Rada Rodziców PSB-ZS

Nr konta Rady Rodziców Państwowych Szkół Budownictwa - Zespołu Szkół w Bytomiu:

PKO BP S.A. o/Bytom

79 1020 2368 0000 2402 0021 7968

 

Warto poświęcić sporo czasu!
jesteśmy wiarygodni - sprawdź certyfikat www.wiarygodna-szkola.pl