TERMINY SPOTKAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

 
 

LP.

TERMIN

SPOTKANIE

1.

10. września 2014 r.

Spotkanie z Rodzicami

2.

29. października 2014 r.

Spotkanie z Rodzicami (I śródsemestr)

3.

28. stycznia 2015 r.

Spotkanie z Rodzicami

4.

25. marca 2015 r.

Spotkanie z Rodzicami

 

 

Rada Rodziców PSB-ZS

Nr konta Rady Rodziców Państwowych Szkół Budownictwa - Zespołu Szkół w Bytomiu:

PKO BP S.A. o/Bytom

79 1020 2368 0000 2402 0021 7968

 

29. kwietnia - dzień wolny od zajęć

UWAGA, UWAGA!

DYREKCJA SZKOŁY INFORMUJE, ŻE DZIEŃ JUTRZEJSZY, CZYLI 29. KWIECIEŃ JEST

DNIEM WOLNYM OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH DLA WSZYSTKICH UCZNIÓW!

Informacje na temat przeprowadzanej reformy oświatowej.

W związku z licznymi pytaniami, które dotyczą reformy edukacji kierowanymi do Kuratorium Oświaty w Katowicach przez rodziców i nauczycieli szkół i placówek podległych nadzorowi delegatury zamieszczamy linki umożliwiające przekierowanie zainteresowanych na:

- stronę internetową Ministerstwa Edukacji Narodowej: http://reformaedukacji.men.gov.pl/

- stronę internetową Kuratorium Oświaty w Katowicach: http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php?page=NewsPage&menuItemId=1014

- stronę internetową Kuratorium Oświaty w Katowicach – broszura "Dobra szkoła": http://www.kuratorium.katowice.pl/userfiles/broszura-dobra-szkola-reforma%20edukacji.pdf

gdzie zainteresowani będą mieli możliwość zapoznania się z podstawowymi informacjami na temat przeprowadzanej reformy oświatowej.

 

 

Zebranie rodziców - 15.01.2014

Dyrekcja Szkoły informuje, że dnia 15.01.2014r. (środa), o godzinie 17:00 odbędzie się spotkanie rodziców z wychowawcami klas.

Zebranie z Rodzicami

Dyrekcja Szkoły informuje, że dnia 29.10.2014r. (środa) o godz. 17:00 odbędzie się spotkanie Rodziców z wychowawcami klas.

Nabór na stanowisko urzędnicze.

DYREKTOR PAŃSTWOWYCH SZKÓŁ BUDOWNICTWA-

– ZESPOŁU SZKÓŁ W BYTOMIU

41-902 Bytom, ul. Powstańców Śląskich 10

ogłasza nabór nawolnestanowisko urzędnicze:

Samodzielny referent ds. ekonomicznych

w niepełnym wymiarze czasu pracy - 1/2 etatu
liczba kandydatów do wyłonienia: 1 osoba

 

Czytaj więcej: Nabór na stanowisko urzędnicze.

Spotkanie z Rodzicami

 Dyrekcja Szkoły informuje, że Spotkanie z Rodzicami odbędzie się 16.09.2015r. o godzinie 17:00 w auli szkolnej, a następnie w wyznaczonych salach lekcyjnych, według odrębnego harmonogramu. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z sekretariatem szkolnym: 32/281-33-63.

 

Warto poświęcić sporo czasu!
jesteśmy wiarygodni - sprawdź certyfikat www.wiarygodna-szkola.pl