WYPRAWKA SZKOLNA 2013/2014

Dofinansowanie zakupu podręczników w 2013r. będzie wynosić:

Dla uczniów klas drugich:

- zasadniczej szkoły zawodowej – dochód do 390 zł/osobę,

- technikum i liceum – dochód do 445 zł/osobę.

 

 

Uczniowie ubiegający się o ww. pomoc powinni złożyć wniosek oraz zaświadczenie o wysokości dochodów u pani pedagog mgr Grażyny Nowakowskiej, w nieprzekraczalnym terminie do 4. września 2013r.

 

 

Uchwała nr 125/2013 Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. – „Wyprawka szkolna”.

 

Warto poświęcić sporo czasu!
jesteśmy wiarygodni - sprawdź certyfikat www.wiarygodna-szkola.pl