonają wyboru poprzez przydzielanie like’ów.

 9. Nagroda dla zwycięzcy wynosi 150 złotych (w przypadku grupy osób nagroda zostanie złożona na ręce lidera grupy).

 10. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagrody będzie miało miejsce 14 marca 2013r.

OCENIE PODDANE ZOSTANĄ:

 • treść merytoryczna

 • pomysłowość

 • sceneria

 • jakość wykonania

 • ogólne wrażenie

 

info: Robert Jastrzębski, Bogdan Ciepłak

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA

KONKURS na najlepszy klip pt:

Po Pierwsze Szkoła Buduje…kompetencje zawodowe”

 

 

IMIĘ NAZWISKO: ……………………………………………………………………………..

 

KIERUNEK (zawód): ………………………………………………………………………….

 

 

 

DATA: ………………………………………………… PODPIS: ………..………………………...

 

 

 

 

Zgoda

Wyrażam zgodę na umieszczenie w internecie klipu nakręconego w ramach szkolnego konkursu „Po Pierwsze Szkoła Buduje…kompetencje zawodowe”, w którym zamieszczony jest mój wizerunek.

 

Podpisy osób biorących udział w klipie