Procedura postępowania - RODO

 

Procedura postępowania z żądaniem osoby, której dane dotyczą zgodnie z art. 15-21 RODO. - część 1.

Procedura postępowania z żądaniem osoby, której dane dotyczą zgodnie z art. 15-21 RODO. - część 2.

Procedura postępowania z żądaniem osoby, której dane dotyczą zgodnie z art. 15-21 RODO. - część 3.